top of page
VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Truyền rao Phúc Âm, gây dựng niềm tin cho người Việt khắp thế giới

Chớ Nên Phân Rẽ


 Câu gốc: “Nhưng từ lúc đầu sáng thế, Đức Chúa Trời làm ra một người nam và một người nữ …và hai người cùng nên một thịt mà thôi. Như thế, vợ chồng chẳng phải là hai nữa, mà chỉ là một thịt” (Mác 10:6, 8).

Câu hỏi suy ngẫm: Ai đã truyền dạy vợ chồng không nên phân rẽ nhau? Sứ đồ Phao-lô đã dạy điều gì cho những cặp vợ chồng đã phân rẽ nhau? Bạn có suy nghĩ và hành động gì để góp phần giữ vững giá trị hôn nhân như điều Đức Chúa Trời đã thiết lập và truyền dạy?

Tiếp theo nan đề của những người cho rằng người lập gia đình là không thanh sạch cho bằng người ở độc thân (câu 1-9), Sứ đồ Phao-lô truyền dạy thêm về thái độ và những việc cần làm đối với những người đang sống trong hôn nhân, đó là “…vợ không nên lìa bỏ chồng …còn chồng cũng không nên để vợ” (câu 10-11). Và để nhấn mạnh tầm quan trọng của vấn đề, ông đã khẳng định rằng đây không phải là điều ông truyền dạy theo kinh nghiệm riêng của mình, nhưng là điều Đức Chúa Trời truyền, Ngài mong muốn con dân Ngài phải sống như thế (câu 10). Tuy nhiên, nếu vợ chồng đã lỡ phân rẽ nhau vì một lý do nào đó, thì họ phải tiếp tục sống một mình, chứ không được tái hôn với người khác. Hoặc họ có thể quay trở lại với nhau để phục hồi mối quan hệ với người phối ngẫu của mình (câu 11).

Đức Chúa Trời là Đấng thiết lập hôn nhân (Sáng-thế Ký 2:24). Ngài ban cho những người ở trong hôn nhân món quà phước hạnh, đồng thời cũng có trách nhiệm gìn giữ sự gắn kết này vì lòng kính sợ Chúa. Những tín hữu Cô-rinh-tô đã có nhiều thắc mắc xoay quanh những vấn đề liên quan đến hôn nhân, họ muốn biết mọi điều nên và không nên làm về lãnh vực này, và câu trả lời từ Sứ đồ Phao-lô là khẳng định cho mọi người biết sự vững bền của hôn nhân. Điều này cũng đã được Chúa Giê-xu truyền dạy khi Ngài còn tại thế (Ma-thi-ơ 5:32).

Tuy nhiên, trong xã hội hiện đại, chúng ta thấy giá trị hôn nhân và sự vững bền của nó đang ngày càng bị đe dọa. Ngày xưa đã có, nhưng nay lại càng phổ biến và tràn lan khắp nơi, việc phân rẽ giữa vợ chồng vì những lý do vụn vặt: tính tình không hợp, cha mẹ hai bên khó khăn, không được bảo đảm về vật chất… Vì thế, từ trong xã hội, cho đến cả trong Hội Thánh, đã xảy ra những vụ ly hôn, những hoàn cảnh đáng buồn như chồng bỏ vợ, vợ phân rẽ chồng. Đó là vì họ đã không coi trọng giá trị hôn nhân, và xem nhẹ kết ước hôn nhân mà chính mình đã hứa nguyện với người phối ngẫu trước Chúa và trước Hội Thánh. Cần phải nhớ điều Đức Chúa Trời truyền dạy cho những ai đã cưới gả, đang sống trong hôn nhân là “không nên phân rẽ.”

Bạn có đồng quan điểm với Sứ đồ Phao-lô không?

Kính lạy Đức Chúa Trời, Đấng ban mọi sự tốt lành cho con người trong đó có hôn nhân. Xin giúp con nhận biết giá trị cao quý từ hôn nhân Chúa ban để con luôn thể hiện trách nhiệm gìn giữ, bảo vệ và thực hiện mệnh lệnh Ngài truyền ban, “không phân rẽ.”

(c) 2019 Văn Phẩm Nguồn Sống. Used by permission.

13 views0 comments

VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Địa Chỉ Văn Phòng

1100 North Paradise Street

Anaheim, CA 92806 USA

Địa Chỉ Hộp Thư

PO Box 4568

Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

Liên Kết

Bản đồ trang Web

Lượt Khách

bottom of page