top of page
VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Truyền rao Phúc Âm, gây dựng niềm tin cho người Việt khắp thế giới

Tưởng Nhớ Đấng Giải Cứu


 Câu gốc: “Hãy kỷ niệm ngày này, vì là ngày Đức Giê-hô-va dùng tay quyền năng rút các ngươi ra khỏi xứ Ê-díp-tô, tức là khỏi nhà nô-lệ; nên chớ ai ăn bánh có men” (câu 3).

Câu hỏi suy ngẫm: Chúa truyền cho tuyển dân làm gì để tưởng nhớ Ngài? Dấu hiệu nào phân biệt tuyển dân với các dân tộc khác? Dấu hiệu nào cho thấy bạn đang tôn thờ Chúa chí cao, và bạn làm gì để tưởng nhớ Đấng giải cứu bạn?

Đức Chúa Trời truyền cho tuyển dân phải biệt riêng con trưởng nam và súc vật đầu lòng cho Ngài. Chúa đã gọi Ít-ra-ên là con trưởng nam của Ngài (Xuất Ê-díp-tô Ký 4:22) và giải cứu họ khỏi ách nô lệ ở Ai Cập. Ngài đã che chở, gìn giữ mạng sống các con trưởng nam của họ khỏi tai họa thứ mười (Xuất Ê-díp-tô Ký 12:13). Vậy các con trưởng nam và súc vật đầu lòng hiển nhiên thuộc về Chúa.

Khi thoát chết trong gang tấc, chúng ta có xu hướng hứa nguyện dâng trọn cuộc đời còn lại cho Chúa sử dụng, nhưng chúng ta thường hay quên rằng mình là tội nhân đáng chết và Chúa Giê-xu đã lãnh án thay, cứu chúng ta khỏi sự chết đời đời. Việc dâng trọn cuộc đời mình cho Chúa Giê-xu quản cai là việc làm phải lẽ, và cũng là một đặc ân của dân Chúa. Chúng ta không phải đợi một sự kiện đặc biệt nào xảy ra rồi mới hứa nguyện biệt riêng cuộc đời mình cho Ngài. Đức Chúa Trời là Đấng toàn năng, thành tín, và công chính, Đấng đã giải cứu Ít-ra-ên và đưa họ vào miền đất hứa, cũng sẽ đưa chúng ta vào miền đất hứa là sự sống đời đời nơi thiên quốc (Giăng 3:16). Điều quan trọng là chúng ta phải mong muốn được Chúa biến đổi, sai phái, và giúp chúng ta làm vinh quang Danh Ngài. Hãy hứa nguyện dâng mình cho Chúa ngay hôm nay, đừng để điều gì ngăn trở quyết định dâng trọn cuộc đời cho Ngài.

Việc tuyển dân giữ lễ Vượt Qua rất quan trọng trước mặt Chúa. Họ sẽ ăn bánh không men trong bảy ngày và có lễ kính Chúa trong ngày thứ bảy. Dân Chúa sẽ dạy dỗ con cháu mình về sự kiện Đức Giê-hô-va dùng tay năng quyền rút tuyển dân ra khỏi xứ Ai Cập là nhà nô lệ. Kỷ niệm lễ Vượt Qua giúp họ sống lại với trang sử hào hùng nhất của dân tộc và tưởng nhớ Đấng đã dành sự ưu ái đặc biệt cho họ. Việc làm này là dấu hiệu nơi tay và kỷ niệm ghi nơi trán ở giữa cặp mắt họ (câu 9). Cơ Đốc nhân ngày nay cũng khác biệt với người thế gian vì chúng ta đã được Chúa tha tội, ban cho đặc ân làm con của Đức Chúa Trời. Ngài sống trong chúng ta và ban cho chúng ta một điều răn mới đó là phải yêu thương nhau (Giăng 13:34). Mối tương giao mật thiết với Chúa, cách chúng ta sống đạo, dạy dỗ con cái, quan tâm đến anh chị em, bày tỏ tình yêu với người khó nghèo, làm chứng về sự cứu rỗi của Chúa cho người chưa tin… là dấu hiệu để mọi người nhận biết chúng ta là con dân của Chúa.

Bạn đã thể hiện sự tưởng nhớ Chúa bằng hành động cụ thể mỗi ngày chưa?

Lạy Chúa yêu thương! Xin cho con có trái tim của Ngài, và xin sử dụng môi, miệng, tay, chân của con trong việc bày tỏ tình yêu của Ngài cho mọi người ở xung quanh con.

(c) 2019 Văn Phẩm Nguồn Sống. Used by permission.

9 views0 comments

VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Địa Chỉ Văn Phòng

1100 North Paradise Street

Anaheim, CA 92806 USA

Địa Chỉ Hộp Thư

PO Box 4568

Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

Liên Kết

Bản đồ trang Web

Lượt Khách

bottom of page