VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Truyền rao Phúc Âm, gây dựng niềm tin cho người Việt khắp thế giới

Dâng Con Trưởng Nam Cho Chúa


Xuất Ê-díp-tô Ký 13:11-16

 

Nghe AudioCâu gốc: “…Khi Ngài đã ban xứ đó cho rồi, thì hãy đem dâng cho Đức Giê-hô-va những con trưởng nam cùng cả con đầu lòng đực của súc vật ngươi, vì chúng nó đều sẽ thuộc về Đức Giê-hô-va” (câu 11b-12).

Câu hỏi suy ngẫm: Chúa muốn tuyển dân làm gì cụ thể khi dâng con trưởng nam và súc vật đầu lòng cho Ngài? Việc chuộc con trưởng nam được thực hiện như thế nào và có ý nghĩa gì với tuyển dân (câu 13)? Bài học hôm nay nhắc nhở bạn điều quan trọng nào?

Thời điểm dâng con trưởng nam và súc vật đầu lòng sẽ thực hiện khi Chúa đã đưa tuyển dân vào đất hứa (câu 11-12). Đất hứa là nơi đượm sữa và mật, tuyển dân sẽ rất dễ quên ơn Chúa khi đời sống được no đủ, dư dật. Đức Chúa Trời luôn làm trọn phần việ của Ngài, và Ngài muốn chúng ta làm trọn phần việc của chúng ta. Con người có khuynh hướng chỉ gần gũi, lệ thuộc vào Chúa khi lâm vào cảnh khốn cùng, nhưng đến khi được dư dật thì dễ đem lòng kiêu ngạo, bàn tay ta làm nên mọi sự! Khi chúng ta được Chúa cho có đời sống no đủ, hãy biết ơn Chúa là Đấng đã ban cho chúng ta sự sống, bàn tay, khối óc, sức khỏe, và điều kiện để làm việc. Chúng ta hãy nói như Sứ đồ Phao-lô: “Tôi làm được mọi sự nhờ Đấng ban thêm sức cho tôi” (Phi-líp 4:13).

Tất cả súc vật đầu lòng phải dâng cho Chúa. Tuyển dân có thể chọn bẻ cổ con lừa đầu lòng để dâng cho Chúa hoặc chuộc nó bằng cách dâng con chiên hay dê thay thế (câu 13a). Tuy nhiên, đối với các con trưởng nam thì tuyển dân phải chuộc bằng cách dâng con sinh (câu 13b). Nghi thức này có ý nghĩa nhắc nhở tuyển dân ba điều: Thứ nhất, một con chiên đã bị giết thay cho con trưởng nam của họ trong đêm Chúa vượt qua như lời Ngài phán dạy. Thứ hai, Đức Chúa Trời tôn trọng mạng sống của con người, khác hẳn với niềm tin của người Ca-na-an là phải dâng sinh tế là con người cho thần của họ. Và cuối cùng, con chiên là biểu tượng về Chúa Giê-xu, Chiên Con vô tội của Đức Chúa Trời sẽ đổ máu ra như con sinh để chuộc cả nhân loại một lần đủ cả.

Hằng năm, tuyển dân giữ lễ Vượt Qua và Bánh Không Men để tưởng nhớ Đấng đã cứu họ ra khỏi ách nô lệ ở Ai Cập phi thường dường nào! Đây là cơ hội để dạy dỗ con cháu của mình về một Đức Chúa Trời năng quyền, yêu thương, và công chính. Bài học hôm nay nhắc nhở chúng ta biết ơn Chúa về mọi sự ban cho của Ngài, đặc biệt là ơn cứu chuộc mà Chúa Giê-xu đã đổ máu mua chuộc chúng ta. Chúa đã chuộc chúng ta nên chúng ta thuộc về Ngài, biết ơn Ngài, sống trọn vẹn cho Ngài, và có trách nhiệm dạy dỗ con cháu biết tôn thờ Ngài.

Bạn bày tỏ lòng biết ơn Chúa và dạy dỗ con cháu mình sống biết ơn Chúa như thế nào?

Lạy Chúa! Xin cho con luôn nhớ rằng con đã được Chúa chuộc mua bằng máu của Chiên Con Ngài. Xin giúp con bước đi với Chúa mỗi ngày với lòng tin yêu và tri ân. Nguyện môi miệng con luôn chúc tụng Chúa và truyền bá Danh Ngài cho con cháu và những người chưa tin.

(c) 2019 Văn Phẩm Nguồn Sống. Used by permission.

#Family

11 views

Recent Posts

See All

VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Địa Chỉ Văn Phòng

1100 North Paradise Street

Anaheim, CA 92806 USA

Địa Chỉ Hộp Thư

PO Box 4568

Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

Liên Kết

Bản đồ trang Web

Lượt Khách