top of page
VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Truyền rao Phúc Âm, gây dựng niềm tin cho người Việt khắp thế giới

HIệp Một Thân Xác Trong Hôn Nhân


 Câu gốc: “Vì cớ đó, người nam lìa cha mẹ mình mà dính díu với vợ; và hai người cùng nên một thịt mà thôi. Như thế, vợ chồng chẳng phải là hai nữa, mà chỉ là một thịt” (Mác 10:7-8).

Câu hỏi suy ngẫm: “Trở nên một thịt” có nghĩa gì? Từ “biết” trong Kinh Thánh có ý nghĩa thế nào? Những hình ảnh trong Châm-ngôn 5:18-19 và Nhã-ca 4:10-12 cho thấy mục đích của tính dục Chúa ban qua hôn nhân là gì?

Trước khi kết hôn, mối liên hệ của con cái với cha mẹ là lớn nhất, nhưng khi đã lập gia đình, mối liên hệ vợ chồng trở nên quan trọng nhất. Theo ý định của Đức Chúa Trời, vợ chồng cần xây dựng mối liên hệ hiệp một trong hôn nhân. Trước hết, “trở nên một thịt” trong hôn nhân là sự hiệp một về thể xác. Vợ chồng trở nên một thịt qua sự ăn ở với nhau. Kinh Thánh cho thấy mục đích của tính dục trong hôn nhân là để sinh sản (Sáng-thế Ký 1:28; Phục Truyền 7:13-14), thăng hoa tình yêu, vui hưởng hạnh phúc (Châm-ngôn 5:18-19; Nhã-ca 4:10-12), và hiểu biết vợ chồng (Sáng-thế Ký 2:24). Sứ đồ Phao-lô dạy về sự hiệp một thể xác như sau: “Chồng phải làm tròn bổn phận đối với vợ, và vợ đối với chồng cũng vậy. Vợ không có quyền trên thân thể mình, mà là chồng; chồng cũng không có quyền trên thân thể mình, mà là vợ” (I Cô-rinh-tô 7:3-4 Bản Truyền Thống Hiệu Đính).

Trong ý muốn tốt lành của Đức Chúa Trời, Ngài ban cho tình dục làm phương tiện để vợ chồng có thể bày tỏ hoàn toàn chính mình với nhau, để thông đạt, và “biết” nhau. “Biết” về thân xác là bước đầu trong sự xây dựng mối liên hệ hiệp một sâu xa của vợ chồng. Tình chăn gối là chất liệu Đấng thiết lập định chế hôn nhân dùng để ràng buộc vợ chồng với nhau, và là một yếu tố của mối liên hệ vợ chồng lành mạnh. Theo nguyên ngữ Hê-bơ-rơ, “biết” có nghĩa là “ân ái,” “quan hệ tình dục” như “A-đam biết Ê-va vợ ông; bà thọ thai và sinh Ca-in” (Sáng-thế Ký 4:1 Bản Dịch 2011). Khi người nữ “biết” người nam thì nàng không còn là trinh nữ (Dân Số Ký 31:17, 35). Một trong những mục đích vợ chồng “biết” nhau về thân xác là để sinh con đẻ cái. Khi dựng nên con người, Đức Chúa Trời truyền mệnh lệnh, “Hãy sinh sản, nhân lên nhiều, làm gia tăng đầy dẫy đất và thống trị đất” (Sáng-thế Ký 1:28 Bản Dịch Mới). Tuy nhiên, mục đích của sự ân ái vợ chồng không chỉ để sinh sản. Trong Nhã-ca 4:10-12 và Châm-ngôn 5:18-19, Kinh Thánh dùng nước, nguồn nước, suối nước, giếng nước như những hình ảnh chỉ về tính dục. Đây là món quà Đức Chúa Trời ban cho hôn nhân để đôi vợ chồng thể hiện tình yêu cho nhau, làm thỏa mãn đời sống của nhau.

Bạn có nghĩ “trở nên một” về mặt thể xác là món quà Đức Chúa Trời ban cho hôn nhân hay không? Bạn nghĩ gì khi Kinh Thánh khuyến khích vợ chồng trải nghiệm hạnh phúc chăn gối? (Châm-ngôn 5:18-19).

Tạ ơn Chúa cho con biết tính dục trong hôn nhân là món quà tốt lành Ngài ban cho vợ chồng con để giữ sự hiệp một và sống hạnh phúc. Xin giúp con biết giá trị và sử dụng sự ban cho này để làm vững chắc và gây dựng hôn nhân của con.

(c) 2019 Văn Phẩm Nguồn Sống. Used by permission.

125 views0 comments

Recent Posts

See All

VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Địa Chỉ Văn Phòng

1100 North Paradise Street

Anaheim, CA 92806 USA

Địa Chỉ Hộp Thư

PO Box 4568

Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

Liên Kết

Bản đồ trang Web

Lượt Khách

bottom of page