top of page
VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Truyền rao Phúc Âm, gây dựng niềm tin cho người Việt khắp thế giới

HIệp Một Tâm Linh Trong Hôn Nhân


 Câu gốc: “Bởi vậy cho nên người nam sẽ lìa cha mẹ mà dính díu cùng vợ mình, và cả hai sẽ nên một thịt” (Sáng-thế Ký 2:24).

Câu hỏi suy ngẫm: Ý nghĩa thuộc linh của cụm từ “trở nên một thịt” là gì? Làm thế nào để xây dựng sự thân mật thuộc linh giữa vợ chồng? Bạn áp dụng lời dạy của Chúa trong I Phi-e-rơ 3:7 như thế nào?

Vợ chồng trở nên “một thịt” ngoài ý nghĩa hiệp một của hai thân xác, còn mang ý nghĩa hiệp một tâm linh trong sự kết hợp của đôi vợ chồng với Chúa Cứu Thế trong niềm tin và đời sống. Vợ chồng hiệp một trong Chúa sẽ có ước muốn xây dựng gia đình mình theo Lời Chúa, nương cậy vào sự dẫn dắt của Ngài trong cuộc sống gia đình. Vợ chồng “biết” nhau về thân xác không đủ để xây dựng hôn nhân yêu thương và bền vững. Cả hai còn cần phải nhờ cậy Chúa để xây dựng mối liên hệ hiệp một tâm linh, đó là có cùng một niềm tin, cùng cam kết xây dựng hôn nhân theo đường lối và sự lãnh đạo của Chúa. Vợ chồng hiệp một về mặt thuộc linh thì cùng nhau tìm kiếm sự hướng dẫn của Chúa, để Lời Chúa dạy dỗ mình trong đời sống hằng ngày, để Ngài hướng dẫn mọi quyết định của họ.

Để xây dựng sự hiệp một về phương diện thuộc linh, vợ chồng cần chia sẻ với nhau về niềm tin, sự hiểu biết, và kinh nghiệm theo Chúa của mình. Cách tốt nhất để phát triển sự thân mật thuộc linh là chia sẻ những trải nghiệm đức tin của mình cho nhau để vợ chồng có thể cảm thông và giúp đỡ nhau. Thân mật thuộc linh là yếu tố rất cần thiết để xây dựng mối liên hệ hôn nhân yêu thương và hòa hợp. Vợ chồng kết hợp với nhau và cùng kết hợp với Chúa thì chắc sẽ như dây bện bằng ba sợi (Truyền Đạo 4:12).

Phát triển sự thân mật vợ chồng cần dành thời gian chất lượng với nhau. Ngày xưa, luật người Ít-ra-ên cho phép người chồng mới cưới vợ được hưởng thời gian trăng mật một năm (Phục Truyền 24:5). Anh không bị bắt phải nhập ngũ, ra trận, hay làm công tác gì khác để có thể dành trọn thì giờ xây dựng mối liên hệ thân mật vợ chồng. Thật ra, sự hiểu biết thân mật giữa vợ chồng đòi hỏi họ phải cởi mở, dành thì giờ cho nhau, lắng nghe nhau không chỉ một tuần, một tháng hay một năm trăng mật… nhưng trọn cả đời sống của họ.

Theo lời dạy của Kinh Thánh, chồng cần “tỏ ra hiểu biết khi chung sống với vợ mình” (I Phi-e-rơ 3:7 BTTHĐ). Chồng không chỉ lắng nghe để HIỂU, CẢM THÔNG với vợ, biết những điều vợ quan tâm, mong muốn, nhưng chồng còn phải khôn ngoan bày tỏ sự hiểu biết của mình bằng sự đáp ứng, bằng việc làm, và cách cư xử của mình đối với vợ để cả hai cùng hưởng ân phúc của sự sống.

Vợ chồng bạn có quan tâm đến hiệp một về mặt thuộc linh không?

Lạy Chúa, con cầu xin Chúa giúp vợ chồng con có đời sống thuộc linh hiệp một, biết dành thì giờ học Lời Chúa và cầu nguyện với nhau. Xin giúp chúng con cởi mở và dễ dàng chia sẻ những hiểu biết và kinh nghiệm về Chúa với nhau.

(c) 2019 Văn Phẩm Nguồn Sống. Used by permission.

63 views0 comments

Recent Posts

See All

VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Địa Chỉ Văn Phòng

1100 North Paradise Street

Anaheim, CA 92806 USA

Địa Chỉ Hộp Thư

PO Box 4568

Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

Liên Kết

Bản đồ trang Web

Lượt Khách

bottom of page