top of page
VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Truyền rao Phúc Âm, gây dựng niềm tin cho người Việt khắp thế giới

Giữ Gìn Thân Thể Cho Chúa


 Câu gốc: “Hãy tránh sự dâm dục. Mặc dù người ta phạm tội gì, tội ấy còn là ngoài thân thể; nhưng kẻ buông mình vào sự dâm dục, thì phạm đến chính thân thể mình” (câu 18).

Câu hỏi suy ngẫm: Sứ đồ Phao-lô dạy gì về vấn đề quan hệ với gái mại dâm? Tại sao sự tà dâm là điều Cơ Đốc nhân phải tránh?

Có thể Cơ Đốc nhân không nhìn thấy việc làm nào đó của mình là sai trật theo Lời Chúa do ảnh hưởng nền văn hóa của xã hội, vì xã hội coi đó là chuyện bình thường. Sứ đồ Phao-lô giải thích cho tín hữu ở Cô-rinh-tô biết tại sao việc ăn nằm với gái mại dâm, điều mà nền văn hóa Hy Lạp xem là bình thường, lại là hành động làm hoen ố thân thể của họ và tổn thương thân Chúa. Vào thời đó, triết gia Hy Lạp Plato quan niệm trong thế giới vật chất, tất cả những gì chúng ta có là bản sao bất toàn từ những điều tốt đẹp của một thế giới tâm linh tốt đẹp. Mọi sự trong thế gian, kể cả thân xác con người là xấu. Tín hữu Cô-rinh-tô bị ảnh hưởng triết lý phổ biến này nên nghĩ rằng họ có thể làm bất cứ điều gì với thân thể vì nó vốn là xấu và sẽ bị loại bỏ. Nhưng Sứ đồ Phao-lô giải thích quan hệ tình dục với gái mại dâm cũng như mọi hành động tà dâm khác là sai trái, vì thân thể của Cơ Đốc nhân là chi thể của Đấng Christ (câu 15a). Cơ Đốc nhân là người đã kết hợp với Chúa Cứu Thế, “trở nên một tâm linh với Ngài” (câu 17 BTTHĐ). Triết lý loài người dạy thân thể không có giá trị nên cứ thỏa mãn mọi điều nó ham muốn, nhưng Sứ đồ Phao-lô dạy thân thể chúng ta phải được quý trọng, nhất là phải trong sạch trong lãnh vực tình dục. Con dân Chúa phải biết ân ái là sự kết hợp thân thể giữa hai người. Vì vậy, ăn nằm với gái mại dâm là trở nên một thịt với gái mại dâm (câu 15b-16).

Chung sống không kết hôn hay quan hệ tình dục ngoài hôn nhân là điều xã hội tự do ngày nay xem là bình thường. Nhưng Kinh Thánh dạy quan hệ tình dục là điều Đức Chúa Trời chỉ ban cho vợ chồng để họ trở nên một thịt, nên chỉ có thể chia sẻ cho người phối ngẫu mà thôi. Nếu Cơ Đốc nhân quan hệ tình dục ngoài hôn nhân, sẽ làm hoen ố thân thể của mình và làm tổn thương thân Chúa. Lời Chúa dạy, hãy tránh sự gian dâm, vì mọi tội mà người ta phạm đều ở ngoài thân thể, nhưng kẻ dâm dục thì phạm đến chính thân thể mình (câu 18).

Cơ Đốc nhân đã được kết hợp với Chúa Cứu Thế trong sự chết và sự sống lại của Ngài (Rô-ma 6:5). Cơ Đốc nhân là người đã được gả cho Chúa Cứu Thế. Ngài phải là người chồng độc nhất của chúng ta (II Cô-rinh-tô 11:2). Vì vậy, sự gian dâm làm hoen ố mối liên hệ yêu thương và hiệp một của chúng ta với Chúa.

Bạn có lập trường thế nào về tình dục phóng túng trong xã hội tự do ngày nay?

Lạy Chúa, con đang sống giữa một xã hội suy đồi về đạo đức; xin giúp con đứng vững trước mọi cám dỗ tình dục để giữ thân thể thanh sạch cho Chúa và không làm buồn lòng Ngài.

(c) 2019 Văn Phẩm Nguồn Sống. Used by permission.

14 views0 comments

Recent Posts

See All

VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Địa Chỉ Văn Phòng

1100 North Paradise Street

Anaheim, CA 92806 USA

Địa Chỉ Hộp Thư

PO Box 4568

Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

Liên Kết

Bản đồ trang Web

Lượt Khách

bottom of page