top of page
VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Truyền rao Phúc Âm, gây dựng niềm tin cho người Việt khắp thế giới

Người Giúp Đỡ Trọn Đời


 Câu gốc: “Giê-hô-va Đức Chúa Trời phán rằng: Loài người ở một mình thì không tốt; Ta sẽ làm nên một kẻ giúp đỡ giống như nó” (câu 18).

Câu hỏi suy ngẫm: Tại sao Đức Chúa Trời không dựng nên bà Ê-va từ bụi đất giống như Ngài đã dựng nên ông A-đam? Bà Ê-va có mối liên hệ gì với ông A-đam? Vợ có vai trò thế nào trong hôn nhân?

Ban đầu Đức Chúa Trời chỉ tạo dựng một người nam là ông A-đam và giao cho ông trách nhiệm quản trị muôn loài. Và ngay sau đó Ngài phán rằng: “Loài người ở một mình thì không tốt” (câu 18a). Bởi rõ ràng trong suốt thời gian ông A-đam tiếp xúc với các loài thú vật mà Chúa tạo nên để đặt tên cho, ông không tìm thấy được “bạn tâm giao,” cũng “chẳng tìm được một ai có thể giúp đỡ giống như mình” (câu 20). Sau đó, Đức Chúa Trời hoàn tất công việc sáng tạo của Ngài với việc “tạo nên một người giúp đỡ thích hợp” cho ông A-đam. Thế là bà Ê-va được tạo nên từ một xương sườn của ông A-đam, và được đưa đến để trở thành người giúp đỡ ông trọn đời. Đức Chúa Trời thiết lập hôn nhân và Ngài đã đưa ra một quy luật bất di bất dịch là “người nam sẽ lìa cha mẹ mà gắn bó với vợ mình, và cả hai trở nên một thịt” (câu 24). Việc “lìa cha mẹ” ở đây không có nghĩa là không còn liên hệ gì với cha mẹ mình, nhưng trong ý nghĩa là khi kết hôn thì người nữ sẽ là người giúp đỡ trọn đời cho người nam, người nam không còn lệ thuộc vào sự giúp đỡ của cha mẹ nữa. Hai vợ chồng sẽ hiệp một lòng với nhau để xây dựng gia đình riêng cho mình.

Trong hôn nhân, vợ chồng không chỉ liên hệ trong tình nghĩa mà còn là đôi bạn thân của nhau. Thật vậy, ngay từ khi dựng nên con người, Đức Chúa Trời cũng thấy nhu cầu của ông A-đam là cần một người bạn giúp đỡ, nên Ngài tạo nên bà Ê-va. Họ được dựng nên để bổ sung cho nhau và để đạt đến sự hoàn thiện trong mối liên hệ qua hôn nhân. Vậy, người vợ phải luôn nhận biết vai trò của mình trong hôn nhân là “người giúp đỡ trọn đời” cho chồng. Chúa kết hợp người nam và người nữ với nhau để hỗ trợ, giúp đỡ, và động viên nhau trong cuộc sống. Cả hai phải lo nghĩ đến lợi ích của nhau để cùng xây đắp cho hạnh phúc gia đình mình. Mỗi người phải hy sinh từ bỏ những cái riêng tư, không phù hợp của mình để có thể hiệp một với người phối ngẫu, vì ý định từ ban đầu của Chúa là “tạo nên một người giúp đỡ thích hợp” cho ông A-đam. Chúng ta hãy cầu nguyện cho chính mình và cho những người thân của mình sống đúng mục đích của Chúa trong hôn nhân.

Dù đã lập gia đình hoặc sẽ lập gia đình, bạn có sẵn sàng sống đúng với mục đích Chúa kết hiệp bạn trong hôn nhân không?

Cảm tạ Chúa vì đã thiết lập hôn nhân với ý nghĩa thật tuyệt vời, một sự kết hiệp nhiệm mầu trong sự tạo dựng của Ngài. Xin giúp con hiểu được mục đích Chúa tạo nên con người và thiết lập hôn nhân để sống làm sáng Danh Ngài.

(c) 2019 Văn Phẩm Nguồn Sống. Used by permission.

23 views0 comments

Recent Posts

See All

VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Địa Chỉ Văn Phòng

1100 North Paradise Street

Anaheim, CA 92806 USA

Địa Chỉ Hộp Thư

PO Box 4568

Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

Liên Kết

Bản đồ trang Web

Lượt Khách

bottom of page