top of page
VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Truyền rao Phúc Âm, gây dựng niềm tin cho người Việt khắp thế giới

Tính Bất Biến Của Chúa


 Câu gốc: “Mọi ân sủng tốt lành cùng sự ban cho trọn vẹn đều đến từ nơi cao và bởi Cha sáng láng mà xuống, trong Ngài chẳng có một sự thay đổi, cũng chẳng có bóng của sự biến cải nào” (Gia-cơ 1:17).

Câu hỏi suy ngẫm: Ông Ê-li-hu buộc tội ông Gióp như thế nào? Ông so sánh sự cao cả và tính bất biến của Đức Chúa Trời ra sao? Tại sao con người không thể làm thay đổi bản tính của Chúa? Học biết về bản tính bất biến của Đức Chúa Trời giúp bạn thay đổi điều gì trong cuộc sống?

Ông Ê-li-hu tiếp tục lời phát biểu của mình trong phân đoạn Kinh Thánh này (Gióp 35:1-8) để nhấn mạnh rằng con người hoàn toàn không có khả năng tác động đến bản tính của Đức Chúa Trời. Ông nhắc lại lời ông đã buộc tội ông Gióp là ông Gióp nói mình sống công chính nhưng vẫn bị hình phạt (34:5-6), và loài người chẳng được ích lợi gì khi ở trong Chúa (34:9). Từ những lời buộc tội đó, ông chứng minh lý lẽ của ông đúng hơn lý lẽ của Gióp và các bạn của ông Gióp. Ông dùng hình ảnh khoảng cách giữa đất và các tầng trời để so sánh, tầng trời cao hơn đất bao nhiêu thì Đức Chúa Trời vĩ đại và cao cả hơn con người bấy nhiêu. Vì vậy, cho dù ông Gióp phạm tội ít hay nhiều, hoặc ông Gióp sống một đời công chính hay không, thì cũng chẳng ảnh hưởng hay tác động gì đến Đức Chúa Trời (câu 6-7). Con người nhỏ bé, hèn mọn nên tội ác hoặc công đức của họ cũng chỉ có thể ảnh hưởng đến đồng loại (câu 8), chứ không thể ảnh hưởng đến bản tính trọn vẹn, thánh khiết của Đức Chúa Trời. Chúa là Đấng Toàn Năng, là Đấng dựng nên con người, nên dù con người thay đổi thế nào thì Đấng sáng tạo ra họ cũng không hề thay đổi.

Đấng bất biến đã dùng Lời chân thật để ban sự sống mới cho chúng ta qua sự chết chuộc tội của Chúa Giê-xu. Vì vậy, Chúa muốn chúng ta sống bằng con người mới với nếp sống theo sự thánh khiết của Chúa để trở nên con đầu lòng trong gia đình của Ngài. Chúng ta phải nhớ rằng: “Đức Chúa Giê-xu Christ hôm qua, ngày nay, và cho đến đời đời không hề thay đổi” (Hê-bơ-rơ 13:8). Chúa là Đấng bất biến, Ngài là thánh và trọn vẹn, nên chúng ta phải trở nên thánh và trọn vẹn mỗi ngày.

Bạn có quyết định sống nên thánh mỗi ngày không?

Tạ ơn Chúa vì Ngài đến thế gian để chết đền tội cho con. Xin cho con học biết sự thánh khiết, yêu thương của Chúa không hề thay đổi để con quyết định sống giống Ngài hơn.

(c) 2019 Văn Phẩm Nguồn Sống. Used by permission.

47 views0 comments

Recent Posts

See All

VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Địa Chỉ Văn Phòng

1100 North Paradise Street

Anaheim, CA 92806 USA

Địa Chỉ Hộp Thư

PO Box 4568

Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

Liên Kết

Bản đồ trang Web

Lượt Khách

bottom of page