top of page
VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Truyền rao Phúc Âm, gây dựng niềm tin cho người Việt khắp thế giới

Lời Tiên Tri Ứng Nghiệm


 Câu gốc: “Nhưng Người đã vì tội lỗi chúng ta mà bị vết, vì sự gian ác chúng ta mà bị thương, bởi sự sửa phạt Người chịu chúng ta được bình an, bởi lằn roi Người chúng ta được lành bệnh” (Ê-sai 53:5).

Câu hỏi suy ngẫm: Tổng đốc Phi-lát đã ra lệnh làm gì với Chúa? Tại sao ông ra lệnh như vậy? Quân lính đã thi hành lệnh như thế nào? Những diễn biến này ứng nghiệm lời tiên tri trong Ê-sai 53 ra sao? Bạn được khích lệ thế nào khi gặp những sự bức hại, khổ nạn?

Sau khi thất bại trong việc thuyết phục giới lãnh đạo Do Thái tha Chúa theo thông lệ hằng năm nhân ngày Lễ Vượt Qua, Tổng đốc Phi-lát chuyển sang một chiến thuật khác, ra lệnh đánh đòn Chúa. Sau đó, ông dẫn Ngài ra ngoài với hy vọng mọi người thấy thân xác tàn tạ của Chúa mà động lòng buông tha, vì cho đến giờ phút này, ông vẫn khẳng định không tìm thấy Chúa có tội gì hết. Đánh đòn là một hình phạt vô cùng dã man vì nạn nhân bị đánh bằng một roi da có đính những móc sắt để mỗi lần quất vào tấm lưng trần thì từng miếng thịt bị giật ra, vô cùng đau đớn. Luật quy định cho phép đánh tối đa 40 roi (Phục Truyền 25:1-3), có người chịu không nổi đã chết sau khi bị đánh đòn. Trước đó binh lính đó nghe quan tổng đốc nói Chúa là vua, nên trước khi thi hành lệnh đánh đòn Chúa, họ đã nhạo báng Ngài bằng cách bắt Ngài đội một mão triều bằng gai nhọn trên đầu gây đau đớn cho Ngài. Họ lại cho Ngài mặc một chiếc áo màu đỏ điều, là màu áo của vua, rồi xúm lại chế giễu Ngài, lạy vua người Giu-đa và tát vào mặt Ngài.

Thật đáng buồn khi Con Đức Chúa Trời xuống thế làm người lại bị chính con người là tạo vật của Ngài hành hạ, chế giễu. Nỗi đau Chúa chịu vừa thể xác lẫn tinh thần. Nhưng đây chính là chương trình và ý định của Đức Chúa Trời để cứu rỗi nhân loại. Chúa Giê-xu đội mão gai đau đớn để cho chúng ta được đội mão triều thiên trong ngày cuối cùng. Chúa bị nhạo báng khi mặc chiếc áo đỏ điều để chúng ta được mặc áo công nghĩa của Ngài. Chúa chịu những lằn roi xé da để chúng ta được lành bệnh. Chúa chịu chết trên cây thập tự để chúng ta được sống. Lời tiên tri của Ê-sai 53 đã hoàn toàn ứng nghiệm tại đây.

Trên bước đường theo Chúa của chúng ta, không ai tránh khỏi những sự bức hại, khổ nạn của thể xác, cùng những nỗi hổ nhục của tinh thần, từ chính những người thân trong gia đình, ngoài xã hội. Tuy nhiên, Lời Chúa đã dạy: “Môn đồ không hơn thầy, tôi tớ không hơn chủ”

(Ma-thi-ơ 10:24). Cứ ngắm xem những sự thương khó Chúa đã chịu vì chúng ta, giúp chúng ta cứ vững lòng bước đi theo Chúa. Phước hạnh Chúa hứa ban cho chúng ta không phải ở thế gian tạm bợ này nhưng là phước hạnh đời đời nơi Thiên Quốc trong ngày cuối cùng.

Bạn có suy nghĩ gì khi học biết về sự thương khó Chúa chịu?

Lạy Chúa, con tạ ơn Ngài vì tình yêu Chúa dành cho con quá lớn. Vì tội lỗi của con mà Chúa phải chịu đau đớn về thể xác, hỗ nhục về tinh thần. Xin cho con luôn biết ơn Chúa và vững lòng theo Ngài trong bất cứ hoàn cảnh nào.

(c) 2019 Văn Phẩm Nguồn Sống. Used by permission.

30 views0 comments

VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Địa Chỉ Văn Phòng

1100 North Paradise Street

Anaheim, CA 92806 USA

Địa Chỉ Hộp Thư

PO Box 4568

Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

Liên Kết

Bản đồ trang Web

Lượt Khách

bottom of page