top of page
VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Truyền rao Phúc Âm, gây dựng niềm tin cho người Việt khắp thế giới

Quan Tổng Đốc Nhu Nhược


 Câu gốc: “Cho nên, kẻ biết làm điều lành mà chẳng làm, thì phạm tội” (Gia-cơ 4:17).

Câu hỏi suy ngẫm: Tại sao Tổng đốc Phi-lát biết Chúa vô tội nhưng không dám quyết định tha Chúa? Điều đó cho thấy ông Phi-lát là người thế nào? Ông sẽ đối diện với những gì trong ngày cuối cùng? Chúa muốn con dân Ngài sống thế nào khi đối diện với khó khăn, nghịch cảnh?

Tổng đốc Phi-lát là một quan lớn của triều đình La Mã, lại là chánh án của phiên tòa xét xử Chúa Giê-xu, có quyền phán quyết trong tay như lời ông nói với Chúa: “Ngươi chẳng nói chi với ta hết sao? Ngươi há chẳng biết rằng ta có quyền buông tha ngươi và quyền đóng đinh ngươi sao?” (câu 10); thế nhưng dù rất nhiều lần ông khẳng định không tìm thấy nơi Chúa một tội lỗi nào cả, nhưng ông lại không dám thả Chúa ra. Thứ nhất, ông sợ áp lực của đám đông đang gây náo loạn bên ngoài ảnh hưởng đến chức vụ của ông; thứ hai, khi nghe nói Chúa là Con Đức Chúa Trời thì ông sợ Chúa là con của một vị thần nào đó; thứ ba, ông sợ đám đông tố cáo ông với Hoàng đế La Mã thì ông có nguy cơ mất cả danh, lợi, quyền đang có. Vì thế, sau khi tìm mọi cách để tha Chúa Giê-xu vì biết Ngài vô tội mà không được, cuối cùng, ông đã buông tay, chiều theo ý của đám đông, nhắm mắt giao Chúa Giê-xu cho các thầy tế lễ cả để họ bắt và dẫn Đấng vô tội đi đóng đinh.

Qua những diễn biến của cuộc xét xử Chúa, chúng ta thấy Tổng đốc Phi-lát là một người nhu nhược, hèn nhát, chỉ nghĩ đến quyền lợi của mình mà bất chấp lẽ thật, không dám đứng về phía chân lý. Dù ông có lấy nước rửa tay và tuyên bố, “Ta không có tội về huyết của người này; điều đó mặc kệ các ngươi” (Ma-thi-ơ 27:24b), thì ông cũng không thể phủi tay trước tòa phán xét của Đức Chúa Trời được. Ông tự tuyên bố rằng mình không có tội về sự chết của Chúa Giê-xu trước công chúng, nhưng trước mặt Chúa, ông đã phạm tội với Ngài. Lời Chúa đã khẳng định, người biết điều lành, điều đúng mà không làm thì phạm tội (Gia-cơ 4:17).

Ngày nay, chúng ta có Lời Cha là Chân Lý (Giăng 17:17); có Chúa Giê-xu là Đường Đi, Chân Lý, và Sự Sống (Giăng 14:6); có Chúa Thánh Linh là Thần Chân Lý (Giăng 14:17). Đức Chúa Trời Ba Ngôi luôn ở cùng, dạy dỗ, soi sáng, và dẫn dắt chúng ta trên linh trình theo Chúa, nhờ đó, chúng ta biết phân biệt điều lành điều dữ, điều đúng điều sai để sống với Chúa và với nhau theo Lời Chúa dạy. Chúa muốn chúng ta nhu mì mà không nhu nhược. Khi đối diện với khó khăn, nghịch cảnh, nếu chúng ta cứ nhu nhược; nhận biết Lời Chân Lý mà cứ cứng lòng không vâng theo, thì coi chừng đến ngày cuối cùng, chúng ta cũng sẽ đi theo con đường Tổng đốc Phi-lát đã đi!

Bạn có mạnh mẽ sống đúng theo Lời Chúa dạy trong mọi hoàn cảnh không?

Tạ ơn Chúa đã ban Lời Chân Lý cho con. Xin cho con mạnh mẽ bước theo sự dạy dỗ của chân lý, trong bất cứ hoàn cảnh nào cũng không vì nhu nhược mà bất tuân Lời Chúa dạy.

(c) 2019 Văn Phẩm Nguồn Sống. Used by permission.

16 views0 comments

Recent Posts

See All

VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Địa Chỉ Văn Phòng

1100 North Paradise Street

Anaheim, CA 92806 USA

Địa Chỉ Hộp Thư

PO Box 4568

Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

Liên Kết

Bản đồ trang Web

Lượt Khách

bottom of page