top of page
VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Truyền rao Phúc Âm, gây dựng niềm tin cho người Việt khắp thế giới

Hãy Dâng Vinh Quang Cho Đức Giê-Hô-Va


 Câu gốc: “Hãy dâng vinh quang cho Giê-hô-va Đức Chúa Trời các ngươi, trước khi Ngài chưa khiến sự tối tăm đến, trước khi chân các ngươi chưa vấp trên những hòn núi mù mịt” (câu 16a).

Câu hỏi suy ngẫm: Lời kêu gọi hãy dâng vinh quang cho Đức Giê-hô-va có ý nghĩa gì? Bằng cách nào dân Chúa có thể dâng vinh quang cho Đức Giê-hô-va? Tại sao trong khi dân Chúa chờ đợi ánh sáng thì Chúa lại đổi ra bóng sự chết? Bạn cần sống thế nào để dâng vinh quang cho Đức Chúa Trời?

“Hãy dâng vinh quang cho Giê-hô-va Đức Chúa Trời” là lời kêu gọi dân Chúa hãy thực hiện ngay khi còn có cơ hội, trước khi Chúa chưa khiến màn đêm phủ xuống, trước khi chân họ vấp vào núi chìm giữa bóng đêm (câu 16a). Lời kêu gọi này của Tiên tri Giê-rê-mi chính là lời nài khuyên dân Chúa hãy tôn vinh Đức Chúa Trời và ăn năn tội lỗi của mình trước khi quá muộn. Khi dân Chúa sống trong tội lỗi, ô uế, chính là lúc họ không thể làm sáng Danh Chúa được, không thể tôn vinh Ngài. Vì thế, đang khi còn có cơ hội, đang khi cơn đoán phạt chưa xảy đến, họ cần tận dụng thời gian để bày tỏ lòng ăn năn trước mặt Đức Chúa Trời, ngoài ra chẳng có phương cách nào khác.

Thật đáng thương cho dân Chúa khi phải đón nhận kết quả trái ngược với điều họ mong chờ. Họ trông đợi ánh sáng, nhưng Đức Giê-hô-va “…sẽ đổi nó ra bóng sự chết, hóa nên bóng tối mờ” (câu 16b). Tiên tri Giê-rê-mi cho biết điều trông mong của họ sẽ là vô ích, bởi vì họ đã không dâng vinh quang cho Đức Giê-hô-va, không lắng tai nghe những điều răn bảo của Ngài mà chỉ đầy lòng kiêu ngạo (câu 15-16), chính vì lẽ đó, đây là hậu quả mà họ xứng đáng phải đón nhận.

Lời kêu gọi của Tiên tri Giê-rê-mi với người Ít-ra-ên cũng chính là lời khuyên răn, nhắc nhở mỗi chúng ta cần nhìn lại thực trạng đời sống của chính mình có sống vì vinh quang của Đức Chúa Trời hay không (I Cô-rinh-tô 10:31), hay chúng ta vẫn đang miệt mài sống theo tư dục cùng với những việc làm của xác thịt, rồi đến một ngày khi cơ hội không còn thì dù chúng ta có khóc lóc, hối tiếc cũng sẽ chẳng xoay chuyển được điều gì. Đức Giê-hô-va đã phán với dân Ngài rằng “…sẽ chẳng áy náy, chẳng dè nể, chẳng thương xót, chẳng chi ngăn ta hủy diệt…” (câu 14). Chúng ta cần phải ăn ở xứng đáng với ơn cứu rỗi mà Đức Chúa Trời ban cho (I Cô-rinh-tô 6:20). Qua nếp sống đạo của chúng ta, những việc lành mà chúng ta bày tỏ ra mỗi ngày sẽ giúp cho những người chưa biết Chúa có cơ hội thấy và cùng hòa lòng chúc tụng Chúa với chúng ta (I Phi-e-rơ 2:12). Ngược lại, nếu chúng ta thể hiện nếp sống tội lỗi, sai trật, không xứng hiệp với Lời Chúa, những điều ấy chắc chắn sẽ khiến cho Danh Chúa bị người ngoại xúc phạm, cười chê.

Bạn quyết định sẽ làm gì trong hôm nay để đáp ứng lại lời khuyên mời “Hãy dâng vinh quang cho Giê-hô-va Đức Chúa Trời”?

Kính lạy Đức Giê-hô-va! Ngài là Đấng duy nhất xứng đáng nhận sự vinh quang chúc tụng. Xin giúp con cẩn thận gìn giữ đời sống sao cho xứng đáng để được gọi là con dân của Ngài, và dâng sự vinh quang cho Ngài.

(c) 2019 Văn Phẩm Nguồn Sống. Used by permission.

13 views0 comments

Recent Posts

See All

VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Địa Chỉ Văn Phòng

1100 North Paradise Street

Anaheim, CA 92806 USA

Địa Chỉ Hộp Thư

PO Box 4568

Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

Liên Kết

Bản đồ trang Web

Lượt Khách

bottom of page