VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Truyền rao Phúc Âm, gây dựng niềm tin cho người Việt khắp thế giới

Trách Nhiệm Chăn Bầy


Giê-rê-mi 13:17-22

Nghe AudioCâu gốc: “Anh em hãy giữ lấy mình, và luôn cả bầy mà Đức Thánh Linh đã lập anh em làm kẻ coi sóc, để chăn Hội Thánh của Đức Chúa Trời, mà Ngài đã mua bằng chính huyết mình” (Công-vụ các Sứ-đồ 20:28).

Câu hỏi suy ngẫm: Lời khuyên Tiên tri Giê-rê-mi dành cho vua và thái hậu là gì? Hình ảnh “bầy chiên đẹp đẽ” chỉ về ai? Bầy chiên đang ở trong hiện trạng nào? Trách nhiệm thuộc về ai? Bầy chiên Đức Chúa Trời giao phó cho chúng ta chăn giữ hiện giờ ra sao?

Không còn là lời kêu gọi chung chung cho toàn dân, nhưng là lời nhắn gửi trực tiếp từ Đức Giê-hô-va cho chính vua và thái hậu. Theo nghiên cứu niên đại của các sử gia thì Vua Giê-hô-gia-kin và bà Nê-hu-ta chính là “vua và thái hậu” được Tiên tri Giê-rê-mi nhắc đến ở đây (II Các Vua 24:8). Song điều ấy không quan trọng bằng những lời mà họ phải nhận lãnh để có thái độ đúng đắn trong giờ phút đất nước lâm nguy: “Mão triều thiên vinh hiển trên đầu đã rớt xuống rồi,” “hãy hạ mình, mà ngồi dưới đất” (Giê-rê-mi 13:18). Hiện trạng của đất nước được Tiên tri Giê-rê-mi mô tả: Các thành bị đóng cửa, dân chúng bị bắt làm phu tù, cả đến chính vua và hoàng tộc đều cùng chịu chung một số phận. Lời than trách của Tiên tri Giê-rê-mi “Chớ nào bầy chiên đẹp đẽ đã được ban cho ngươi ở đâu?” (câu 20) là một lời chất vấn cho tuyển dân, nhưng cũng chính là lời chất vấn về trách nhiệm chăn bầy của các bậc lãnh đạo đất nước, lãnh đạo tôn giáo.

“Bầy của Đức Giê-hô-va,” “bầy chiên đẹp đẽ”… chính là dân của Đức Chúa Trời. Tiên tri Giê-rê-mi thể hiện sự đau xót tột độ khi nghĩ về những điều tốt lành mà Đức Giê-hô-va đã ban cho dân Ngài. Chúa đã nâng niu, chăm sóc bầy chiên Ngài yêu quý, thế mà nay phải ở trong tình trạng nước bị mất, conn dân bị bắt làm phu tù (câu 17). Trách nhiệm rõ ràng nhất thuộc về những người lãnh đạo đất nước là vua và thái hậu. Bởi chính họ là những người phải đi đầu, phải nêu gương trong đời sống tin kính Đức Chúa Trời, và làm theo Lời Ngài. Song vì họ không làm tròn trách nhiệm, không giữ được chính mình và luôn cả “bầy chiên đẹp đẽ” của Đức Giê-hô-va ban cho, nên phải đối diện với thảm cảnh hiện nay.

“Chớ nào bầy chiên đẹp đẽ đã được ban cho ngươi ở đâu?” cũng chính là câu hỏi mà Đức Chúa Trời đang hỏi mỗi chúng ta. Chiên trong gia đình, trong Hội Thánh, trong ban ngành, trong nhóm nhỏ… chúng ta đang chăm sóc ở trong tình trạng khỏe mạnh hay đau ốm là điều Đức Chúa Trời muốn chúng ta để tâm đến. Ngài đã tín nhiệm trao phó bầy chiên mà Ngài rất yêu quý cho chúng ta, trách nhiệm chúng ta là phải trọn lòng chăm sóc và nuôi nấng. Bằng không Ngài sẽ đòi trách nhiệm ấy nơi mỗi chúng ta là những người chăn bầy của Chúa.

Bạn thể hiện sự quan tâm đến bầy chiên mà Chúa giao trách nhiệm chăm sóc như thế nào?

Lạy Chúa, xin cho con thấy trách nhiệm của mình với bầy chiên mà Ngài đã giao phó cho, để làm gương, để chăm sóc, nuôi nấng hầu cho mỗi con chiên đều khỏe và bầy luôn mạnh.

(c) 2019 Văn Phẩm Nguồn Sống. Used by permission.

#Service

47 views

Recent Posts

See All

VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Địa Chỉ Văn Phòng

1100 North Paradise Street

Anaheim, CA 92806 USA

Địa Chỉ Hộp Thư

PO Box 4568

Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

Liên Kết

Bản đồ trang Web

Lượt Khách

0