top of page
VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Truyền rao Phúc Âm, gây dựng niềm tin cho người Việt khắp thế giới

Địa Vị Cao Trọng


 Câu gốc: “Đa-vít nhìn biết rằng Đức Giê-hô-va đã vững lập mình làm vua trên Ít-ra-ên; vì cớ dân Ít-ra-ên của Ngài, nước người được hưng vượng thêm” (câu 2).

Câu hỏi suy ngẫm: Vua Hi-ram sai sứ đến với Vua Đa-vít để làm gì? Vì sao ông làm như vậy? Vì sao Vua Đa-vít phải xây cung điện? Vua Đa-vít nhận biết điều gì qua hành động của Vua Hi-ram? Bạn học được gì từ Vua Đa-vít trong câu chuyện này?

Phân đoạn Kinh Thánh này cho thấy ngôi nước của Vua Đa-vít đang được ngày càng vững lập hơn. Trong thời của Vua Đa-vít thì sự công nhận, nể sợ, và ủng hộ của các nước lân bang là dấu hiệu cho thấy sự hùng cường của vua và sự hưng thịnh của một quốc gia. Ngay từ những năm mới làm vua, Vua Đa-vít đã được Vua Hi-ram của Ty-rơ, thuộc xứ Phê-ni-xi, bày tỏ sự công nhận và ủng hộ. Để tỏ thiện chí ủng hộ và muốn liên minh với Vua Đa-vít, nên Vua

Hi-ram đã sai sứ giả đem đến một đoàn thợ hồ, thợ mộc, cùng nhiều gỗ bá hương để giúp xây một cung điện cho Vua Đa-vít. Đây là một việc rất đáng vui mừng vì người Phê-ni-xi nổi tiếng khéo tay, giỏi về thủ công và xây dựng.

Xây dựng cung điện không chỉ là việc làm cần thiết để hoàng gia có chỗ ở và làm việc xứng đáng. Xây dựng cung điện hoàng gia còn được xem là công việc rất quan trọng ở vùng Cận Đông cổ để xác lập nền cai trị của một vị vua mới. Vua Đa-vít có được danh tiếng, sức mạnh hùng cường, sự ủng hộ về người và tài vật của nước lân bang để xây cung điện là những dấu hiệu cho thấy ngôi vua của ông đang được vững lập.

Vua Đa-vít nhận biết địa vị cao trọng vững chắc mà ông có được đó không nhờ vào sự tài giỏi riêng của ông nhưng chính là nhờ “Đức Giê-hô-va đã vững lập mình làm vua trên Ít-ra-ên” (câu 2). Ông cũng nhận biết Đức Chúa Trời lập ông làm vua, ban cho ông ngôi vua vững mạnh không phải vì vinh hoa phú quý của riêng ông và gia đình ông nhưng “vì cớ dân Ít-ra-ên” của Ngài. Ông biết mình chỉ là một công cụ được Đức Chúa Trời dùng để thực hiện ý muốn của Ngài đối với dân Ngài, để cho họ được “hưng vượng thêm.”

Câu chuyện của Vua Đa-vít nhắc nhở chúng ta trong sự phục vụ Chúa. Cảm tạ Chúa vì chúng ta đang được hoặc sẽ được Chúa ban cho chức vụ, một công việc nào đó trong Hội Thánh được nhiều người kính nể và tôn trọng. Khi chúng ta khiêm nhường nhận biết chức vụ có được đó không do sự tài giỏi hay công sức của mình, mà mình được chọn vì Chúa yêu dân của Ngài và Ngài muốn chúng ta dẫn dắt, giúp đỡ để họ được “hưng vượng thêm” trong đời sống thuộc linh, thì chúng ta cũng sẽ luôn được Chúa ban phước như chính Vua Đa-vít, và chức vụ của chúng ta sẽ ngày càng được kết quả nhiều hơn.

Bạn có nhận biết ý Chúa qua chức vụ Chúa đang giao cho mình không?

Lạy Chúa, xin cho con biết khiêm nhường để phục vụ trong chức vụ mà Ngài giao cho, để con được Chúa dùng góp phần giúp cho dân Chúa được lớn mạnh ngày càng hơn trong đời sống thuộc linh.

(c) 2019 Văn Phẩm Nguồn Sống. Used by permission.

10 views0 comments

Recent Posts

See All

VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Địa Chỉ Văn Phòng

1100 North Paradise Street

Anaheim, CA 92806 USA

Địa Chỉ Hộp Thư

PO Box 4568

Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

Liên Kết

Bản đồ trang Web

Lượt Khách

bottom of page