top of page
VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Truyền rao Phúc Âm, gây dựng niềm tin cho người Việt khắp thế giới

Người Cầu Hỏi Ý Chúa


 Câu gốc: “Hãy hết lòng tin cậy Đức Giê-hô-va, chớ nương cậy nơi sự thông sáng của con” (Châm-ngôn 3:5).

Câu hỏi suy ngẫm: Vì sao người Phi-li-tin gây chiến với Vua Đa-vít? Ông đã làm gì và kết quả ra sao? Trong lần thứ hai Vua Đa-vít bị tấn công, Chúa hướng dẫn ông làm điều gì? Khi ông làm theo thì kết quả thế nào? Bạn học được gì từ gương của Vua Đa-vít?

Khi ông Đa-vít được làm vua của cả Ít-ra-ên thì người Phi-li-tin kéo đến thung lũng Rê-pha-im để gây chiến vì họ thấy thế lực của ông đã lớn hơn trước kia rất nhiều, có thể trở thành một mối đe dọa, và không còn là một đồng minh đáng tin cậy nữa. Dù trước đây đã nhiều lần đánh thắng người Phi-li-tin, và dù bây giờ là một vị vua có quân đội hùng mạnh, thiện chiến, Vua Đa-vít vẫn không tự ý hành động nhưng cầu hỏi ý Chúa xem có nên đi đánh quân Phi-li-tin và có thắng hay không. Chúa phán với Vua Đa-vít là hãy đánh quân Phi-li-tin, Ngài sẽ ban chiến thắng. Ông làm theo Lời Chúa và được thắng lớn.

Người Phi-li-tin không bỏ cuộc, tiếp tục kéo đến thung lũng này để tấn công nữa. Dù mới vừa đánh thắng quân Phi-li-tin, Vua Đa-vít đã không ỷ lại vào khả năng và sự phán đoán của mình, ông lại “cầu vấn Đức Chúa Trời nữa” (câu 14). Lần này, Đức Chúa Trời hướng dẫn chi tiết kế hoạch tấn công: họ không đi lên đối đầu với người Phi-li-tin nhưng đi vòng và tấn công chỗ đối diện cây dâu. Họ phải ở yên vị trí mai phục cho đến khi nghe có dấu hiệu của Chúa là tiếng bước đi trên ngọn dâu thì lúc đó mới tiến công. Vua Đa-vít đã làm theo hướng dẫn của Chúa và lần này còn thắng lớn hơn. Người Ít-ra-ên thừa thắng xông lên đánh đuổi người Phi-li-tin từ Ga-ba-ôn đến tận Ghê-xe, một thành của người Phi-li-tin.

Ngày xưa Vua Sau-lơ đã không cầu hỏi ý Chúa nên bị người Phi-li-tin đánh bại và giết chết (I Sử-ký 10:13-14). Ngược lại, Vua Đa-vít cầu hỏi ý Chúa nhiều lần, làm theo Lời Ngài và thắng được người Phi-li-tin. Muốn thành công, trong mọi việc lớn, nhỏ, chúng ta cũng phải cầu xin sự hướng dẫn của Chúa và làm theo. Có những việc mình cho là đơn giản, nhỏ nhặt, hoặc đã từng thực hiện thành công, mình sẽ dễ tự ý làm mà không cần cầu xin sự hướng dẫn của Chúa. Nếu noi theo gương của Vua Đa-vít chúng ta sẽ luôn được sự hướng dẫn, ở cùng, giúp đỡ của Chúa để luôn kinh nghiệm sự thành công ngày càng hơn trong bước đường theo Chúa cũng như trong đời sống. Vua Đa-vít chỉ có thể nghe được “tiếng bước đi trên ngọn cây” nếu ông chăm chú lắng nghe và có mối liên hệ mật thiết với Ngài. Chúng ta cũng chỉ có thể nghe được tiếng phán của Chúa, sự hướng dẫn của Ngài nếu hết lòng lắng nghe tiếng Ngài, có mối liên hệ mật thiết với Chúa qua sự tương giao với Ngài hằng ngày.

Bạn có tìm cầu Chúa mỗi ngày qua sự cầu nguyện và học Lời Ngài? Trước khi đưa ra một quyết định nào đó, bạn có cầu xin sự hướng dẫn của Chúa không?

Lạy Chúa, xin cho con luôn tìm cầu Chúa để được sự hướng dẫn, giúp đỡ của Ngài trong mọi việc. Xin giúp con duy trì mối liên hệ mật thiết với Chúa qua sự tương giao với Ngài mỗi ngày.

(c) 2019 Văn Phẩm Nguồn Sống. Used by permission.

84 views0 comments

Recent Posts

See All

VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Địa Chỉ Văn Phòng

1100 North Paradise Street

Anaheim, CA 92806 USA

Địa Chỉ Hộp Thư

PO Box 4568

Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

Liên Kết

Bản đồ trang Web

Lượt Khách

bottom of page