top of page
VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Truyền rao Phúc Âm, gây dựng niềm tin cho người Việt khắp thế giới

Biết Sửa Chửa Sai Lầm


 Câu gốc: “Vì người công bình dù sa ngã bảy lần cũng chỗi dậy” (Châm-ngôn 24:16a).

Câu hỏi suy ngẫm: Vì sao lần rước Hòm Giao Ước trước đây thất bại? Vua Đa-vít sửa sai bằng cách nào? Nếu phạm sai lầm nào đó trong đời sống và trên bước đường theo Chúa, bạn thường bỏ cuộc hay tiếp tục nhờ Chúa để đứng dậy?

Dù ba tháng trước đây đã thất bại trong việc đem Hòm Giao Ước về Giê-ru-sa-lem (I Sử-ký 13), Vua Đa-vít vẫn không nản lòng. Ông nhận biết lý do thất bại của lần trước vì không cầu hỏi ý Chúa và đã không khiêng Hòm theo đúng luật lệ đã định (câu 13). Lần này, ông chuẩn bị mọi sự thật chu đáo. Trước tiên, ông dựng một lều để làm nơi đặt Hòm Giao Uớc. Kế đến, ông triệu tập dân chúng, chuẩn bị nhân sự để di chuyển Hòm. Ông cũng triệu tập các thầy tế lễ và người Lê-vi, bảo họ dọn mình thánh sạch để khiêng Hòm Giao Ước. Hòm của Chúa không được đặt trên một cỗ xe như lần trước (I Sử-ký 13:7), nhưng sẽ được những người Lê-vi khiêng bằng đòn đặt trên vai của họ theo lời dạy của Chúa (Dân Số Ký 4:15). Ông cũng chuẩn bị cả những người ca hát cầm theo các thứ nhạc khí để đi theo Hòm (câu 16). Bởi sự chuẩn bị chu đáo, Vua Đa-vít đã đem được Hòm của Chúa về Giê-ru-sa-lem trong sự vui mừng (câu 28).

Ba tháng trôi qua là thời gian đủ để Vua Đa-vít nhận biết những sai lầm của mình. Hẳn vua đã dành nhiều thời gian để cầu nguyện, xưng tội, tìm cầu Chúa, và tra xem Lời Ngài. Ông đã công khai xưng nhận lỗi lầm của chính mình và của cả dân Ít-ra-ên khi không để người Lê-vi khiêng Hòm, nên đã nói, “Vì tại lần trước các ngươi không có khiêng hòm, và chúng ta không theo lệ đã định mà cầu vấn Đức Giê-hô-va” (câu 13) nên mới bị Ngài “hành hại.”

Dù trước đây thất bại do không làm theo Lời Chúa nhưng Vua Đa-vít vẫn tin rằng nếu nhận biết lỗi lầm, ăn năn, và biết sửa sai thì Ngài sẽ ban cho cơ hội thứ hai (Thi Thiên 51:13-15). Ông Phi-e-rơ sau khi chối Chúa ba lần, nhận biết lỗi lầm cũng đã được Chúa Giê-xu ban cho cơ hội thứ hai khi Ngài phán, “Hãy chăn chiên Ta” (Giăng 21:17). Ông đã sửa chữa sai lầm, sống tận hiến, và sẵn sàng chết vì đức tin của mình. Chúng ta không thể tránh khỏi những lỗi lầm trong cuộc sống, nhưng nếu biết ăn năn, xưng tội, biết sửa sai, làm lại mọi sự theo ý Chúa thì cũng sẽ được Ngài tha thứ và ban cho cơ hội thứ hai. Nếu trước đây đã thất bại trong sự phục vụ Chúa hoặc trong đời sống tâm linh hay đạo đức, gia đình… vì không làm theo Lời Ngài, thì xin đừng bỏ cuộc, hãy sửa sai và tin Chúa sẽ ban cho cơ hội thứ hai để tiếp tục sống phục vụ Ngài. Và chúng ta cũng nhớ, hãy cho những người đã phạm lỗi lầm với mình cơ hội để sửa sai.

Bạn có từng học được điều gì từ một sai lầm trong quá khứ và xin Chúa cho cơ hội thứ hai không?

Lạy Chúa, xin tha thứ con những lỗi lầm, thiếu sót đã khiến con thất bại trong đời sống theo Ngài. Xin dạy con biết mình sửa chữa sai lầm thế nào để sống và làm theo Lời Ngài.

(c) 2019 Văn Phẩm Nguồn Sống. Used by permission.

20 views0 comments

Recent Posts

See All

VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Địa Chỉ Văn Phòng

1100 North Paradise Street

Anaheim, CA 92806 USA

Địa Chỉ Hộp Thư

PO Box 4568

Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

Liên Kết

Bản đồ trang Web

Lượt Khách

bottom of page