top of page
VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Truyền rao Phúc Âm, gây dựng niềm tin cho người Việt khắp thế giới

Cứng Lòng


 Câu gốc: “Đức Giê-hô-va làm cho Pha-ra-ôn, vua của xứ Ê-díp-tô, cứng lòng, đuổi theo dân Ít-ra-ên; nhưng dân này đã ra đi một cách dạn dĩ” (câu 8).

Câu hỏi suy ngẫm: Vua Ai Cập đổi lòng từ khi nào và ông đã làm gì? Đức Chúa Trời làm vua cứng lòng như thế nào? Bạn học gì từ bài học hôm nay?

Pha-ra-ôn đã đổi lòng, hối hận về quyết định để người Ít-ra-ên ra đi ngay sau khi họ rời khỏi ranh giới Ai Cập. Lòng vua và quần thần chỉ tập trung về những thiệt hại trước mắt khi dân Chúa ra đi. Chính vì lòng tham mà vua và quần thần đã quên hẳn mười hình phạt nặng nề Chúa đã giáng xuống người Ai Cập. Vua dõi theo nhất cử nhất động của tuyển dân và thấy họ ngẫng đầu ra đi cả ngày lẫn đêm trong trật tự như một đại binh thực thụ. Việc tổng động viên sáu trăm chiến xa thượng hạng cùng tất cả chiến xa được trang bị đầy đủ vũ khí và binh tướng cho thấy vua đã đánh giá cao sức mạnh của người Ít-ra-ên. Nhà vua thân chinh dẫn đoàn quân đuổi theo tuyển dân cho thấy ông hạ quyết tâm buộc tuyển dân phải quay lại Ai Cập.

Pha-ra-ôn rất đổi vui mừng khi nhìn thấy người Ít-ra-ên quay ngược trở lại đóng trại ở Phi-Ha-ri-rốt, đối diện Ba-anh-Sê-phôn giữa khoảng Mít-đôn và biển, nơi có địa hình được bao quanh bởi sa mạc, đầm lầy, và biển Đỏ. Vua cho rằng dân Chúa không được ai dẫn dắt, bị lạc đường, và đang bối rối. Dựa vào sức mạnh của các chiến xa và binh tướng hùng mạnh của quân đội Ai Cập, thêm vào niềm tin nơi sự phù hộ của thần Ba-anh, Pha-ra-ôn xua quân tiến lên bao vây tuyển dân. Nhà vua tin chắc phen này tuyển dân sẽ bị dồn vào ngõ cụt, thuận phục quay lại kiếp nô lệ nếu họ không muốn bỏ mạng nơi đây.

Trong trường hợp này, Đức Chúa Trời làm cứng lòng vua bằng cách sắp xếp cho vua nhìn thấy tuyển dân đi lòng vòng và quay lại đóng trại. Sự kiện này làm cho Pha-ra-ôn khinh địch, tự cao, và ông nhanh chóng thực hiện ý đồ của ông. Đức Chúa Trời không khởi xướng cho Pha-ra-ôn đuổi theo dân Chúa. Ngài không cám dỗ ai làm điều ác nhưng Ngài tể trị, cho phép những ác tưởng của Pha-ra-ôn sớm phơi bày, hầu dạy dỗ người Ai Cập và củng cố đức tin của tuyển dân.

Tin tưởng vào thần tượng vô nghĩa khiến Pha-ra-ôn trở nên hoang tưởng. Lòng tham khiến vua mù lòa. Đạo quân của vua dù hùng mạnh thế nào cũng không thể so sánh với ngón tay năng quyền của Chúa. Chỉ một mình Đức Chúa Trời năng quyền, toàn quyền tể trị trên mọi sự, xứng đáng cho muôn dân tôn thờ. Con dân Chúa không tham lam như Pha-ra-ôn và quần thần, nhưng phải sống tuân theo luật lệ yêu thương của Chúa. Mỗi người cần nhờ cậy Chúa kiềm giữ tư tưởng của mình và giải thoát mình khỏi sự cứng lòng.

Bạn có vững tin nơi quyền tể trị của Đức Chúa Trời trên đời sống mình không?

Lạy Chúa, con tạ ơn Chúa vì con được nhận biết và tôn thờ chỉ duy Ngài mà thôi. Xin cho con biết nhìn sự việc qua nhãn quang của Chúa, sống bày tỏ tình yêu thương hơn là thâu tóm, lợi dụng người khác vì ích lợi của riêng mình.

(c) 2019 Văn Phẩm Nguồn Sống. Used by permission.

63 views0 comments

Recent Posts

See All

VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Địa Chỉ Văn Phòng

1100 North Paradise Street

Anaheim, CA 92806 USA

Địa Chỉ Hộp Thư

PO Box 4568

Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

Liên Kết

Bản đồ trang Web

Lượt Khách

bottom of page