top of page
VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Truyền rao Phúc Âm, gây dựng niềm tin cho người Việt khắp thế giới

Chớ Bỏ Qua Sự Thờ Phượng


 Câu gốc: “Chớ bỏ sự nhóm lại như mấy kẻ quen làm, nhưng phải khuyên bảo nhau, và hễ anh em thấy ngày ấy hầu gần chừng nào, thì càng phải làm như vậy chừng nấy” (câu 25).

Câu hỏi suy ngẫm: Tại sao con dân Chúa phải thờ phượng Chúa thường xuyên? Sự thờ phượng chung trong Hội Thánh có ích lợi gì cho cá nhân tín hữu?

Thờ phượng Đức Chúa Trời là một mệnh lệnh trong Kinh Thánh. Con dân Đức Chúa Trời phải kính sợ và thờ phượng Ngài (Phục Truyền 6:13; Lu-ca 4:8). Nhớ ngày Sa-bát và biệt riêng ngày ấy cho Đức Chúa Trời là một trong Mười Điều Răn (Xuất Ê-díp-tô Ký 20:8). Lý do Cơ Đốc nhân bắt đầu thờ phượng Chúa ngày Chúa Nhật thay vì ngày thứ Bảy (ngày Sa-bát) là vì Chúa Giê-xu đã sống lại vào ngày thứ nhất trong tuần lễ. Từ đó, người tin Chúa nhóm lại để tạ ơn Đức Chúa Trời về sự cứu rỗi Ngài đã ban cho chúng ta bởi sự giáng sinh, sự chết, và sự sống lại của Chúa Giê-xu. Ngày Chúa Nhật được gọi là Ngày của Chúa (Khải Huyền 1:10). Nhóm họp thờ phượng Chúa trong Ngày của Chúa hay ngày đầu trong tuần lễ là sinh hoạt thường xuyên của Hội Thánh đầu tiên (Công-vụ Các Sứ-đồ 20:7; I Cô-rinh-tô 16:2).

Mỗi tín hữu khi đến nhóm họp thờ phượng Đức Chúa Trời nhận biết mình là một phần tử trong cộng đồng dân Chúa, những người được cứu chuộc, kết hiệp trong cùng một thân thể với Chúa Cứu Thế là đầu của thân thể (I Cô-rinh-tô 12:27). Đây là hình ảnh của một tòa nhà được xây dựng bởi những viên đá và Chúa Giê-xu là Đá Góc Nhà, là hình ảnh của một bầy chiên mà Chúa

Giê-xu là người chăn. Người tin Chúa nhóm lại thờ phượng thể hiện sự hiểu biết Chúa Giê-xu đã chết và lập nên Hội Thánh của Ngài như một tập thể chứ không phải là những tín hữu sống riêng rẻ. Sự thờ phượng chung của người tin Chúa thể hiện niềm hy vọng chúng ta có trong Chúa Giê-xu (câu 23). Thờ phượng còn là cách để chúng ta khích lệ lẫn nhau trong đức tin, tình yêu thương, và sự phục vụ Chúa (câu 24) và giúp tăng trưởng đời sống thuộc linh của chúng ta. Thờ phượng là một phương tiện của ân sủng qua đó Chúa ban ơn phước cho con dân Ngài.

Khi cùng hiệp chung thờ phượng Chúa, chúng ta bày tỏ tinh thần vâng phục mệnh lệnh yêu kính Đức Chúa Trời và yêu mến lẫn nhau. “Chúng ta biết rằng mình đã vượt khỏi sự chết qua sự sống, vì chúng ta yêu anh em mình” (I Giăng 3:14a). Hiệp một thờ phượng giống như lò sưởi thuộc linh và mỗi con cái Chúa giống như những khúc củi ở trong lò được đốt cháy để tỏa sáng và đem lại sự ấm áp cho mọi người. Một khúc củi lẻ loi không thể nào cháy tốt, cũng như một thanh củi đang cháy trong lò nếu gắp ra ngoài sẽ dần dần tắt lịm. Người tin Chúa không thờ phượng Chúa chung với anh chị em trong Hội Thánh sẽ đánh mất lửa Thánh Linh Đức Chúa Trời ban cho Hội Thánh của Ngài và đức tin của họ sẽ nguội lạnh dần.

Bạn có thường xuyên nhóm họp thờ phượng Chúa trong Hội Thánh không? Bạn nhận được ơn phước gì qua sự nhóm họp thờ phượng Chúa thường xuyên của mình?

Tạ ơn Chúa đã chết và sống lại để thành lập Hội Thánh của Ngài, xin giúp con trung tín nhóm lại thờ phượng Chúa với Hội Thánh trong cuộc hành trình theo Chúa của con.

(c) 2019 Văn Phẩm Nguồn Sống. Used by permission.

47 views0 comments

Recent Posts

See All

VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Địa Chỉ Văn Phòng

1100 North Paradise Street

Anaheim, CA 92806 USA

Địa Chỉ Hộp Thư

PO Box 4568

Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

Liên Kết

Bản đồ trang Web

Lượt Khách

bottom of page