top of page
VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Truyền rao Phúc Âm, gây dựng niềm tin cho người Việt khắp thế giới

Nhiệt Tâm Thờ Phượng Chúa


Công Vụ Các Sứ Đồ 2:42-47

 

Nghe AudioCâu gốc: “Hãy đến, cúi xuống mà thờ lạy; khá quỳ gối xuống trước mặt Đức Giê-hô-va, là Đấng Tạo Hóa chúng tôi!” (Thi-thiên 95:6).

Câu hỏi suy ngẫm: Tinh thần hiệp một trong sự thờ phượng Chúa và thông công với nhau giữa các tín hữu của Hội Thánh đầu tiên như thế nào? Kết quả ra sao? Tinh thần thờ phượng của Hội Thánh ngày nay như thế nào? Tinh thần thờ phượng Chúa của bạn thì sao?

Hình ảnh về tinh thần hiệp một, yêu thương, và lòng nhiệt tâm tìm kiếm Chúa, thờ phượng Ngài của các tín hữu trong Hội Thánh đầu tiên thật đẹp biết bao! Họ đã thật sự bày tỏ nếp sống đạo theo điều Chúa dạy vì họ “chuyên tâm giữ lời dạy của các sứ đồ, mối thông công với anh em, lễ bẻ bánh, và sự cầu nguyện” (câu 42 BTTHĐ). Họ đã học theo tâm tình của Đấng Christ là biết quan tâm đến lợi ích của người khác (Phi-líp 2:4) qua việc góp chung của cải, bán tài sản chia cho người có nhu cầu (câu 44-45). Điều quan trọng hơn nữa là họ trung tín đến đền thờ mỗi ngày, còn ở nhà thì thông công với nhau cách vui vẻ, chân thành rồi cùng nhau ca ngợi thờ phượng Chúa (câu 46-47). Họ “được ơn trước mặt mọi người” vì mọi người nhận thấy tinh thần hiệp một tôn vinh Chúa và yêu thương nhau của họ, nhờ đó mà có nhiều người được cứu thêm vào trong Hội Thánh (câu 47).

Hội Thánh Chúa ngày nay cũng giữ tinh thần thờ phượng Chúa mỗi tuần, cũng cầu nguyện, nghe Lời Chúa và thông công với nhau, nhưng dường như phần lớn đã mất nhiệt tâm và lòng chân thành trong tinh thần hiệp một thờ phượng Chúa với nhau. Nhiều con cái Chúa đến nhà thờ vì thói quen. Không ít người ngồi trong nhà thờ hát ca ngợi Chúa theo nghi thức, nhưng lắm lúc không quan tâm tới anh chị em mình. Phải thành thật nhìn nhận rằng, Cơ Đốc nhân ngày nay thiếu nhiệt tâm trong sự hiệp một thờ phượng Chúa cho nên không kinh nghiệm được sự hiện diện của Chúa, và Hội Thánh Chúa thiếu sức sống thuộc linh, không thu hút được người khác đến với Chúa và số người thêm vào Hội Thánh thì thật ít ỏi!

Khi học về tinh thần nhiệt tâm hiệp một thờ phượng Chúa của con dân Chúa Hội Thánh đầu tiên, mỗi chúng ta cần xem lại cách mình thờ phượng Chúa và tấm lòng đối với anh chị em mình. Hội Thánh chúng ta có thật lòng hiệp một với nhau cùng tìm kiếm Chúa trong sự thờ phượng Ngài không? Chúng ta có nhiệt thành giúp đỡ anh chị em trong Hội Thánh khi họ có nhu cầu cấp bách không? Việc chúng ta hết lòng chia sẻ với những anh chị em đang gặp khó khăn cũng là một cách chúng ta thờ phượng Chúa vì mỗi chúng ta là chi thể trong một thân (I Cô-rinh-tô 12:27). Hãy nhắc nhau, khích lệ nhau cùng nhiệt tâm hiệp một thờ phượng Chúa để “mỗi ngày Chúa lấy những kẻ được cứu thêm vào Hội Thánh.”

Bạn có nhiệt tâm thờ phượng Chúa trong nhà thờ cũng như trong mọi sinh hoạt của cuộc sống mình không?

Lạy Chúa, xin nhắc nhở con noi gương Hội Thánh đầu tiên giữ tấm lòng nhiệt tâm thờ phượng Ngài trong mọi lúc, mọi nơi để qua nếp sống của con, nhiều người biết đến Chúa và Danh Ngài được tôn vinh.

(c) 2019 Văn Phẩm Nguồn Sống. Used by permission.

#Worship

32 views

Recent Posts

See All

VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Địa Chỉ Văn Phòng

1100 North Paradise Street

Anaheim, CA 92806 USA

Địa Chỉ Hộp Thư

PO Box 4568

Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

Liên Kết

Bản đồ trang Web

Lượt Khách

bottom of page