top of page
VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Truyền rao Phúc Âm, gây dựng niềm tin cho người Việt khắp thế giới

Ý Cha


 Câu gốc: “Ý Cha được nên, ở đất như trời!”(câu 10b).

Câu hỏi suy ngẫm: Ý Cha giữ vai trò quan trọng nào trong đời sống cá nhân của Cơ Đốc nhân, trong sự hiệp một của Hội Thánh, và trong sự thờ phượng Chúa? Ý Cha đang hướng dẫn đời sống bạn như thế nào?

Một trong những điều gây ảnh hưởng tiêu cực trên sự hiệp một của Hội Thánh là chủ nghĩa cá nhân. Khi mỗi người xem mình là trung tâm và xem việc thực hiện ý muốn mình là ưu tiên thì không một tập thể nào có thể vững bền. Do đó, trong Bài Cầu Nguyện Chung, Chúa Giê-xu dạy các môn đệ tìm kiếm “Ý Cha được nên.” Nước Cha chính là nơi ý muốn Cha được thực hiện. Như vậy, khi Nước Cha đến nơi đâu thì ý muốn Cha được thực hiện nơi đó. Nước Cha đến trong lòng chúng ta, nghĩa là ý muốn Cha phải được thực hiện trong đời sống chúng ta. Hay nói cách khác, ý Cha đã chiếm ngự và trở nên ý muốn của chúng ta. Và chúng ta ao ước ý muốn Chúa được thực hiện trọn vẹn trên trời thế nào thì cũng sẽ được thực hiện trọn vẹn trên đất thể ấy. Như vậy, khi cầu nguyện, chúng ta phải tìm kiếm việc hoàn thành ý muốn Cha trên trời chứ không phải đáp ứng ý muốn của chúng ta trên đất.

Chúng ta không chỉ cầu nguyện khi có nhu cầu; và chúng ta cũng sẽ không ngưng cầu nguyện khi lời cầu xin không thành. Chúng ta dễ bị cám dỗ để ngưng cầu nguyện vì không thấy điều gì thay đổi sau khi cầu nguyện một thời gian dài. Nhưng Bài Cầu Nguyện Chung dạy rằng chúng ta vẫn sẽ tiếp tục cầu nguyện để tìm biết ý muốn Chúa và tiếp tục cầu nguyện để ý Chúa được hoàn thành. Như vậy chúng ta được gì? Nếu nhận biết rằng chúng ta là một đứa con trung tín trong Nhà của Cha thì khi ý muốn Cha được thành tựu thì ý muốn chúng ta cũng bao gồm trong đó, chắc chắn sẽ được thành tựu. Khi chúng ta cầu nguyện cho một người bệnh, chúng ta không cầu nguyện cho người đó nhưng cầu nguyện cho ý muốn Chúa được hoàn thành và Danh Chúa được vinh quang qua chính hoàn cảnh của anh chị em mình. Sứ đồ Phao-lô đã từng ba lần cầu nguyện xin Chúa cất “một cái giằm xóc” ra khỏi mình. Tuy nhiên, “Ý Cha được nên” lại không phải là sự chữa lành, nhưng là giúp cho ông nhận ra sự yếu đuối của chính mình và luôn luôn nhờ cậy Chúa (II Cô-rinh-tô 12:5-10). Nếu Sứ đồ Phao-lô được chữa lành như điều ông ao ước thì có thể chúng ta đã không có một Phao-lô luôn nhờ cậy Chúa, khiêm nhường, sẵn lòng yêu thương, cảm thông với những tín hữu khác như cách ông cư xử với các ông Phi-lê-môn và Ô-nê-sim, hay với các bà Ê-vô-đi và Sin-ty-cơ (Phi-líp 4:1-3).

Lời cầu nguyện hài lòng Chúa của chúng ta đến từ sự nhận biết Chúa là Cha yêu thương, là Đấng khôn ngoan, do đó chúng ta hoàn toàn tin cậy, phó thác đời sống cho ý muốn Ngài.

Bạn có cầu nguyện để ý muốn Chúa được hoàn thành trên mọi lãnh vực của đời sống bạn không?

Lạy Chúa, xin cho con có tấm lòng thuận phục và tin cậy Ngài. Xin dùng cả cuộc đời con để tìm kiếm vinh quang cho Danh Chúa và để ý muốn Ngài được hoàn thành qua con.

(c) 2019 Văn Phẩm Nguồn Sống. Used by permission.

10 views0 comments

Recent Posts

See All

VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Địa Chỉ Văn Phòng

1100 North Paradise Street

Anaheim, CA 92806 USA

Địa Chỉ Hộp Thư

PO Box 4568

Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

Liên Kết

Bản đồ trang Web

Lượt Khách

bottom of page