VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Truyền rao Phúc Âm, gây dựng niềm tin cho người Việt khắp thế giới

Gian Ác Khó Trường Tồn


Ê-xơ-tê 9:1-10

Nghe AudioCâu gốc: “Kìa, kẻ dữ đương đẻ gian ác; thật nó đã hoài thai sự khuấy khỏa, và sinh điều dối trá. Nó đào một hố sâu, nhưng lại té vào hố nó đã đào” (Thi-thiên 7:14-15).

Câu hỏi suy ngẫm: Người Giu-đa làm gì trong ngày mười ba tháng A-đa? Tại sao các quan chức giúp đỡ người Giu-đa? Tại sao trước giả sách Ê-xơ-tê lại liệt kê tên những người con của ông Ha-man bị giết hại? Bài học khích lệ bạn điều gì khi những bất công vẫn còn vây quanh?

Nếu ông Ha-man còn sống, thì ngày mười ba tháng A-đa sẽ trở thành ngày hủy diệt cho toàn dân Giu-đa sinh sống tại Ba Tư. Nhưng bởi ơn thương xót của Chúa, ngày ấy đã không xảy đến cho người Giu-đa mà lại trở thành ngày hủy diệt cho chính những người rắp tâm mưu hại họ. Sự tập hợp nhau lại của người Giu-đa trong các tỉnh đã tạo thành một sức mạnh lớn lao, dũng mãnh khiến những dân tộc chung quanh phải khiếp sợ. Không những thế, người Giu-đa còn được hỗ trợ sức mạnh từ các quan trấn thủ, quan cai quản. Nhờ vậy, người Giu-đa có thể tiêu diệt mọi kẻ thù của họ.

Phần Kinh Thánh này cho thấy tầm ảnh hưởng tốt của ông Mạc-đô-chê trong vương triều Ba Tư, qua những lời ký thuật rằng mọi quan chức trong triều đều kính sợ ông. Đó cũng là lý do khiến các quan chức đều giúp đỡ người Giu-đa. Tương phản với hình ảnh về chiến thắng của người Giu-đa cùng tiếng tăm lẫy lừng của ông Mạc-đô-chê được vang ra, là hình ảnh về mười con trai của ông Ha-man bị người Giu-đa giết hại. Trước giả sách Ê-xơ-tê muốn lồng ghép hai hình ảnh tương phản này với nhau nhằm một lần nữa khẳng định thế lực của ông Ha-man đã bị lụi tàn, và phần chiến thắng tuyệt đối thuộc về ông Mạc-đô-chê nói riêng cũng như toàn dân Giu-đa nói chung. Hay nói cách khác, Đức Chúa Trời của người Giu-đa đã đại thắng trong cuộc chiến do ông Ha-man bày ra.

Không ít lần chúng ta tự hỏi tại sao cuộc sống này vẫn nhan nhãn những người sống gian ác. đôi khi họ còn lại là quan chức có quyền lực, tiếng tăm và giàu có, giống như ông Ha-man. Xin đừng nản lòng, lịch sử đã cho chúng ta thấy người gian ác không thể trường tồn trước mặt Đấng Công Bình. Sở dĩ họ còn tồn tại là do lòng kiên nhẫn cùng sự thương xót lớn của Chúa, Ngài luôn mong chờ họ ăn năn quay trở lại với Ngài. Thế nên, dù chúng ta đang phải trải qua những điều bất công, hay chứng kiến những điều tương tự như thế xảy ra quanh mình, cũng hãy nhớ và tin rằng, Đức Chúa Trời vẫn đang theo dõi toàn thế giới, và Ngài chính là vị quan án công bình.

Bạn có đang bất mãn về những điều bất công mà mình đang đối diện không? Hãy trình dâng điều đó lên Chúa.

Lạy Chúa, xin giúp con nhớ rằng người gian ác không thể tồn tại lâu được trước mặt Chúa. Xin dạy con luôn bước đi trong sự công bình, sống công chính theo Lời Ngài dạy.

(c) 2019 Văn Phẩm Nguồn Sống. Used by permission.

#SovereignGod

0 views

VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Địa Chỉ Văn Phòng

1100 North Paradise Street

Anaheim, CA 92806 USA

Địa Chỉ Hộp Thư

PO Box 4568

Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

Liên Kết

Bản đồ trang Web

Lượt Khách

0