top of page
VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Truyền rao Phúc Âm, gây dựng niềm tin cho người Việt khắp thế giới

Đặt Lòng Trông Cậy Nơi Chúa


 Câu gốc: “Kẻ này nhờ cậy xe cộ, kẻ khác nhờ cậy ngựa, nhưng chúng tôi nhờ cậy Danh Giê-hô-va, là Đức Chúa Trời chúng tôi” (Thi-thiên 20:7).

Câu hỏi suy ngẫm: Dân Chúa đã xem ai là bạn hữu của mình? Họ trông cậy điều gì khi quyết định kết bạn với những đối tượng này? Chúa phán thế nào về họ? Bạn thường trông cậy gì khi gặp khó khăn trong cuộc sống?

Trước khó khăn của đất nước, những người lãnh đạo thường chọn giải pháp mà họ nghĩ là khôn ngoan khi tìm những nước hùng mạnh đương thời để liên minh và nương cậy, với mong muốn sẽ nhận được sự trợ giúp về quân sự khi đất nước lâm nguy. Cùng với hy vọng đó, dân Chúa đã kết đồng minh với đế quốc Ba-by-lôn. Tuy nhiên, Tiên tri Giê-rê-mi cho biết chính những người mà họ xem là bạn hữu lại trở nên người cai trị họ. Giống như cơn đau chuyển dạ của sản phụ đến bất ngờ và dữ dội ra sao, thì sự buồn rầu vây bắt dân Chúa cũng thể ấy. Hình ảnh “vạt áo bị tốc lên,” “gót chân bị giập” được dùng để mô tả việc tuyển dân sẽ phải đón nhận sự sỉ nhục lớn lao, đau đớn tột cùng. Thế nhưng dân Chúa lại tỏ ra rất ngạc nhiên như thể họ chẳng đáng phải đón nhận hình phạt thể ấy. Họ chẳng mảy may nghĩ đến việc phạm tội là sẽ nhận hậu quả. Nên khi đối diện với hình phạt của Đức Giê-hô-va, họ tỏ ra ngạc nhiên và thắc mắc trong lòng vì sao họ phải đón nhận những tai họa lớn lao như vậy (câu 22a).

Lời tiên tri quá rõ ràng về người sẽ đem đến sự đau khổ cho họ. Sự tấn công họ đến từ phương bắc, và người cai trị họ chính là những người mà họ xem là bạn hữu (câu 20-21). Dân Chúa đã để lòng trông cậy của mình không đúng chỗ. Đức Giê-hô-va cho biết họ đã “trông cậy sự giả dối” (câu 25), nên điều họ phải đón nhận trái ngược hoàn toàn với điều họ trông mong. Giá như niềm tin đó được họ đặt nơi Đức Giê-hô-va, thì chắc chắn đã nhận được sự cứu giúp từ Ngài.

Xây dựng những mối quan hệ không đúng đắn chẳng những không giúp ích mà còn đem đến điều tai hại. Và cũng chính mối quan hệ này đã góp phần tạo thêm sự cứng lòng, chủ quan vì họ nghĩ nếu có nguy biến thì đã có sự hỗ trợ từ đồng minh. Thêm một bài học đắt giá cho tuyển dân và cho mỗi chúng ta khi không đặt lòng trông cậy nơi Chúa. Trong cuộc sống chúng ta vẫn trông cậy vào thẻ tín dụng, mối quan hệ với quan chức v.v…, vì vậy khi gặp khó khăn, việc đầu tiên chúng ta nghĩ đến là các mối quan hệ, xem ai thân quen có thể giúp đỡ, chạy chọt, chứ không phải là Đức Chúa Trời. Sự hổ thẹn mà dân Chúa đã đón nhận cũng sẽ là nỗi hổ thẹn cho chúng ta nếu chúng ta không quay trở lại đặt lòng trông cậy nơi Đức Chúa Trời.

Bạn có thường đặt lòng trông cậy nơi điều gì khác ngoài Chúa không?

Lạy Chúa là nguồn sức mạnh, là Đấng tiếp cứu con trong mọi nguy biến, xin giúp con luôn đặt lòng trông cậy nơi Ngài vì lời Chúa hứa: Trông đợi Ngài sẽ chẳng bao giờ bị hổ thẹn.

(c) 2019 Văn Phẩm Nguồn Sống. Used by permission.

559 views0 comments

VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Địa Chỉ Văn Phòng

1100 North Paradise Street

Anaheim, CA 92806 USA

Địa Chỉ Hộp Thư

PO Box 4568

Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

Liên Kết

Bản đồ trang Web

Lượt Khách

bottom of page