top of page
VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Truyền rao Phúc Âm, gây dựng niềm tin cho người Việt khắp thế giới

Con Beo Có Đổi Được Vằn


Giê-rê-mi 13:23-27

 

Nghe AudioCâu gốc: “Người Ê-thi-ô-bi có thể đổi được da mình, hay là con beo đổi được vằn nó chăng? Nếu được thì các ngươi là kẻ đã làm dữ quen rồi, sẽ làm lành được” (câu 23).

Câu hỏi suy ngẫm: Câu hỏi Tiên tri Giê-rê-mi đặt ra cho dân Chúa là gì (câu 23)? Tại sao ông hỏi như vậy? Tội lỗi của dân Chúa được mô tả như thế nào? Bí quyết để bạn đắc thắng tội lỗi và sống phước hạnh là gì?

Sự thắc mắc của Tiên tri Giê-rê-mi về “Người Ê-thi-ô-bi có thể đổi được da mình, hay là con beo đổi được vằn nó chăng?” không nhằm tìm câu trả lời, nhưng là lời ví von để đi đến kết luận rằng, người đã quen làm điều ác sẽ chẳng có cách nào làm điều lành được. Vì thế, họ phải đón nhận số phận dành cho người dữ “…tan lạc như rơm rác bị gió nơi đồng vắng đùa đi” (câu 24; Thi-thiên 1:4). Hai hình ảnh màu da của người Ê-thi-ô-bi và vằn trên thân con beo được Tiên tri Giê-rê-mi sử dụng thật có sức biểu cảm rất cao, để thấy được việc người Ít-ra-ên chuyên lòng làm điều gian ác và tội lỗi như đã ăn sâu vào trong máu thịt của họ, chẳng cách nào có thể làm họ thay đổi. Ngay cả những lời tiên tri rao báo về sự đoán phạt cũng chẳng mảy may khiến họ lo sợ và ăn năn tội cùng Đức Chúa Trời. Lời Chúa mô tả tội lỗi của họ như sau: “tội ác ngươi lớn lắm” (câu 22), “các ngươi là kẻ đã làm dữ quen” (câu 23), “ngươi đã quên Ta và trông cậy sự giả dối” (câu 25), “sự dâm dục, và tiếng hí ngươi, tội ác tà dâm ngươi trên các gò đồng ruộng” (câu 27)… Tội ác lớn đến nỗi Chúa phải than thở, “ngươi chẳng khứng làm sạch mình cho đến chừng nào?”

Thói quen phạm tội như một dây xích vô hình trói buộc con người ngày càng mạnh và càng chặt, khiến con người không sao thoát ra được. Càng vùng vẫy để tìm đường thoát ra thì càng bị xích chặt hơn. Chỉ có ai thừa nhận sự bất lực của mình, đặt lòng trông cậy nơi Đức Chúa Trời thì chắc chắn sẽ tìm được sự giải cứu (câu 25).

Thực tế cuộc sống cho thấy, nhiều người biết mình làm sai nhưng vẫn tìm cách ngụy biện. Nhiều người cố gắng dùng sức mình để phấn đấu sống tốt hơn nhưng tất cả đều thất bại. Nhiều người quá quen với tội lỗi đến độ không còn thấy việc làm đó là sai… Như thể người

Ê-thi-ô-bi không thể đổi được màu da, con beo không đổi được vằn trên thân của nó, thì con người cũng hoàn toàn bất lực trước tội lỗi. Thay vì trông cậy phương cách này, thế lực kia, chúng ta hãy tìm đến với Chúa Giê-xu, Đấng có quyền năng thay đổi tấm lòng, tể trị mọi hoàn cảnh để ban cho chúng ta cuộc đời mới đắc thắng và phước hạnh “Tạ ơn Đức Chúa Trời đã cho chúng ta sự thắng, nhờ Đức Chúa Giê-xu Christ chúng ta” (I Cô-rinh-tô 15:57).

Kinh nghiệm nào giúp bạn loại bỏ được thói quen làm điều tội lỗi?

Lạy Chúa Giê-xu Christ! Đấng có quyền thay đổi lòng và trí của con, xin giúp con không cậy vào sức riêng để tìm kiếm đời sống công bình. Xin ban cho con tấm lòng vâng phục để nhận biết Chúa và luôn vâng theo những lời Ngài truyền dạy.

(c) 2019 Văn Phẩm Nguồn Sống. Used by permission.

#Repentance

35 views

Recent Posts

See All

VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Địa Chỉ Văn Phòng

1100 North Paradise Street

Anaheim, CA 92806 USA

Địa Chỉ Hộp Thư

PO Box 4568

Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

Liên Kết

Bản đồ trang Web

Lượt Khách

bottom of page