top of page
VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Truyền rao Phúc Âm, gây dựng niềm tin cho người Việt khắp thế giới

Kính Sợ Đức Chúa Trời


 Câu gốc: “Luận về Đấng Toàn Năng, ta không tìm thấy đến Ngài được: Ngài vốn rất quyền năng, rất chánh trực và công bình cực điểm, không hề hà hiếp ai. Bởi cớ ấy loài người kính sợ Ngài; Ngài không đoái đến kẻ nào tưởng mình có lòng khôn ngoan” (câu 23-24).

Câu hỏi suy ngẫm: Ông Ê-li-hu nói với ông Gióp về những vấn đề gì? Vì sao loài người phải biết kính sợ Chúa? Nhờ đâu bạn có thể hiểu biết Chúa và sống kính sợ Ngài?

Trong phân đoạn Kinh Thánh này, ông Ê-li-hu kêu gọi ông Gióp kính sợ Chúa. Ông nói ông Gióp cần chú ý cẩn thận lắng nghe, yên lặng và chiêm ngưỡng về các việc diệu kỳ của Đức Chúa Trời. Ông đưa ra những câu hỏi về mây, chớp, gió, bầu trời để ông Gióp thấy rõ những giới hạn về sự khôn ngoan của mình và của con người (câu 15-18). Tiếp tục trong câu 21-22, ông mô tả bầu trời trong những cơn mưa không nhìn thấy ánh mặt trời, nhưng chỉ cần một cơn gió thoảng, mây bị xua tan, bèn có ánh nắng chói lòa, bầu trời trở nên trong trẻo. Ông Gióp không thể hiểu thấu những điều kỳ diệu, lạ lùng về công việc của Đấng Toàn Năng thì làm sao ông có thể có thể bênh vực mình trước mặt Đức Chúa Trời mà tránh khỏi bị hình phạt, bị tiêu diệt (câu 20). Con người nhỏ bé, dốt nát, bất toàn thì làm sao vươn tới được Đức Chúa Trời Toàn Năng là Đấng quyền năng, chánh trực, công bình. Trước mặt Đức Chúa Trời ai tưởng mình khôn ngoan thì đó là người dại. Điều đúng đắn con người phải làm là hết lòng kính sợ Chúa.

Vua Sa-lô-môn dạy: “Sự kính sợ Đức Giê-hô-va là khởi đầu sự tri thức” (Châm Ngôn 1:7). Và “Kính sợ Đức Giê-hô-va, ấy là khởi đầu sự khôn ngoan; sự nhìn biết Đấng Thánh, đó là sự thông sáng (Châm Ngôn 9:10). Người khôn ngoan không phải là người biết nhiều điều, mà là người biết được rằng có quá nhiều điều mình không biết, và mình cần phải học hỏi mỗi ngày. Kiến thức của trần gian còn chưa thấu đáo, huống chi là kiến thức về Chúa Toàn Năng, làm sao con người hạn hẹp có thể hiểu hết được. Ngay cả môn đệ là những người gần gũi với Chúa Giê-xu nhiều năm cũng không thể hiểu nỗi những công việc của Chúa. Chúa Giê-xu đã phán với các môn đệ rằng: “Ta còn có nhiều điều để nói với các con, nhưng bây giờ các con không thể hiểu nổi. Khi Thần Chân Lý đến, Ngài sẽ dẫn các con vào mọi chân lý” (Giăng 16:12-13 BTTHĐ).

Thần Chân Lý chính là Chúa Thánh Linh đang ở trong mỗi Cơ Đốc nhân chúng ta ngày nay. Chúng ta cần biết kính sợ Chúa, cầu nguyện, hạ mình tìm cầu sự hướng dẫn của Chúa Thánh Linh mỗi ngày để hiểu biết Chúa nhiều hơn, sống thánh khiết, sống theo chân lý, và hưởng được sự sống đời đời trong Đức Chúa Giê-xu Christ.

Bạn có kính sợ Chúa, hạ mình tìm cầu sự hướng dẫn của Chúa mỗi ngày chưa?

Lạy Đấng Toàn Năng, tạ ơn Chúa vì Ngài đã sáng tạo nên thiên nhiên, vũ trụ và con người con cách lạ lùng. Xin Chúa dạy cho con biết sự giới hạn của con và sống hạ mình trước Chúa. Xin cho con hết lòng kính sợ và tin cậy Ngài luôn.

(c) 2019 Văn Phẩm Nguồn Sống. Used by permission.

11 views0 comments

Recent Posts

See All

VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Địa Chỉ Văn Phòng

1100 North Paradise Street

Anaheim, CA 92806 USA

Địa Chỉ Hộp Thư

PO Box 4568

Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

Liên Kết

Bản đồ trang Web

Lượt Khách

bottom of page