top of page
VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Truyền rao Phúc Âm, gây dựng niềm tin cho người Việt khắp thế giới

Xin Chúa Giữ Từng Bước Chân


I Sử Ký 15:25-26

 

Nghe AudioCâu gốc: “Phàm trong các việc làm của con, khá nhận biết Ngài, thì Ngài sẽ chỉ dẫn các nẻo của con” (Châm Ngôn 3:6).

Câu hỏi suy ngẫm: Những ai đi rước Hòm Giao Ước về Giê-ru-sa-lem? Vì sao chỉ để khiêng Hòm Giao Ước, người Lê-vi lại cần Chúa phù trợ? Vì sao họ dâng tế lễ cho Chúa? Bạn làm gì khi được Hội Thánh giao trách nhiệm lớn hoặc nhỏ?

Sau khi đã chuẩn bị chu đáo mọi sự thì Vua Đa-vít, các trưởng lão, và các tướng lãnh quân đội đều đến nhà ông Ô-bết Ê-đôm để rước Hòm Giao Ước của Chúa về Giê-ru-sa-lem cách vui mừng. Lần này, do đã chuẩn bị mọi sự theo lời dạy của Đức Chúa Trời để Hòm phải được khiêng bằng đòn đặt trên vai những người Lê-vi (câu 15), nên họ được Ngài “phù trợ.” Việc khiêng Hòm Giao Ước của Chúa tưởng đơn giản nhưng không phải vậy. Tuy Hòm Giao Ước không phải là một vật thể quá nặng mà sức lực bình thường của con người không thể khiêng nổi, nhưng họ rất cần được Chúa giúp đỡ, nếu không thì không thể hoàn thành được trách nhiệm. Trong trí họ hẳn không quên biến cố xảy ra mới ba tháng trước, do không rước Hòm Giao Ước của Chúa đúng cách nên ông U-xa đã bị đánh chết (I Sử-ký 13). Những người Lê-vi này hẳn rất lo lắng và căng thẳng khi khiêng Hòm Giao Ước của Chúa, vì chỉ một sơ suất nhỏ, một va vấp hay một bước trượt ngã đều phải trả giá bằng sự thất bại, và có thể bằng chính mạng sống của họ. Nhưng Chúa đã ở cùng, khích lệ, giúp họ bước đi bởi đức tin. Họ thấy được sự hiện diện của Chúa khi đang gánh vác công việc Ngài. Chúa hướng dẫn và gìn giữ từng bước chân của họ. Nhờ đó, họ đã thực hiện công việc đúng cách và không phạm phải sai lầm nào.

Vua Đa-vít, những người Lê-vi cùng những người có mặt ở đó đều nhận biết thành công này là nhờ sự giúp đỡ của Chúa chứ không phải nhờ sự khéo léo riêng của họ. Họ dâng lên Ngài của lễ cảm tạ xuất phát từ tấm lòng biết ơn của họ là bảy con bò đực và bảy con chiên đực, vì con số bảy nói lên sự hoàn hảo. Nhờ sự giúp đỡ của Chúa, họ thực hiện thành công công việc Chúa, nhờ đó cả Ít-ra-ên được vui mừng và được Chúa ban phước.

Khi làm công việc Chúa chúng ta cũng nhờ cậy sự hướng dẫn và gìn giữ của Chúa trong từng bước đi như vậy trong cả những việc lớn lẫn việc nhỏ. Nhờ đó, chúng ta sẽ thực hiện được công việc của Chúa theo đúng ý Ngài, dù đó có là công việc khó khăn, nguy hiểm. Khi đó, chúng ta cũng giúp cho chính mình, những anh chị em trong Hội Thánh, và những người mà Chúa dùng mình để dẫn dắt cũng được vui mừng và nhận được ơn phước từ Ngài.

Là người dự phần phục vụ Chúa trong Hội Thánh, bạn có hết lòng cầu nguyện, tra xem Lời Chúa với lòng khiêm nhường, để xin sự hướng dẫn và giúp đỡ từng bước của Ngài trong công việc được giao không?

Tạ ơn Chúa đã vui dùng con trong công việc Ngài. Xin cho con không cậy sức riêng của mình nhưng luôn nhờ cậy sự giúp đỡ và dẫn dắt từng chút một của Chúa trong sự phục vụ Ngài.

(c) 2019 Văn Phẩm Nguồn Sống. Used by permission.

#servetheLord

18 views

Recent Posts

See All

VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Địa Chỉ Văn Phòng

1100 North Paradise Street

Anaheim, CA 92806 USA

Địa Chỉ Hộp Thư

PO Box 4568

Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

Liên Kết

Bản đồ trang Web

Lượt Khách

bottom of page