top of page
VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Truyền rao Phúc Âm, gây dựng niềm tin cho người Việt khắp thế giới

Hãy Hành Động


 Câu gốc: “Sao ngươi kêu van Ta? Hãy bảo dân Ít-ra-ên cứ đi; còn ngươi hãy giơ cây gậy lên, đưa tay trên mặt biển, phân rẽ nước ra, thì dân Ít-ra-ên sẽ xuống biển đi như trên đất cạn” (câu 15-16).

Câu hỏi suy ngẫm: Chúa đã phán gì với ông Môi-se trong câu 15-16? Tuyển dân cần điều gì để thực hiện phần việc của mình trong kế hoạch của Chúa? Bạn suy nghĩ gì khi hai binh đoàn Ai Cập và tuyển dân suốt đêm không xáp gần nhau được? Bạn cần phải làm gì để hoàn thành sứ mệnh Chúa giao?

Chúa bảo ông Môi-se thôi kêu ca với Ngài nhưng hãy hành động! Có thể lúc này Chúa muốn ông Môi-se hỏi Ngài, “Con và dân Chúa phải làm gì?” hơn là ngồi phân trần hoàn cảnh Chúa đã biết. Cũng có thể Chúa đã cho ông biết điều phải làm nhưng ông còn lưỡng lự. Đôi khi dù biết việc phải làm nhưng chúng ta cứ tiếp tục kêu van với Chúa vì muốn biết rõ con đường, hoặc biện hộ cho sự trì hoãn của mình. Việc tương giao với Chúa qua sự cầu nguyện rất quan trọng trong đời sống Cơ Đốc nhân, nhưng sau khi cầu nguyện, chúng ta phải khởi sự hành động. Chúa không khải tỏ trọn con đường nhưng Ngài sẽ khải tỏ từng bước hoạch định của Ngài cho chúng ta.

Phần việc của ông Môi-se là đưa cây gậy hướng về phía biển thì nước sẽ rẽ ra cho dân Chúa đi. Việc này là không thể trong suy nghĩ của con người, nhưng ông Môi-se cần phải tin cậy Chúa và làm ngay. Nếu ông nghi ngờ chậm trễ giây phút nào thì quân thù càng tiến gần tuyển dân chừng đó. Chúa đã mở con đường xuyên biển cho dân Ngài. Tuy nhiên, việc tiếp tục đi xuống biển, đi giữa hai vách nước cao ngất, và quân binh Ai Cập sắp đuổi kịp ở phía sau thì thật chẳng dễ chút nào! Chắc chắn họ có sự tranh chiến: đầu hàng, trở lại kiếp nô lệ hay tiếp tục phiêu lưu với Chúa. Tuyển dân cần một đức tin vững vàng nơi Chúa để chọn lựa và bình tĩnh đi đúng theo thứ tự và tiến độ phải có.

Chúa đã khải tỏ về hoạch định của Ngài. Chính Ngài sẽ khiến cho người Ai Cập cứng lòng đuổi theo dân Chúa. Họ sẽ đối diện với quân Ai Cập suốt đêm nhưng hai trại không xáp nhau được. Trụ mây, trụ lửa, và thiên sứ của Chúa sẽ làm việc nhịp nhàng để bảo vệ họ. Chúa Toàn Tri nhìn biết từng nhu cầu, nỗi lo sợ, và sự tranh chiến nhỏ nhất trong cuộc đời của mỗi chúng ta. Trong khi Chúa tôi luyện để chúng ta phiêu lưu với Chúa hầu đức tin nơi Ngài ngày càng vững mạnh hơn, Chúa luôn khích lệ và làm vững lòng chúng ta lúc có cần. Dù không biết ngày mai ra sao nhưng chúng ta có thể phó thác cuộc đời mình trong sự dẫn dắt của Cha Thiên Thượng. Chúa Toàn Năng, Toàn Tri, và Toàn Ái đang đi trước chúng ta mọi đường!

Bạn có sẵn sàng phó thác cuộc đời để bước đi với Chúa dù không biết trước tương lai không?

Cảm tạ Chúa đã luôn mở đường cho con! Con xin phó thác cuộc đời con cho Ngài! Cầu xin Chúa khải tỏ việc con phải làm hôm nay và giúp con hành động ngay cách vui mừng.

(c) 2019 Văn Phẩm Nguồn Sống. Used by permission.

7 views0 comments

Recent Posts

See All

VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Địa Chỉ Văn Phòng

1100 North Paradise Street

Anaheim, CA 92806 USA

Địa Chỉ Hộp Thư

PO Box 4568

Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

Liên Kết

Bản đồ trang Web

Lượt Khách

bottom of page