top of page
VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Truyền rao Phúc Âm, gây dựng niềm tin cho người Việt khắp thế giới

Sự Cuối Cùng Của Một Đoàn Hùng Binh


Xuất Ê-díp-tô Ký 14:21-31

 

Nghe Audio



Câu gốc: “Thế thì, nước trở lại bao phủ binh xa, lính kỵ, của cả đạo binh Pha-ra-ôn đã theo dân Ít-ra-ên xuống biển, chẳng còn sót lại một ai” (câu 28).

Câu hỏi suy ngẫm: Diễn tiến đoàn binh Ai Cập đuổi theo tuyển dân xảy ra thế nào? Đức Giê-hô-va của người Ít-ra-ên can thiệp ra sao? Sự kiện này cho những người thời đó và chính bạn nhận thức gì về Chúa và hoạch định của Ngài?

Khi đoàn hùng binh Ai Cập dồn tuyển dân vào đường cùng, họ hồ hởi nắm chắc phần chiến thắng. Miếng mồi dường như chạm lưỡi thì ông Môi-se đưa gậy về phía biển, Đức Giê-hô-va đã dẫn trận gió đông thổi mạnh, mở con đường xuyên biển để dân Ngài đi qua trên đất khô. Một việc bình thường không thể xảy ra, dù trong suy tưởng của con người! Chắc chắn quân Ai Cập đã nghĩ đến việc có Đức Chúa Trời can thiệp, nhưng Chúa đã khiến họ cứng lòng, tiếp tục đuổi theo tuyển dân. Dù khoảng cách rất gần và được trang bị nhiều ngựa, xe tối tân nhưng quân đội Ai Cập đã không đuổi kịp đoàn dân vừa gánh gồng, vừa bồng bế con suốt cả đêm. Đến rạng sáng hôm sau, Chúa làm rối loạn hàng ngũ của họ, tháo bánh xe khiến họ phải kéo đẩy rất cực nhọc; họ mới thức tỉnh, tìm đường trốn chạy nhưng đã quá muộn! Theo lệnh của Chúa, cánh tay ông Môi-se đưa lên, biển cả nuốt trọn toàn bộ đoàn hùng binh cả người, ngựa, và chiến xa của Ai Cập!

Kế hoạch của Đức Chúa Trời thật hoàn hảo! Địa điểm chiến sự xảy ra gần Ba-anh-Sê-phôn, vọng canh Mít-đôn vào thời điểm rạng sáng, tạo điều kiện tốt cho người Ai Cập chứng kiến sự việc xảy ra mà nhận biết Ngài. Chỉ có Đức Chúa Trời, Đấng Tạo Hóa mới khiến thiên nhiên tuân lệnh Ngài. Đức Chúa Trời là Đấng báo trả công minh; người Ai Cập từng ném con sơ sinh yếu đuối của tuyển dân xuống sông Nile, giờ đây họ chứng kiến những người lính hùng mạnh của họ vẫy vùng trong biển cả. Thần Ba-anh chỉ là hình tượng, bất lực trước sự đoán phạt của Đức Chúa Trời. Những dân tộc khác, đặc biệt là các dân tộc ở Ca-na-an hay biết sự kiện này, họ sẽ phải hãi hùng khi nghe đến Danh Đức Chúa Trời của người Ít-ra-ên.

Một lần nữa, người Ít-ra-ên kinh nghiệm sự thành tín của Chúa, Đấng đã giải cứu họ cách diệu kỳ! Chúa có quyền hành hại đoàn hùng binh Ai Cập như cách Ngài đã hành hại con đầu lòng của họ, nhưng Ngài cho phép thử thách xảy ra để giúp dân Chúa trưởng thành hơn. Đức Chúa Trời là Đấng hôm qua, ngày nay, và cho đến đời đời không bao giờ thay đổi. Chúa đầy năng quyền, toàn tri, thành tín, và đầy tình yêu thương đang chăm sóc chúng ta. Khi thử thách đến trong đời, chúng ta cần nhận biết rằng mình đang ở trong chương trình huấn luyện để kinh nghiệm sự giải cứu của Chúa.

Bạn có nhận biết sự hiện diện và chăm sóc của Chúa trong từng bước đi của cuộc đời bạn không?

Lạy Cha Từ Ái! Con tin Chúa đang tể trị mọi điều đang xảy ra. Xin cứ nắm tay con và cho con trải nghiệm tình Cha trong sự chăm sóc và dẫn dắt suốt hành trình về thiên quốc.

(c) 2019 Văn Phẩm Nguồn Sống. Used by permission.

#TrustInTheLord

6 views

VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Địa Chỉ Văn Phòng

1100 North Paradise Street

Anaheim, CA 92806 USA

Địa Chỉ Hộp Thư

PO Box 4568

Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

Liên Kết

Bản đồ trang Web

Lượt Khách

bottom of page