top of page
VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Truyền rao Phúc Âm, gây dựng niềm tin cho người Việt khắp thế giới

Hiệp Một Phục Vụ


 Câu gốc: “Bấy giờ có bốn người khiêng đến Ngài một người bại liệt. Vì đám đông, họ không thể đem người ấy đến gần Ngài được nên đã dỡ mái nhà ngay trên chỗ Ngài đang ngồi; rồi từ lỗ trống đó họ dòng giường người bại xuống” (câu 3-4).

Câu hỏi suy ngẫm: Bốn người khiêng giường người bại đã làm gì để có thể đưa người bại đến với Chúa? Tinh thần hiệp một trong việc khiêng giường người bại đến với Chúa như thế nào? Bạn học gì qua gương của bốn người khiêng giường người bại?

Khi biết tin Chúa Giê-xu đang giảng dạy trong một ngôi nhà gần đó, bốn người bạn của người bại đã bàn với nhau để tìm cách giúp đưa bạn mình đến với Chúa. Việc di chuyển người bại nằm trên giường là việc một người không thể làm được. Cần phải có sự hiệp lực của bốn người mới có thể khiêng giường người bại đi. Điểm nổi bật trong câu chuyện này là đức tin của họ nơi Chúa khiến họ có thể hiệp một để thực hiện mục đích đưa người bại đến với Chúa. Họ hiệp một phục vụ vì tin tưởng Chúa Giê-xu có quyền năng chữa lành cho người bạn bất hạnh của mình. Họ muốn giúp đỡ bạn mình, và họ đã quyết tâm vượt qua mọi trở ngại, khó khăn để hoàn thành mục đích. Khi thấy dân chúng tụ họp quá đông trước nhà nơi Chúa đang giảng dạy, họ nghĩ ra một phương cách giải quyết táo bạo: khiêng giường lên mái nhà, rồi dỡ mái nhà dòng giường bạn mình xuống ngay chỗ Chúa đang ngồi giảng dạy.

Dù bốn người khiêng giường có chiều cao và sức mạnh khác nhau, nhưng tinh thần hiệp một khiến họ hành động nhịp nhàng để người bại nằm trên giường không bị rơi xuống đất lúc khiêng đi, lúc đưa giường lên mái nhà cũng như khi dòng giường xuống ngay đúng nơi Chúa đang giảng dạy. Chúng ta học được gương hiệp một trong sự phục vụ của bốn người khiêng giường người bại: Hiệp một trong đức tin, trong mục đích phục vụ, và trong phương cách hành động. Khi chúng ta có niềm tin nơi Chúa, nhìn thấy mục đích phục vụ, chúng ta sẽ quyết tâm vượt qua những trở ngại và thách thức để đạt được mục đích. Qua đó, chắc chắn Chúa thấy đức tin, tấm lòng, và nỗ lực của chúng ta trong sự phục vụ, và Ngài sẽ hoàn thành cách kỳ diệu cho mơ ước của sự phục vụ của chúng ta. Trong cuộc sống chúng ta ngày nay, cũng còn rất nhiều người đang có nhu cầu được gặp Chúa. Họ cần được chữa lành cả thể xác lẫn tâm linh. Con cái Chúa trong Hội Thánh hiệp một trong phục vụ sẽ đưa được người khác đến với Chúa, giúp họ kinh nghiệm phép lạ của Chúa, gây dựng đức tin cho người khác và hoàn thành những công tác khó khăn Chúa đặt để trong lòng chúng ta. Khi con cái Chúa hiệp lòng phục vụ và giúp đỡ người khác thì Danh Chúa được bày tỏ và nhiều người sẽ chúc tụng Chúa.

Bạn có hiệp chung với anh chị em trong Hội Thánh trong sự cầu nguyện, làm chứng, và phục vụ không?

Lạy Chúa, xin giúp con sẵn sàng cộng tác với con cái Chúa trong Hội Thánh trong tinh thần hiệp một để làm những việc một người không thể làm được hầu ích lợi cho người khác và Danh Chúa được tôn vinh.

(c) 2019 Văn Phẩm Nguồn Sống. Used by permission.

91 views

Recent Posts

See All

VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Địa Chỉ Văn Phòng

1100 North Paradise Street

Anaheim, CA 92806 USA

Địa Chỉ Hộp Thư

PO Box 4568

Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

Liên Kết

Bản đồ trang Web

Lượt Khách

bottom of page