top of page
VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Truyền rao Phúc Âm, gây dựng niềm tin cho người Việt khắp thế giới

Lấy Lòng Yêu Thương Phục Vụ


 Câu gốc: “Hỡi anh em, anh em đã được gọi đến sự tự do, song chớ lấy sự tự do đó làm dịp cho anh em ăn ở theo tính xác thịt, nhưng hãy lấy lòng yêu thương làm đầy tớ lẫn nhau” (câu 13).

Câu hỏi suy ngẫm: Sứ đồ Phao-lô nhắc các tín hữu tại Ga-la-ti điều gì? Ông khuyên họ phải phục vụ trong tinh thần nào? Có những cảnh báo nào họ cần lưu ý? Bạn đang phục vụ Chúa và tha nhân với thái độ như thế nào?

Sau khi khẳng định “anh em đã được gọi để hưởng tự do,” Sứ đồ Phao-lô nhắc nhở các tín hữu tại Ga-la-ti ngay là “đừng dùng tự do ấy như một cơ hội để sống cho xác thịt” (câu 13 BTTHĐ). Ông giải thích mục đích của sự kêu gọi mà mỗi Cơ Đốc nhân nhận được là để hưởng sự tự do trong Đấng Christ. Chúng ta được tự do khỏi tội lỗi, sự chết, và những đòi hỏi của luật pháp, vì chính Chúa Cứu Thế Giê-xu đã chịu thay tất cả điều đó cho chúng ta. Khi được tự do và được buông tha khỏi tội lỗi thì dễ lắm Cơ Đốc nhân “lạm dụng” ân sủng của Chúa để sống cho xác thịt, từ bỏ phép tắc, và dễ tạo ra rắc rối. Vì thế, Sứ đồ Phao-lô nhắc nhở ngay và đưa ra lời khuyên rất giá trị: “Hãy lấy lòng yêu thương mà phục vụ nhau.” Cơ Đốc nhân được hưởng tự do không phải để phạm tội mà tự do để hiệp một phục vụ lẫn nhau trong tình yêu thương. Chúng ta không còn làm nô lệ cho tội lỗi nữa nhưng trở thành nô lệ cho Đấng Christ và phải hết lòng phục vụ Ngài qua người khác bằng tình yêu thương. Sứ đồ Phao-lô nhắc lại luật pháp của Chúa trong Lê-vi Ký 19:18: “Ngươi hãy yêu kẻ lân cận như mình.” Chính Chúa Giê-xu cũng dạy điều răn này trong Ma-thi-ơ 22:39.

Thật vậy, chỉ có tình yêu mới có thể giúp chúng ta sẵn sàng phục vụ Chúa và phục vụ người khác mà không câu nệ, than vãn hay phiền trách. Sứ đồ Phao-lô nêu lên một thực trạng ở đây: Nếu Cơ Đốc nhân không yêu thương nhau thì sẽ dễ “cắn nuốt nhau” và dẫn đến “tiêu diệt lẫn nhau” (câu 15). Chúng ta thấy rõ điều này vẫn xảy ra giữa vòng con dân Chúa trong Hội Thánh ngày nay. Do thiếu tình yêu thương đối với nhau mà trong sự phục vụ Chúa, các tín hữu hay tranh cãi, bất bình, không tôn trọng nhau rồi dẫn đến những xung đột, mâu thuẫn đáng tiếc, và thậm chí còn “tiêu diệt” nhau bằng nhiều cách, kể cả thưa nhau ra tòa. Điều này thật đáng buồn!

Cơ Đốc nhân là người đã được giải thoát khỏi tội lỗi, được tự do để làm điều lành, và để tôn vinh Chúa qua đời sống phục vụ người khác trong tinh thần yêu thương, hạ mình, và hiệp một để phục vụ Chúa và phục vụ nhau. Khi sống đúng theo lời Chúa dạy như vậy, chúng ta đã làm trọn luật pháp là yêu người lân cận như mình.

Bạn có sẵn sàng “làm đầy tớ” để phục vụ Chúa và phục vụ anh chị em mình không?

Lạy Chúa, xin giúp con luôn biết lấy lòng yêu thương, hiệp một mà phục vụ người khác để đời sống con làm sáng Danh Chúa và bày tỏ được nếp sống không còn bị tội lỗi trói buộc.

(c) 2019 Văn Phẩm Nguồn Sống. Used by permission.

18 views0 comments

VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Địa Chỉ Văn Phòng

1100 North Paradise Street

Anaheim, CA 92806 USA

Địa Chỉ Hộp Thư

PO Box 4568

Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

Liên Kết

Bản đồ trang Web

Lượt Khách

bottom of page