top of page
VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Truyền rao Phúc Âm, gây dựng niềm tin cho người Việt khắp thế giới

Anh Em Thuận Hoà


Thi Thiên 133

 

Nghe AudioCâu gốc: “Kìa, anh em ăn ở hòa thuận nhau thật tốt đẹp thay!” (câu 1).

Câu hỏi suy ngẫm: Vua Đa-vít viết Thi-thiên 133 nhằm mục đích gì? Ông ví sánh sự hòa thuận với những hình ảnh nào? Tinh thần hòa thuận trong Hội Thánh ngày nay ra sao? Khi con dân Chúa trong Hội Thánh sống thuận hòa, kết quả sẽ thế nào?

Thi-thiên này là bài ca đi lên từng bậc do Vua Đa-vít viết nhằm khích lệ tinh thần thuận hòa của người Ít-ra-ên trên hành trình hồi hương. Trong suốt lịch sử Do Thái, người Ít-ra-ên đã phải trải qua rất nhiều khó khăn, đối đầu với nhiều kẻ thù và sự chống đối. Do đó, chắc chắn họ đã kinh nghiệm được tinh thần hòa thuận là cần thiết và quan trọng thế nào để chiến thắng. Chính vì vậy, mở đầu Thi-thiên này, Vua Đa-vít khẳng định ngay việc “anh em ăn ở hòa thuận nhau thật tốt đẹp thay!” (câu 1). Thật không gì cao quý bằng khi Hội Thánh Chúa là thân thể của Đấng Christ sống thuận hòa, sẻ chia, và hiệp một! Đó là một bức tranh tuyệt đẹp thu hút người khác tìm đến Hội Thánh để có cơ hội gặp Chúa.

Tiếp theo, Vua Đa-vít ví sánh sự hòa thuận với hai hình ảnh rất quen thuộc với người Do Thái. Thứ nhất, giống như “dầu quý giá.” Ngày xưa, ông Môi-se dùng một loại dầu quý giá xức cho ông A-rôn làm thầy tế lễ để phục vụ Đức Chúa Trời. Dầu ấn chứng cho sự phục vụ Chúa trọn đời. Ngày nay, sự hòa thuận cũng giống như dầu thơm lan tỏa để minh chứng và khích lệ tinh thần hiệp một phục vụ Chúa giữa vòng Hội Thánh. Thứ hai, giống như “sương móc Hẹt-môn.” Núi Hẹt-môn là đỉnh núi cao nhất ở phía Bắc Pa-lét-tin và luôn phủ đầy sương móc nên cây cối xanh tươi; còn núi Si-ôn nằm nơi đất thấp miền Nam, chịu khô hạn. Núi Si-ôn cần sương móc từ Hẹt-môn sa xuống để cây cỏ có thể sống được. Cũng thế, khi con cái Chúa hòa thuận thì giống như “sương móc” từ Hẹt-môn sa xuống đem sức sống và ơn phước của Chúa từ trên cao đến cho người khác.

Hai hình ảnh này cho thấy sự hòa thuận mang đến hương thơm lan tỏa và sức sống bất diệt giữa vòng con cái Chúa. Vì vậy, khi tín hữu trong Hội Thánh yêu thương, hiệp một, và hòa thuận với nhau thì Danh Chúa sẽ được lan tỏa và ơn phước Chúa sẽ tuôn đổ không những trên Hội Thánh Ngài mà trên cả những người chung quanh chưa biết Chúa. Tuy nhiên, thật tiếc thay khi chúng ta vẫn thấy sự chia rẽ, tranh cãi, và bè phái trong Hội Thánh Chúa ngày nay. Phải chăng chúng ta vẫn còn sống theo xác thịt và không để Chúa Thánh Linh hành động? Vua Đa-vít đã từng trải kinh nghiệm đó cho nên ông mới kêu gọi mỗi con cái Chúa hãy “ăn ở hòa thuận nhau” vì điều đó thật tốt đẹp biết bao! Đức Chúa Trời sẽ ban phước lành là sự sống cho Hội Thánh biết sống thuận hòa và hiệp một trong sự phục vụ.

Bạn có giữ tinh thần thuận hòa, hiệp một trong Chúa Thánh Linh và cùng nhắm chung một mục đích để gây dựng Hội Thánh Chúa không?

Lạy Chúa, xin giúp con luôn sống trong tinh thần hòa thuận với anh chị em mình để qua đó Danh Chúa được vinh quang và ơn phước Chúa được tuôn tràn qua đời sống con.

(c) 2019 Văn Phẩm Nguồn Sống. Used by permission.

#Fellowship

78 views

Recent Posts

See All

VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Địa Chỉ Văn Phòng

1100 North Paradise Street

Anaheim, CA 92806 USA

Địa Chỉ Hộp Thư

PO Box 4568

Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

Liên Kết

Bản đồ trang Web

Lượt Khách

bottom of page