top of page
VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Truyền rao Phúc Âm, gây dựng niềm tin cho người Việt khắp thế giới

Đồng Nghiệp


 Câu gốc: “Hai người hơn một, vì họ sẽ được công giá tốt về công việc mình” (câu 9).

Câu hỏi suy ngẫm: Câu 7-8 và câu 9 mô tả hai hình ảnh đối lập nào? Bạn nhận ra yếu tố quan trọng nào trong sự phục vụ? Vì sao? Trước giả đã dùng hình ảnh minh họa nào trong câu 9? Hình ảnh này thể hiện trong sự phục vụ của bạn trong Hội Thánh thế nào?

Câu 7-8 mô tả một hình ảnh thật ảm đảm của đời người, dù đây là người “cứ lao nhọc không ngừng” (câu 8 BDM). Tuy nhiên, người Truyền-đạo nói: “Điều đó cũng là hư không, thật là công việc cực nhọc” (câu 8). Bởi đó là “một người cô độc, chẳng có ai hoặc con trai hay là anh em” để có thể chia sẻ “các phước.” Tuy nhiên có một hình ảnh mới được mô tả trong các câu tiếp theo. Tương phản với sự cô độc của câu 7 và 8 là hình ảnh các mối liên hệ. Xây dựng các mối liên hệ là điều quan trọng trong đời sống vì Đức Chúa Trời dựng nên con người để sống với nhau (Sáng Thế Ký 2:18), và vì chúng ta là những chi thể trong thân nên luôn cần sự bổ sung và giúp đỡ từ người khác, nhất là trong sự phục vụ.

Câu 9 gợi lên hình ảnh của những người đồng nghiệp cùng làm việc trên cánh đồng. Và một trong những lợi ích của sự hiệp một trong sự phục vụ đó là “hai người hơn một.” Mặc dù trên thực tế làm việc chung, đôi khi có thể dẫn đến xung đột hoặc tạo ra những nan đề phức tạp (Phi-líp 4:2-3), và có khi hiệu quả công việc cũng thấp hơn. Vấn đề ở đây không phải là từ bỏ sự cộng tác, nhưng là học cách để chấp nhận, yêu thương anh chị em mình. Chúng ta cần giúp đỡ nhau trong bước đầu cộng tác, chú trọng đến việc gây dựng mối tương giao hơn là chú trọng đến công việc, dành thì giờ để trang bị, huấn luyện cho anh chị em còn mới mẻ trong công việc.

Trước giả nói rằng khi chúng ta cùng nhau phục vụ thì sẽ nhận được “công giá tốt về công việc mình.” “Công giá tốt” đầu tiên chúng ta nhận được không chỉ là hiệu quả công việc mà còn là việc nhận biết chính mình rõ hơn. Chỉ khi cộng tác với người khác, chúng ta mới thật sự nhận ra mức độ trưởng thành cả về thuộc linh lẫn nhân cách của mình. Qua đó, chúng ta khiêm nhường hơn và thấy nhu cầu tìm kiếm Chúa nhiều hơn. Hiệp một trong sự phục vụ, chúng ta sẽ nhận được “công giá tốt” qua việc được anh chị em yêu thương và chấp nhận mình. Hơn thế nữa, Chúa có thời điểm cho mỗi người trong những công tác phục vụ việc Chúa khác nhau. Cùng cộng tác phục vụ giúp cho công việc Chúa được kết quả tốt hơn. Cho dù Chúa kêu gọi chúng ta bước vào một công việc mới thì cũng có người sẵn sàng tiếp nối công việc cũ để không bị ngưng trệ (II Ti-mô-thê 2:1-2).

Bạn có cùng hiệp một làm việc chung với anh chị em trong Hội Thánh không?

Tạ ơn Chúa vì những cơ hội Chúa ban cho con trong sự phục vụ Ngài. Tạ ơn Chúa vì những “đồng nghiệp” Chúa đặt bên cạnh con để giúp con hoàn thành sự kêu gọi của Ngài. Xin cho con ngày càng yêu thương anh chị em con hơn.

(c) 2019 Văn Phẩm Nguồn Sống. Used by permission.

12 views0 comments

Recent Posts

See All

VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Địa Chỉ Văn Phòng

1100 North Paradise Street

Anaheim, CA 92806 USA

Địa Chỉ Hộp Thư

PO Box 4568

Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

Liên Kết

Bản đồ trang Web

Lượt Khách

bottom of page