top of page
VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Truyền rao Phúc Âm, gây dựng niềm tin cho người Việt khắp thế giới

Đấng Tạo Ra Biển Cả


Gióp 38:8-11

 

Nghe AudioCâu gốc: “Vả lại, khi biển bể bờ và cất ra khỏi lòng đất, Ai đã lấy các cửa mà ngăn đóng nó lại?” (câu 8 BTT). “Ai đã dùng các cửa mà ngăn biển lại khi nước tuôn trào từ đáy vực sâu?” (câu 8 BTTHĐ).

Câu hỏi suy ngẫm: Đức Chúa Trời tiếp tục hỏi ông Gióp điều gì về biển cả? Chúa sáng tạo và điều khiển biển kỳ diệu như thế nào? Kinh Thánh cho thấy quyền của Chúa trên biển qua những phép lạ nào? Khi nhìn ra biển cả mênh mông, bạn bày tỏ thái độ thế nào với Đức Chúa Trời?

Đức Chúa Trời tiếp tục cho ông Gióp thấy sự kỳ diệu của biển cả mênh mông. Giống như một em bé được sinh ra trong thời điểm ông Gióp chưa hiện diện trên trái đất nên ông không thể biết gì về em bé đó, việc sáng tạo ra biển của Đức Chúa Trời cũng vậy, làm sao ông Gióp có thể chứng kiến và hiểu hết được nguồn gốc của biển. Chúa đã “lấy các cửa mà ngăn đóng nó lại” (câu 8). Đúng vậy, nước đã không còn bao phủ toàn bộ địa cầu (Sáng Thế Ký 1:2). Chúa tạo ra khoảng không ở giữa nước để phân rẽ nước với nước (Sáng Thế Ký 1:6). Chúa đã ngăn nước để tạo ra đất (Sáng Thế Ký 1:9). “Chúa định hân cho nước để nước không hề qua khỏi, không còn trở lại ngập đất nữa” (Thi-thiên 104:9). Chúa đã dùng đất tạo bờ biển để giới hạn biển. Không những Chúa tạo ra biển cả mà Ngài còn có quyền kiểm soát mọi hoạt động của biển. Các lượn sóng dù “kiêu ngạo” đến đâu, cao như thế nào, lớn ra sao cũng phải “dừng” đúng chỗ theo lệnh của Chúa.

Quyền năng tể trị trên biển cả được bày tỏ cho người Ít-ra-ên khi Đức Chúa Trời khiến Biển Đỏ rẽ ra trong ngày dân Chúa ra khỏi Ai Cập, họ đi qua như đi trên đất cạn, còn nước làm thành một bức tường bên trái và bên phải của họ (Xuất Ê-díp-tô Ký 14:21-22). Khi Chúa Giê-xu thi hành chức vụ trên đất, Ngài đi bộ trên mặt biển để đến cùng môn đệ. Khi Ngài cùng ông

Phi-e-rơ lên thuyền rồi, thì gió yên lặng. Những người trong thuyền đến quỳ lạy Ngài mà nói rằng: “Thầy thật là Con Đức Chúa Trời!” (xem Ma-thi-ơ 14:22-33).

Ông Gióp hoàn toàn không thể trả lời câu hỏi của Đức Chúa Trời: “Ai đã dùng các cửa mà ngăn biển lại khi nước tuôn trào từ đáy vực sâu?” (câu 8 BTTHĐ). Con người chúng ta cũng như ông Gióp, với sự hiểu biết vô cùng giới hạn, làm sao có thể giải thích hết những điều lạ lùng xảy ra trong thiên nhiên. Con người chúng ta khác nào hạt cát trên bãi biển, hiểu biết được bao nhiêu về những điều kỳ diệu của biển. Vì vậy khi nhìn ra đại dương mênh mông sóng vỗ ngày đêm, chúng ta phải biết rằng chắc chắn phải có ai đó đã tạo ra biển cả, điều khiển mọi hoạt động của biển; Đấng ấy là Đức Chúa Trời Toàn Năng, là Đấng Tạo Hóa mà con người phải thờ phượng.

Bạn có tôn vinh, ca ngợi Đức Chúa Trời khi nhìn ra biển cả mênh mông không?

Kính lạy Chúa là Đấng đã dựng nên biển cả mênh mông và con người. Xin cho con thấy được quyền vô hạn của Chúa trên tạo vật của Ngài để con tin và thờ phượng Chúa trọn đời.

(c) 2019 Văn Phẩm Nguồn Sống. Used by permission.

#thepowerofGod

44 views

Recent Posts

See All

VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Địa Chỉ Văn Phòng

1100 North Paradise Street

Anaheim, CA 92806 USA

Địa Chỉ Hộp Thư

PO Box 4568

Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

Liên Kết

Bản đồ trang Web

Lượt Khách

bottom of page