top of page
VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Truyền rao Phúc Âm, gây dựng niềm tin cho người Việt khắp thế giới

Bài Ca Khải Hoàn - Chúa Năng Quyền


Xuất Ê-díp-tô Ký 15:6-10

 

Nghe AudioCâu gốc: “Lạy Đức Giê-hô-va! Tay hữu Ngài có sức mạnh vinh hiển thay! Lạy Đức Giê-hô-va! Tay hữu Ngài hủy quân nghịch tan đi” (câu 6).

Câu hỏi suy ngẫm: Phân đoạn Kinh Thánh này cho bạn biết gì về Đức Giê-hô-va? Việc Chúa làm ảnh hưởng thế nào đối với nhận thức, tình cảm, và thái độ của tuyển dân ngày xưa, cũng như chính bạn ngày nay?

Đức Giê-hô-va là Đấng năng quyền. Sức mạnh vinh quang có nơi tay hữu Chúa vượt xa mọi thế lực của con người. Ngài là Đấng tể trị trên muôn loài vạn vật và cả những quy luật của thiên nhiên. Chúa đánh tan quân nghịch bằng sức mạnh vinh quang của tay hữu Ngài và sự oai nghi cả thể của Ngài. Ngài đốt họ như rơm rạ (câu 6-7). Từ sức mạnh trong hơi thở của Chúa, Ngài dồn nước biển lại, dựng đứng các lượn sóng như một bờ đê để mở đường dưới lòng biển sâu cho dân Ngài đi qua (câu 8). Cũng từ sức mạnh trong hơi thở của Chúa, biển vùi lấp quân nghịch lại, họ bị chìm tựa như chì nơi đáy nước sâu, không một binh lính nào của quân đội Ai Cập đuổi theo dân Chúa còn sống sót (câu 10).

Sự giải cứu và sự trừng phạt ở trong tay Chúa. Khi Chúa đưa tay giải cứu dân Ngài, binh hùng tướng mạnh và chiến xa của quân Ai Cập có thể làm chi được? Thi-thiên 27:1 chép: “Đức Giê-hô-va là ánh sáng và là sự cứu rỗi tôi: Tôi sẽ sợ ai? Đức Giê-hô-va là đồn lũy của mạng sống tôi: Tôi sẽ hãi hùng ai?” Thật đáng kính sợ thay là Đức Giê-hô-va! “Chính mình Chúa thật là đáng sợ. Cơn giận Chúa vừa nổi lên, ai đứng nổi trước mặt Chúa?” (Thi-thiên 76:7).

Chúa có thân vị rõ ràng, Ngài thể hiện tình cảm và thi hành công lý. Ngài nổi giận phừng phừng cùng kẻ dấy nghịch Ngài. Chúa nghe thấy mọi lời nói, nhìn thấy mọi tham vọng và những mưu ác của quân nghịch (câu 9). Trước khi họ thi hành kế hoạch của mình, Ngài đã đánh cho họ tiêu tan! Người Việt chúng ta thường nói “Mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên.” Chúa tể trị trên mọi hoạch định của con người. Châm Ngôn 19:21 khẳng định: “Trong lòng loài người có nhiều mưu kế; song ý chỉ của Đức Giê-hô-va sẽ thành được.”

Trong bối cảnh của bài ca này, Đức Chúa Trời không tiêu diệt quân Ai Cập bằng lửa, nhưng những người chối bỏ Chúa, không nhìn nhận ơn cứu rỗi của Chúa Giê-xu sẽ bị đốt như rơm rạ trong tòa án trắng của Ngài. Bạn đang có mối liên hệ thế nào với Chúa Toàn Năng? Bạn đang ở trong sự gìn giữ, che chở dưới bóng cánh Ngài hay đang ở dưới cơn giận phừng phừng của Chúa? Chúng ta cần phải cúi đầu thuận phục Chúa để có thể vui mừng bước đi trong đời này và được cứu trong ngày phán xét cuối cùng.

Bạn có ca ngợi, cảm tạ, và thuận phục Chúa Năng Quyền mỗi ngày không?

Cảm tạ Chúa đã cứu con và cho con được làm dân Ngài! Xin cho con luôn trung tín bước đi trong sự nhận biết Chúa, để con cảm nhận sự an bình và dẫn dắt của Chúa trong đời này.

(c) 2019 Văn Phẩm Nguồn Sống. Used by permission.

#worshipGod

16 views

Recent Posts

See All

VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Địa Chỉ Văn Phòng

1100 North Paradise Street

Anaheim, CA 92806 USA

Địa Chỉ Hộp Thư

PO Box 4568

Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

Liên Kết

Bản đồ trang Web

Lượt Khách

bottom of page