VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Truyền rao Phúc Âm, gây dựng niềm tin cho người Việt khắp thế giới

Bài Ca Khải Hoàn - Chúa Là Đấng Chí Cao


Xuất Ê-díp-tô Ký 15:11-13

 

Nghe AudioCâu gốc: “Lạy Đức Giê-hô-va! Trong vòng các thần, ai giống như Ngài? Trong sự thánh khiết, ai được vinh hiển như Ngài, đáng sợ, đáng khen, Hay làm các phép lạ?” (câu 11).

Câu hỏi suy ngẫm: Người Ít-ra-ên tán tụng Đức Giê-hô-va là Đấng Tối Cao trong các phương diện nào? Ngài có vị trí nào trong lòng và tâm trí bạn? Bạn đáp ứng Ngài thế nào?

Tuyển dân của Chúa đã trải nghiệm Đức Giê-hô-va là Đấng Chí Cao. Ông Môi-se dùng câu hỏi mà câu trả lời rất hiển nhiên trong câu 11 để làm nổi bật và khẳng định một chân lý. Không ai giống như Ngài! Không ai so sánh được với Ngài! Đức Giê-hô-va rạng ngời trong sự thánh khiết. Trong Ngài không có bóng của sự ô uế, tội lỗi hay sai trật. Ngài thật trọn vẹn và tốt lành! Chúa tể trị cách oai nghiêm, công minh và chính trực. Ngài đã nghe tiếng than thở của tuyển dân dưới ách nô lệ của người Ai Cập, nhưng Ngài vẫn chờ đợi đúng thời điểm, khi tội ác của người A-mô-rít lên đến cực độ, Ngài mới đưa tuyển dân vào chiếm đất này (Sáng Thế Ký 15:13-16). Người Ít-ra-ên đã lao khổ trăm bề suốt bốn trăm năm để tạo ra của cải, thế nhưng người Ai Cập đã chèn ép, cướp lấy thành quả của họ để làm giàu cho mình. Chúa Công Chính đã khiến người Ít-ra-ên lấy lại vàng bạc của người Ai Cập khi họ ra khỏi đất nước này (Xuất Ê-díp-tô Ký 12:36).

Chúa là Đấng Năng Quyền, thực hiện những phép lạ nhiệm mầu không ai so sánh được. Qua các dấu kỳ và phép lạ ông Môi-se và ông A-rôn thực hiện trên đất Ai Cập, mười tai vạ giáng xuống cho người Ai Cập và sự kiện Chúa tiêu diệt đại binh của Pha-ra-ôn đã minh chứng Đức Giê-hô-va vượt trội trên mọi thần. Các thần tượng của người Ai Cập chỉ là hư không, không thể can thiệp vào sự đoán xét của Đức Giê-hô-va. “Ngài đã đưa tay hữu ra, đất đã nuốt chúng nó” (câu 12). Bởi sự thánh khiết, Chúa xứng đáng cho mọi người run sợ trước Ngài! Bởi năng quyền hay làm phép lạ và giàu lòng thương xót đối với dân Ngài, Chúa là Chân Thần độc tôn. Ba Ngôi Đức Chúa Trời là Đấng toàn năng, toàn tri, toàn tại, toàn ái, và bất biến. Ngài vẫn đang tể trị cả vũ trụ này với sự thánh khiết và quyền năng tối thượng. Thật Chúa là Đấng cho mọi dân trên đất kính sợ và tôn thờ.

Là con dân được chuộc bởi chính máu quý báu của Chúa Giê-xu, chúng ta phải hết lòng tôn cao Chúa, biết ơn Ngài, và sẵn sàng đáp lại tiếng Ngài gọi. Chúng ta cần cậy ơn Chúa, rèn tập mỗi ngày để được Chúa biến đổi giống Ngài ngày càng hơn trong sự thánh khiết. Năng quyền của Chúa sẽ giúp chúng chiến thắng những cám dỗ và lối sống bất khiết để rồi Ngài sẽ sử dụng chúng ta làm những điều lớn lạ cho Vương Quốc của Ngài.

Bạn có bằng lòng dâng cuộc đời mình cho Đấng Chí Cao sử dụng để gây dựng và phát triển Vương Quốc Ngài trên đất không?

Lạy Chúa là Chân Thần độc tôn tối thượng, rạng ngời trong sự thánh khiết, yêu thương, và quyền phép nhiệm mầu. Nguyện từng lời nói, hành động, và dòng suy tưởng của con là bài ca, là của lễ có mùi thơm dâng lên Chúa.

(c) 2019 Văn Phẩm Nguồn Sống. Used by permission.

#worshipGod

22 views

Recent Posts

See All

VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Địa Chỉ Văn Phòng

1100 North Paradise Street

Anaheim, CA 92806 USA

Địa Chỉ Hộp Thư

PO Box 4568

Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

Liên Kết

Bản đồ trang Web

Lượt Khách