top of page
VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Truyền rao Phúc Âm, gây dựng niềm tin cho người Việt khắp thế giới

Chiến Trận Thuộc Linh Của Cơ Đốc Nhân


 Câu gốc: “Vả, những khí giới mà chúng tôi dùng để chiến tranh là không phải thuộc về xác thịt đâu, bèn là bởi quyền năng của Đức Chúa Trời, có sức mạnh để đạp đổ các đồn lũy” (II Cô-rinh-tô 10:4).

Câu hỏi suy ngẫm: Sứ đồ Phi-e-rơ cảnh giác Hội Thánh điều gì? Kẻ thù của Cơ Đốc nhân là ai? Cơ Đốc nhân chiến đấu với kẻ thù bằng vũ khí nào? Chúng ta phải làm gì trong chiến trận thuộc linh đang diễn ra hằng ngày?

Cơ Đốc nhân cần ý thức chúng ta đang ở trong trận chiến diễn ra mỗi ngày. Đó là trận chiến nội tâm trong tâm trí và linh hồn mỗi chúng ta. Những gì chúng ta nghe thấy và cảm nhận hằng ngày trên mạng lưới truyền thông, sách báo hay âm nhạc đều đánh động vào tâm trí chúng ta. Sứ đồ Phi-e-rơ bảo chúng ta hãy “tỉnh thức” đừng để cho mình bị đời này “ru ngủ” hay chế ngự sự suy nghĩ của mình. Ngoài ra, ông còn dạy chúng ta phải “tiết độ,” nghĩa là phải canh chừng, đề cao cảnh giác trước mưu mô của kẻ thù. Mọi Cơ Đốc nhân luôn được Đức Thánh Linh cảnh giác và thức tỉnh. Chính Ngài cảnh báo về sự tấn công và giúp đỡ chúng ta trong sự chiến đấu.

Chúng ta phải biết kẻ thù của chúng ta là ma quỷ và thế gian. “Chúng ta đánh trận, chẳng phải cùng thịt và huyết, bèn là cùng chủ quyền, cùng thế lực, cùng vua chúa của thế gian mờ tối này, cùng các thần dữ ở các miền trên trời” (Ê-phê-sô 6:12). Ma quỷ cố đẩy Cơ Đốc nhân lìa xa Chúa; và thế gian tìm cách giành lấy tình yêu chúng ta dành cho Đức Chúa Trời (I Giăng 2:15). Cơ Đốc nhân cũng chiến đấu với bản ngã xác thịt của chính mình (Rô-ma 7:24), và chiến đấu với Sa-tan là kẻ đang kích động điều xấu trong thế gian và trong con người chúng ta (I Phi-e-rơ 5:8). Mục đích Chúa đặt chúng ta trong Hội Thánh của Ngài là để chúng ta yêu nhau, nâng đỡ, bảo vệ, canh giữ cho nhau, và cùng nhau chiến đấu trong chiến trận thuộc linh này.

Cơ Đốc nhân cần biết chúng ta không đủ sức để chiến thắng ma quỷ nếu không nhờ vào sức mạnh và quyền năng của Đức Chúa Trời. Sứ đồ Phao-lô dạy rằng vũ khí chiến đấu của Cơ Đốc nhân không phải là súng đạn, nhưng là quyền năng của Đức Chúa Trời để đánh đổ các thành trì lý luận và mọi sự kiêu ngạo chống lại Đức Chúa Trời, để bắt mọi suy nghĩ phải thuận phục Chúa Cứu Thế (II Cô-rinh-tô 10:4–5). Một trong những vũ khí hữu hiệu của Cơ Đốc nhân để chống lại ma quỷ là cầu nguyện. Chúa Giê-xu cảnh giác các môn đệ của Ngài hãy thức canh và cầu nguyện, để không sa vào mưu chước cám dỗ của ma quỷ (Ma-thi-ơ 26:41). Chúa kiên trì trong sự chiến đấu và luôn dùng Lời Đức Chúa Trời và sự cầu nguyện làm vũ khí chiến đấu. Chúng ta cần noi gương chiến đấu của Chúa và học cách chiến đấu của Ngài.

Bạn có tỉnh thức và cầu nguyện để chiến đấu và đạt được chiến thắng trong chiến trận thuộc linh không?

Lạy Chúa, xin giúp con biết mình đang ở trong trận chiến thuộc linh để con luôn đề cao cảnh giác, nương cậy vào sức Ngài và hết lòng thức canh cầu nguyện mà chiến đấu.

(c) 2019 Văn Phẩm Nguồn Sống. Used by permission.

72 views0 comments

Recent Posts

See All

VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Địa Chỉ Văn Phòng

1100 North Paradise Street

Anaheim, CA 92806 USA

Địa Chỉ Hộp Thư

PO Box 4568

Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

Liên Kết

Bản đồ trang Web

Lượt Khách

bottom of page