top of page
VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Truyền rao Phúc Âm, gây dựng niềm tin cho người Việt khắp thế giới

Hiệp Một Để Chiến Đấu


Nê-hê-mi 4:16-23

 

Nghe AudioCâu gốc: “Chớ sợ chúng; khá nhớ Chúa là một Đấng cực đại và đáng kinh, hãy chiến đấu cho anh em mình, cho con trai con gái mình, cho vợ và nhà của mình” (câu 14b).

Câu hỏi suy ngẫm: Ông Nê-hê-mi đã tổ chức dân Chúa thành đội ngũ thế nào để có thể hiệp một chiến đấu chống lại kẻ thù và hoàn thành mục đích xây dựng lại tường thành? Con dân Chúa cần làm gì để bảo vệ và xây dựng Hội Thánh Chúa?

Sau 70 năm người Do Thái bị bắt đi lưu đày ở Ba-by-lôn, đế quốc lãnh đạo thế giới lúc đó đã thay đổi từ tay người Ba-by-lôn sang tay người Ba Tư. Sách E-xơ-ra bắt đầu với chiếu chỉ của ông Si-ru, vua Ba Tư cho phép người Do Thái trở về Giê-ru-sa-lem. Ông Xô-rô-ba-bên và ông Giê-hô-sua đã dẫn đoàn người Do Thái hồi hương đầu tiên và xây dựng lại đền thờ; ông E-xơ-ra dẫn đoàn người hồi hương thứ hai; và sách Nê-hê-mi ghi lại cuộc hồi hương thứ ba để xây lại tường thành Giê-ru-sa-lem. Ông Nê-hê-mi là quan tửu chánh của Vua Ạc-ta-xét-xe. Vị trí này giúp ông cơ hội xin vua cấp chiếu chỉ cho phép ông về Giê-ru-sa-lem để xây lại tường thành cho dân tộc mình. Trong Nê-hê-mi chương 4, chúng ta thấy cuộc chiến giữa Sa-tan, là các ông San-ba-lát, Tô-bi-gia, người Ả-rập, người Am-môn, và người Ách-đốt; với tuyển dân Đức Chúa Trời là ông Nê-hê-mi và người Do Thái đang cố gắng xây lại tường thành Giê-ru-sa-lem.

Trong tiến trình xây dựng, ông Nê-hê-mi đã tổ chức dân Chúa thành những đội ngũ và phân bố họ đặc trách từng khu vực của tường thành để vừa chiến đấu vừa xây dựng. Ông chia phân nửa nhân lực làm công việc xây cất, và phân nửa còn lại mặc áo giáp đứng canh gác với đầy đủ vũ khí. Những người chỉ huy của họ đứng phía sau điều động để sẵn sàng chiến đấu. Những người xây thành và những người khuân vác một tay làm việc, một tay cầm binh khí. Mỗi người thợ đều mang theo vũ khí bên hông đang khi làm việc. Còn người thổi kèn báo động đứng kế bên cạnh ông Nê-hê-mi (câu 16–18). Ông Nê-hê-mi phân tán dân chúng dọc theo tường thành, nhưng dặn họ bất cứ khi nào nghe tiếng kèn báo động thì hãy tập trung ở nơi đó để cùng nhau chiến đấu, và ông khẳng định “Đức Chúa Trời chúng ta sẽ chiến đấu cho chúng ta” (câu 20). Dưới sự lãnh đạo của ông Nê-hê-mi, dân Chúa đã hiệp một vừa chiến đấu vừa xây dựng cho đến khi bức tường thành được hoàn tất.

Câu chuyện lịch sử này là một hình ảnh minh họa sống động về sự hiệp một để chiến đấu và xây dựng Hội Thánh Chúa. Chúng ta phải biết, phục vụ Chúa ở bất cứ công việc nào cũng sẽ bị ma quỷ và những người vô tín chống đối. Tuy nhiên, Hội Thánh của Chúa sẽ tiếp tục được xây dựng và trường tồn như Lời Chúa đã phán với Sứ đồ Phi-e-rơ, “Ta sẽ xây dựng Hội Thánh Ta trên vầng đá này và các cửa Âm Phủ sẽ không thắng nổi hội đó” (Ma-thi-ơ 16:18 BDM).

Bạn có đang dự phần trong sự chiến đấu và xây dựng Hội Thánh Chúa không?

Lạy Chúa, con tạ ơn Chúa đã chịu chết và sống lại để khai sinh Hội Thánh của Ngài. Xin giúp đỡ con luôn hiệp một trong sự chiến đấu để bảo vệ và gây dựng công việc Chúa.

(c) 2019 Văn Phẩm Nguồn Sống. Used by permission.

#Unity

38 views

Recent Posts

See All

VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Địa Chỉ Văn Phòng

1100 North Paradise Street

Anaheim, CA 92806 USA

Địa Chỉ Hộp Thư

PO Box 4568

Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

Liên Kết

Bản đồ trang Web

Lượt Khách

bottom of page