top of page
VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Truyền rao Phúc Âm, gây dựng niềm tin cho người Việt khắp thế giới

Chúa Là Đấng Giải Cứu


Thi Thiên 18:1-6,43-50

 

Nghe AudioCâu gốc: “Đức Giê-hô-va là hòn đá tôi, đồn lũy tôi, Đấng giải cứu tôi; Đức Chúa Trời là hòn đá tôi, nơi Ngài tôi sẽ nương náu mình” (câu 2).

Câu hỏi suy ngẫm: Vua Đa-vít gọi Chúa là gì của ông? Ông kinh nghiệm sự giải cứu của Chúa như thế nào? Đáp ứng của ông ra sao trước những điều Chúa làm? Bạn kinh nghiệm Chúa là Đấng giải cứu như thế nào trong cuộc đời bạn?

Vua Đa-vít được gọi là vị vua của chiến trận. Trong suốt cuộc đời làm vua, ông đã trải qua rất nhiều cuộc chiến, đối diện với rất nhiều kẻ thù, và Chúa thường ban cho ông chiến thắng. Tuy nhiên, trong tất cả chiến công đó, ông luôn luôn kinh nghiệm được sự giúp sức, giải cứu, và đồng hành của Chúa. Vua Đa-vít viết rất nhiều Thi-thiên chia sẻ lại trải nghiệm của ông về sự hiện diện, giải cứu của Chúa. Thi-thiên 18 này là Thi-thiên ca ngợi vì chiến thắng kẻ thù. Từ “giải cứu” là một trong những từ then chốt trong Thi-thiên 18 này (câu 2, 3, 17, 19, 43, 48, 50). Thi-thiên 18 mở đầu và kết thúc bằng lời ca ngợi sự giải cứu của Chúa dành cho trước giả.

Vua Đa-vít đã dùng 8 tên gọi khác nhau khi đề cập đến Đức Chúa Trời trong phân đoạn từ câu 1-6 của Thi-thiên 18. Ông gọi Chúa là “năng lực,” “hòn đá,” “đồn lũy,” “Đấng giải cứu,” “cái khiên,” “sừng cứu rỗi,” “nơi náu ẩn cao,” và là “Đức Chúa Trời” của ông, Ngài chính là nơi an toàn tuyệt đối cho ông nương náu. Ông kể lại những kinh nghiệm được Chúa giải cứu khỏi mọi kẻ thù, kẻ chống đối, kẻ ghen ghét và muốn làm hại ông. Ông khẳng định rằng trong mọi cơn gian truân, ông luôn chạy đến với Chúa, cầu khẩn Ngài và nương náu nơi Chúa trọn vẹn (câu 2, 6). Và mỗi khi nương nhờ Chúa ông luôn kinh nghiệm được sự giúp sức và giải cứu của Ngài. Vì thế cho nên ông luôn ca ngợi, cảm tạ, và chúc tụng Chúa không thôi.

Khi suy ngẫm về lòng nhân từ và ơn giải cứu của Chúa đối với mình, Vua Đa-vít không thể đáp ứng gì khác hơn là tôn cao và ca tụng Chúa là Đấng giải cứu ông: “Đức Giê-hô-va Hằng Sống; đáng ngợi khen hòn đá tôi! Nguyện Đức Chúa Trời về sự cứu rỗi tôi được tôn cao!” (câu 46). Trải dài suốt nhiều Thi-thiên của Vua Đa-vít, chúng ta thấy ông luôn ca ngợi Chúa và muốn tôn cao Danh Ngài giữa các nước (câu 49).

Cuộc đời của Cơ Đốc nhân trên đất cũng không tránh khỏi những hoạn nạn, thử thách, những hoàn cảnh khốn khó, những nan đề trong cuộc sống… Chúng ta nên noi gương Vua Đa-vít, trong mọi hoàn cảnh cứ vững tin Đức Chúa Trời là Đấng giải cứu. Khi chúng ta quyết định chạy đến với Chúa, kêu cầu cùng Ngài, nương náu mình nơi Ngài thì chắc chắc được Ngài cứu giúp. Chúa sẽ ban sự đắc thắng và chúng ta sẽ hát vang lên bài ca chúc tụng Chúa thay cho những tiếng thở than.

Khi gặp hoạn nạn, khó khăn, bạn thường nương cậy nơi con người hay nương náu mình nơi Đức Chúa Trời?

Lạy Chúa, trong mọi hoàn cảnh của cuộc sống, xin giúp con luôn biết nương cậy Ngài vì Ngài là Đấng giải cứu con. Xin cho cuộc đời con trở thành bài ca chúc tụng Danh Chúa.

(c) 2019 Văn Phẩm Nguồn Sống. Used by permission.

#TrustInTheLord

151 views

Recent Posts

See All

VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Địa Chỉ Văn Phòng

1100 North Paradise Street

Anaheim, CA 92806 USA

Địa Chỉ Hộp Thư

PO Box 4568

Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

Liên Kết

Bản đồ trang Web

Lượt Khách

bottom of page