top of page
VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Truyền rao Phúc Âm, gây dựng niềm tin cho người Việt khắp thế giới

Chiến Đấu Trong Sự Cầu Nguyện


Công Vụ Các Sứ Đồ 12:1-17

 

Nghe AudioCâu gốc: “…tôi khuyên anh em phải cùng tôi chiến đấu trong những lời cầu nguyện mà anh em vì tôi trình cùng Đức Chúa Trời” (Rô-ma 15:30b).

Câu hỏi suy ngẫm: Những Cơ Đốc nhân đầu tiên đang ở trong hoàn cảnh như thế nào? Sứ đồ Phi-e-rơ đang gặp nan đề nào? Hội Thánh đã làm gì và kết quả ra sao? Hội Thánh Chúa ngày nay chiến đấu trong sự cầu nguyện như thế nào?

Hội Thánh Chúa trong thế kỷ đầu tiên phải chịu áp lực của sự bức hại từ Vua Hê-rốt. Nhiều môn đệ theo Chúa Giê-xu bị bức hại dữ dội, thậm chí bị giết. Được sự ủng hộ của người Do Thái, vua sai bắt Sứ đồ Phi-e-rơ và có kế hoạch sẽ đem xử ông trước dân chúng sau lễ Vượt Qua. Suốt những ngày Sứ đồ Phi-e-rơ bị giam trong ngục để chờ ngày đem ra xét xử, Hội Thánh Chúa đã hiệp một lòng khẩn thiết kêu cầu cùng Đức Chúa Trời cho ông (câu 5). Điều này thể hiện rõ một tinh thần yêu thương, hiệp một và quan tâm đến nan đề của nhau trong Hội Thánh đầu tiên. Họ đã không chống lại lệnh của vua, nhưng đặt đức tin nơi Vua trên muôn vua, Chúa trên muôn Chúa, và hết lòng cầu nguyện cho Sứ đồ Phi-e-rơ. Họ đã hiệp một lòng, chung một đức tin cùng nhau chiến đấu trong sự cầu thay cho anh em mình. Kết quả là một phép lạ diệu kỳ đã xảy ra với Sứ đồ Phi-e-rơ ngay trong ngục. Chúng ta tin rằng chính nhờ sự khẩn thiết cầu xin của Hội Thánh đã lay động cánh tay của Đức Chúa Trời và trong ý muốn tốt lành của Chúa, Ngài đã giải cứu Sứ đồ Phi-e-rơ cách ngoạn mục (câu 6-10).

Việc Chúa giải cứu Sứ đồ Phi-e-rơ khỏi ngục để ông trở về gặp các môn đệ đã củng cố đức tin của họ, giúp họ càng thêm vững lòng tin nơi Chúa. Đọc suốt những chương trong sách Công Vụ, chúng ta thấy khi Hội Thánh càng bị bức hại thì đạo Chúa càng được gia tăng. Và khi các tín hữu đầu tiên càng hiệp một lòng, giữ trọn đức tin và cùng nhau chiến đấu trong sự cầu nguyện thì Đức Chúa Trời càng hành động qua những phép lạ, nhiều điều kỳ diệu xảy đến với Hội Thánh. Từ đó, quyền năng của Chúa càng được thể hiện và nhiều người nhận biết Ngài.

Mỗi Cơ Đốc nhân đều đang ở trong chiến trận thuộc linh mỗi ngày vì ma quỷ không ngừng tấn công, giăng bẫy, và dụ dỗ chúng ta phạm tội, xa lìa Chúa và chối bỏ đức tin. Vì thế, chúng ta phải luôn cảnh tỉnh và hết lòng hiệp một trong sự cầu nguyện để chiến đấu chống lại kẻ thù. Giữa vòng Hội Thánh Chúa khắp nơi, chúng ta thấy nơi nào có tinh thần hiệp một cầu nguyện thì nơi đó Hội Thánh được gây dựng và phát triển. Vì vậy, con cái Chúa hãy hiệp lòng cùng nhau chiến đấu trong sự cầu nguyện cho các vị lãnh đạo Hội Thánh, cho con dân Chúa khắp nơi, và cho chính anh chị em mình trong Hội Thánh.

Khi một tín hữu gặp hoạn nạn, Hội Thánh có hiệp lại khẩn thiết cầu nguyện cho anh chị em mình không?

Cảm tạ Chúa vì đặc ân con được kêu cầu với Chúa trong sự cầu nguyện mọi lúc mọi nơi; xin dạy con luôn hiệp lòng cùng nhau chiến đấu trong sự cầu nguyện cho anh em mình.

(c) 2019 Văn Phẩm Nguồn Sống. Used by permission.

#Prayer

12 views

Recent Posts

See All

VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Địa Chỉ Văn Phòng

1100 North Paradise Street

Anaheim, CA 92806 USA

Địa Chỉ Hộp Thư

PO Box 4568

Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

Liên Kết

Bản đồ trang Web

Lượt Khách

bottom of page