top of page
VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Truyền rao Phúc Âm, gây dựng niềm tin cho người Việt khắp thế giới

Bền Lòng Chiến Đấu Đến Cuối Cùng


 Câu gốc: “Cuối cùng của một việc hơn sự khởi đầu nó; lòng kiên nhẫn hơn lòng kiêu ngạo” (Truyền Đạo 7:8).

Câu hỏi suy ngẫm: Sứ đồ Phao-lô “răn bảo” ông Ti-mô-thê điều gì? Đức tính quan trọng cần có trong cuộc chiến thuộc linh là gì? Ông đưa ra hai ví dụ nào để nhắc nhở ông Ti-mô-thê? Bạn học được gì cho chính mình để có thể giữ lòng kiên nhẫn cho đến cuối cùng trên hành trình theo Chúa?

Sứ đồ Phao-lô thường xuyên dùng hình ảnh quân đội và người lính để khuyên dạy các tín hữu trong các thư tín của ông (Ê-phê-sô 6:10-18; II Ti-mô-thê 2:3; 4:7). Trong phân đoạn này, ông cũng “răn bảo” ông Ti-mô-thê dựa trên hình ảnh chiến trận thuộc linh. Từ “răn bảo” trong nguyên văn có nghĩa là “truyền mệnh lệnh” hay “chỉ thị.” Sứ đồ Phao-lô xem ông Ti-mô-thê như người con thuộc linh của mình nên thường xuyên nhắc nhở, răn dạy và truyền lệnh để ông Ti-mô-thê giữ vững đức tin và làm tròn chức vụ. Sứ đồ Phao-lô truyền lệnh cho ông Ti-mô-thê phải chiến đấu dũng cảm để giữ vững “đức tin chân thật” và “lương tâm trong sáng” (câu 5, 19a). Trong trận chiến thuộc linh, việc giữ vững đức tin chân thành và lương tâm trong sáng là rất quan trọng.

Sứ đồ Phao-lô đưa ra ví dụ cho ông Ti-mô-thê thấy rõ hậu quả của việc chối bỏ lương tâm trong sạch đó thì đức tin sẽ bị chìm đắm, sụp đổ (câu 19b). Ông đề cập đến hai nhân vật mà ông “đã phó cho quỷ Sa-tan,” nghĩa là dứt phép thông công, để qua đó họ có cơ hội nhận ra sai phạm của mình mà không phạm thượng nữa (câu 20). Hai nhân vật đó phần nào nhắc nhở ông Ti-mô-thê càng thêm cảnh giác và cẩn thận trong khi thi hành chức vụ mà ông đã nhận lãnh. Ông cần phải bền lòng giữ đức tin và đánh trận tốt lành cho đến cuối cùng.

Vua Sa-lô-môn, là vị vua khôn ngoan nhất đã viết: “Cuối cùng của một việc hơn sự khởi đầu nó” (Truyền Đạo 7:8a). Thật đúng như vậy, việc chúng ta khởi đầu như thế nào không quan trọng bằng việc kết thúc. Có nhiều đầy tớ Chúa khi bắt đầu chức vụ có vẻ như rất thành công và kết quả, từ đó dẫn đến tự mãn, kiêu ngạo rồi lại sa vào cám dỗ và thất bại, để cuối cùng phải chấm dứt chức vụ một cách thật đáng buồn! Ngược lại, một người khởi đầu chức vụ có thể gặp nhiều thử thách, khó khăn, nhưng nếu giữ được đức tin và lương tâm tốt, cứ bền lòng trung tín trong chức vụ Chúa giao thì chắc chắn sẽ có một kết thúc đầy vinh quang, và có thể nói như Sứ đồ Phao-lô rằng: “Ta đã đánh trận tốt lành, đã xong sự chạy, đã giữ được đức tin” (II Ti-mô-thê 4:7). Chúng ta có thể khởi đầu cuộc chiến thuộc linh bằng nhiều cách khác nhau, nhưng quan trọng là bền lòng chiến đấu cho đến cuối cùng để có một kết thúc tốt đẹp.

Bạn có đang kiên nhẫn đánh trận tốt lành trong cuộc chiến thuộc linh mỗi ngày không?

Lạy Chúa, xin giúp con chiến đấu một cách dũng cảm với đức tin vững vàng và lương tâm trong sáng trong suốt cuộc chiến thuộc linh cho đến khi gặp Ngài.

(c) 2019 Văn Phẩm Nguồn Sống. Used by permission.

74 views

Recent Posts

See All

VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Địa Chỉ Văn Phòng

1100 North Paradise Street

Anaheim, CA 92806 USA

Địa Chỉ Hộp Thư

PO Box 4568

Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

Liên Kết

Bản đồ trang Web

Lượt Khách

bottom of page