top of page
VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Truyền rao Phúc Âm, gây dựng niềm tin cho người Việt khắp thế giới

Khôn Ngoan Và Tỉnh Thức


 



Câu gốc: “Sự cuối cùng của muôn vật đã gần; vậy hãy khôn ngoan tỉnh thức mà cầu nguyện.”

Câu hỏi suy ngẫm: Sứ đồ Phi-e-rơ cho biết các tín hữu đang sống trong thời kỳ nào? Họ cần làm gì để chuẩn bị cho chính mình? Vì sao những điều này là quan trọng? Bạn được nhắc nhở điều gì qua lời dạy của Sứ đồ Phi-e-rơ?

Sự tái lâm của Đấng Christ luôn là niềm hy vọng và trông đợi của con dân Chúa trải qua mọi thời đại. Cơ Đốc nhân “xưng mình là kẻ khách và bộ hành trên đất” và luôn luôn “ham mến một quê hương tốt hơn, tức là quê hương ở trên trời” (Hê-bơ-rơ 11:13, 16). Trong tinh thần đó, Sứ đồ Phi-e-rơ viết cho những tín hữu đang bị bức hại và tản lạc rằng: “Sự cuối cùng của muôn vật đã gần.” Không phải ông nói sự bức hại sắp chấm dứt, nhưng là mục đích của Đức Chúa Trời đang được hoàn thành, đang đến gần rồi. Và mục đích đó không gì khác hơn chính là Đấng Christ trở lại trong vinh quang. Nếu Sứ đồ Phi-e-rơ nhìn thấy sự trở lại của Chúa Giê-xu đã gần kề thì chúng ta ngày nay sẽ cảm thấy thế nào?

Bên cạnh niềm vui vì sẽ được gặp lại Đấng yêu thương mình trong vinh quang, chúng ta cũng không quên rằng, “Vì ma quỷ biết thì giờ mình còn chẳng bao nhiêu, nên giận hoảng mà đến cùng các ngươi” (Khải Huyền 12:12). Do đó, vị sứ đồ từng thất bại trong trận chiến tâm linh tại vườn Ghết-sê-ma-nê vì thiếu tỉnh thức (Mác 14:38) đã đưa ra lời hướng dẫn cụ thể để Hội Thánh cùng nhau đứng vững trong chiến trận thuộc linh. Trước hết, hãy chuẩn bị cho mình sự vững vàng bằng việc “hãy khôn ngoan.” Đây là từ ngữ chỉ một tâm trí tỉnh táo, chừng mực, được kiểm soát, không bị “day động và dời đổi theo chiều gió của đạo lạc” (Ê-phê-sô 4:14), không bị ảnh hưởng bởi cảm xúc thái quá, hay những đam mê không được kiểm soát. Xã hội ngày càng chạy theo những xu hướng mới bất kể tốt xấu và xa rời những chuẩn mực đạo đức. Để không bị ảnh hưởng những điều này từ thế gian, thì việc giữ một tâm trí trong sáng vững vàng trong Lời Chúa là điều quan trọng. Bên cạnh đó, cũng cần phải “tỉnh thức,” còn có nghĩa tiết chế, tự khép mình vào kỷ luật, có sự quan sát, và nhận biết thuộc linh. Đây là một phẩm chất đặc biệt cần thiết trong một thế giới ngày càng cổ xúy cho việc tự do làm mọi điều mình muốn, thỏa mãn dục vọng, chỉ quan tâm đến hiện tại và vật chất mà xem thường những vấn đề thuộc linh.

Để được khôn ngoan và tỉnh thức, chúng ta cần phải cầu nguyện. Thật ra, đây là mối tương quan hai chiều. Chỉ khi chúng ta có một tâm trí vững vàng, không lay động, và có nhận thức thuộc linh đúng đắn thì mới có một nếp sống cầu nguyện sâu nhiệm. Mặt khác, chính những thì giờ tâm giao với Đức Chúa Trời sẽ giữ gìn tâm trí và tấm lòng chúng ta luôn khôn ngoan và tỉnh thức.

Bạn làm gì để chuẩn bị cho ngày gặp Chúa Giê-xu?

Lạy Chúa, con biết ngày Chúa trở lại đã gần kề, xin cho con luôn giữ gìn tấm lòng và tâm trí con trong Ngài và luôn nuôi dưỡng mối tương giao mật thiết với Ngài.

(c) 2019 Văn Phẩm Nguồn Sống. Used by permission.

311 views

Recent Posts

See All

VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Địa Chỉ Văn Phòng

1100 North Paradise Street

Anaheim, CA 92806 USA

Địa Chỉ Hộp Thư

PO Box 4568

Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

Liên Kết

Bản đồ trang Web

Lượt Khách

bottom of page