top of page
VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Truyền rao Phúc Âm, gây dựng niềm tin cho người Việt khắp thế giới

Chiến Đấu Bằng Tình Yêu Thương


 Câu gốc: “Nhất là trong vòng anh em phải có lòng yêu thương sốt sắng; vì sự yêu thương che đậy vô số tội lỗi” (câu 8).

Câu hỏi suy ngẫm: Điều nào là rất quan trọng trong thời kỳ cuối cùng? Vì sao? Điều này được bày tỏ cụ thể ra sao? Bạn có thể bày tỏ điều này trong những cách cụ thể nào?

Chúng ta đang sống trong một thế giới văn minh và tiến bộ về vật chất lẫn tinh thần, những sản phẩm phục vụ con người ngày càng nhiều. Tuy nhiên, có một điều vô cùng quan trọng nhưng lại ngày càng khan hiếm, đó là tình yêu thương. Trong lời tiên tri về những ngày cuối cùng, Chúa Giê-xu đã nói rằng, vào những ngày này “lòng yêu mến của phần nhiều người sẽ nguội lần” (Ma-thi-ơ 24:12), và Sứ đồ Phao-lô cũng cho ông Ti-mô-thê nhìn thấy những đặc điểm của con người trong thời kỳ sau rốt là “người ta đều tư kỷ” (II Ti-mô-thê 3:2). Trong một thế giới ngày càng vô cảm như vậy, Sứ đồ Phi-e-rơ nói “Nhất là,” nghĩa là phẩm chất quan trọng và tối cần thiết của Cơ Đốc nhân là “anh em phải có lòng yêu thương sốt sắng” (câu 8a). Tình yêu mà Cơ Đốc nhân thực hành để chiến đấu trong trận chiến thuộc linh là tình yêu “sốt sắng.” Trong văn chương Hy Lạp cổ, “sốt sắng” là từ ngữ chỉ về một con ngựa chạy hết sức mình, các cơ bắp đều “căng thẳng” để về đích với thành tích cao nhất. Yêu một người không dễ; yêu người làm tổn thương mình càng khó hơn; phải bày tỏ tình yêu với người khác khi mình đang gặp thử thách, bức hại lại càng khó hơn nữa. Tình yêu không chỉ là vấn đề của cảm xúc, nhưng đòi hỏi sự “sốt sắng,” hết lòng, và hy sinh.

Vì sao tình yêu thương là điều quan trọng nhất? “Vì sự yêu thương che đậy vô số tội lỗi” (câu 8b). Tình yêu thương không mù quáng (Phi-líp 1:9) nhưng khi sống với nhau tất phải có sai sót, và trong trận chiến tâm linh của thời kỳ cuối cùng này chúng ta cần yêu thương nhau, tha thứ, chấp nhận, và nâng đỡ nhau. Chia rẽ là rơi vào bẫy của kẻ thù, và những người chưa tin Chúa sẽ quay khỏi Phúc Âm khi nhìn thấy các tín hữu trong Hội Thánh tranh chiến với nhau.

Tình yêu thương phải được bày tỏ bằng hành động cụ thể. Tại đây, Sứ đồ Phi-e-rơ kêu gọi các tín hữu phải có lòng hiếu khách, và khi tiếp đãi anh chị em mình thì phải vui lòng, “chớ có cằn rằn” (câu 9). Lòng hiếu khách nói đến tinh thần sẵn sàng giúp đỡ, san sẻ cho nhau khi người khác có nhu cầu bức thiết. Ông Gia-cơ dạy rằng: “Ví thử có anh em hoặc chị em nào không quần áo mặc, thiếu của ăn uống hằng ngày, mà một kẻ trong anh em nói với họ rằng: Hãy đi cho bình an, hãy sưởi cho ấm và ăn cho no, nhưng không cho họ đồ cần dùng về phần xác, thì có ích gì chăng?” (Gia-cơ 2:15-16).

Bạn có luôn thực hành tình yêu thương sốt sắng với anh chị em mình chưa?

Lạy Chúa, tạ ơn Ngài đã yêu thương con và hy sinh chính Con Một Ngài để cứu chuộc con. Xin cho con cũng hết lòng yêu thương anh chị em con, và cùng họ đứng vững trong trận chiến tâm linh đầy khó khăn này.

(c) 2019 Văn Phẩm Nguồn Sống. Used by permission.

11 views0 comments

Recent Posts

See All

VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Địa Chỉ Văn Phòng

1100 North Paradise Street

Anaheim, CA 92806 USA

Địa Chỉ Hộp Thư

PO Box 4568

Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

Liên Kết

Bản đồ trang Web

Lượt Khách

bottom of page