top of page
VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Truyền rao Phúc Âm, gây dựng niềm tin cho người Việt khắp thế giới

Mục Đích Tối Hậu Của Cơ Đốc Nhân


I Phi-e-rơ 4:10-11

 

Nghe AudioCâu gốc: “…hầu cho Đức Chúa Trời được sáng danh trong mọi sự bởi Đức Chúa Giê-xu Christ; là Đấng được sự vinh hiển quyền phép đời đời vô cùng. A-men” (câu 11c).

Câu hỏi suy ngẫm: Mục đích tối hậu của Cơ Đốc nhân là gì? Nhận thức đúng đắn về mục đích này có ích lợi gì trong trận chiến tâm linh của Cơ Đốc nhân? Bạn đang sống, nỗ lực, và chiến đấu vì mục đích gì?

Nhiều người thường nói điều quan trọng nhất trong cuộc đời con người là phải có một mục đích sống. Thật ra câu nói này chỉ đúng một nửa. Mục đích sống luôn là điều quan trọng, nhưng điều quan trọng hơn chính là mục đích đó có phải là mục đích đúng hay không. Mục đích đời sống của con người không được con người định ra vì con người chỉ là loài tạo vật. Mục đích của tạo vật được định nên bởi Đấng Sáng Tạo. Sứ đồ Phao-lô dạy: “Vậy, anh em hoặc ăn, hoặc uống, hay là làm sự chi khác, hãy vì sự vinh hiển Đức Chúa Trời mà làm” (I Cô-rinh-tô 10:31). Ở đây, Sứ đồ Phi-e-rơ cho biết mục đích sống của Cơ Đốc nhân chính là “Đức Chúa Trời được sáng danh trong mọi sự.” Và Đức Chúa Trời được sáng danh là “bởi Đức Chúa Giê-xu Christ,” hay nói cách khác là bởi công việc của Đức Chúa Giê-xu Christ, mà “chúng ta là việc Ngài làm ra, đã được dựng nên trong Đức Chúa Giê-xu Christ để làm việc lành mà Đức Chúa Trời đã sắm sẵn trước cho chúng ta làm theo” (Ê-phê-sô 2:10).

Mọi suy nghĩ, lời nói, và việc làm của Cơ Đốc nhân phải được kiểm chứng bằng một câu hỏi quan trọng: những điều đó có phải vì vinh quang của Đức Chúa Trời không? Chúng ta thường quan tâm làm được bao nhiêu công việc cho Chúa, nhưng Đức Chúa Trời quan tâm về động cơ chúng ta làm những công việc đó. Có phải với động cơ “Đức Chúa Trời được sáng Danh” hay không. Ma quỷ tấn công Cơ Đốc nhân thật ra là để phá hủy công việc của Chúa Giê-xu, và tấn công vào vinh quang của Đức Chúa Trời. Chính vì vậy, cho dù chúng ta nhiệt thành bao nhiêu, hy sinh bao nhiêu, nhưng nếu không phải với mục đích vì vinh quang của Đức Chúa Trời thì chúng ta thật sự đã thất bại trong trận chiến thuộc linh.

Mục đích sống làm sáng Danh Chúa giúp chúng ta giữ sự khiêm nhường, đem đến sự hiệp một trong Hội Thánh, nhận biết ý nghĩa cao trọng của đời sống, và can đảm trong mọi khó khăn, thử thách. Mục đích sống làm sáng Danh Chúa cũng phù hợp với niềm trông cậy của Cơ Đốc nhân về sự tái lâm của Chúa Giê-xu, “là Đấng được sự vinh hiển quyền phép đời đời vô cùng.” Việc tìm kiếm vinh quang cho Đức Chúa Trời không chỉ là một lời chứng tốt lành về Phúc Âm cho thế giới này, nhưng cũng là sự chuẩn bị thích hợp cho chính mình và cho Hội Thánh trong ngày gặp lại Chúa Giê-xu.

Bạn có quan tâm đến mục đích sống làm sáng Danh Chúa hay không?

Lạy Chúa, con mong đợi ngày gặp Chúa trong vinh quang và phước hạnh. Xin cho con vững vàng trong cuộc sống mỗi ngày, yêu Chúa, thờ phượng Chúa, và sống sáng Danh Ngài.

(c) 2019 Văn Phẩm Nguồn Sống. Used by permission.

#GlorifyGod

17 views

Recent Posts

See All

VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Địa Chỉ Văn Phòng

1100 North Paradise Street

Anaheim, CA 92806 USA

Địa Chỉ Hộp Thư

PO Box 4568

Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

Liên Kết

Bản đồ trang Web

Lượt Khách

bottom of page