top of page
VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Truyền rao Phúc Âm, gây dựng niềm tin cho người Việt khắp thế giới

Những Phụ Nữ Dưới Chân Thập Tự


Giăng 19:25

 

Nghe AudioCâu gốc: “Tại một bên thập tự giá của Đức Chúa Giê-xu, có mẹ Ngài đứng đó, với chị mẹ Ngài là Ma-ri vợ Cơ-lê-ô-ba, và Ma-ri Ma-đơ-len nữa” (câu 25). “Đứng gần thập tự giá của Đức Chúa Giê-xu có mẹ Ngài, chị của mẹ Ngài, với Ma-ri vợ Cơ-lê-ô-pa và Ma-ri Ma-đơ-len” (câu 25 BTTHĐ).

Câu hỏi suy ngẫm: Bốn người phụ nữ đứng dưới chân thập tự được Sứ đồ Giăng ghi lại là những ai? Điều gì giúp họ can đảm theo chân Chúa tới cùng như vậy? Kinh Thánh ghi tên của họ cho thấy Chúa nhìn người nam và nữ của Chúa như thế nào? Có bài học nào cho bạn ngày nay?

Đứng gần dưới chân thập tự, Sứ đồ Giăng ghi lại có bốn người phụ nữ. Người thứ nhất, bà Ma-ri mẹ Chúa. Có lẽ giờ phút này bà đang cảm nhận được lời tiên tri của ông Si-mê-ôn đã trở thành sự thật “một thanh gươm sẽ đâm thấu qua lòng ngươi” (Lu-ca 2:35). Người thứ hai, chị của mẹ Ngài. Các nhà nghiên cứu Kinh Thánh cho biết đó là bà Sa-lô-mê (Mác 15:40), mẹ của hai ông

Gia-cơ và Giăng, là hai con trai của ông Xê-bê-đê, người đã xin Chúa ban hai chức bên tả và bên hữu Chúa cho hai con mình khi Ngài được vinh hiển (Ma-thi-ơ 20:20-29). Dù bị Chúa chối từ nhưng bà đã hiểu được sự dạy dỗ của Chúa nên không buồn giận Ngài. Người thứ ba, bà Ma-ri vợ ông Cơ-lê-ô-ba. Kinh Thánh không nói gì thêm về người phụ nữ này. Người thứ tư, bà Ma-ri Ma-đơ-len, người mà Chúa Giê-xu đã đuổi bảy quỷ dữ ra khỏi bà. Bà cùng với những phụ nữ khác đã được Chúa chữa lành bệnh nên họ theo Ngài đi khắp nơi để giảng đạo. Chính họ là những người dâng tiền bạc cho công việc của Chúa (Lu-ca 8:1-3). Bà Ma-ri Ma-đơ-len đã gắn bó với Chúa trên từng chặng đường chức vụ cho đến lúc Ngài trút hơi thở cuối cùng trên cây thập tự. Và bà cũng là người chứng kiến và loan truyền tin tức Chúa phục sinh cho các sứ đồ. Chính tình yêu sâu đậm của Chúa đã giúp những phụ nữ này can đảm phi thường, vượt qua tất cả nỗi sợ hãi để có mặt dưới chân thập tự trong giây phút cuối cùng với Chúa.

Trong lúc các môn đệ đều bỏ Ngài chạy trốn (Mác 14:50) thì tại đây có các phụ nữ can đảm theo chân Chúa cho đến cuối cùng, và được Kinh Thánh trang trọng ghi lại tên từng người. Giữa xã hội coi thường phụ nữ thì Kinh Thánh đã cho thấy Đức Chúa Trời coi tất cả mọi người đều quan trọng, nam cũng như nữ.

Sự có mặt của những phụ nữ dưới chân thập tự và sự kiện được Kinh Thánh ghi tên họ trong thời đại mà người nữ chẳng được coi trọng cho thấy Chúa yêu thương tất cả mọi người, Ngài đến chẳng những để cứu con người ra khỏi tội lỗi mà Ngài còn đem con người, nam cũng như nữ, trở lại địa vị cao trọng vốn có ngay từ ngày đầu tạo dựng. Đây là bài học cảnh tỉnh cho những ai còn tinh thần trọng nam khinh nữ trong Hội Thánh, gia đình.

Bạn có coi trọng người nam hơn người nữ không?

Tạ ơn Chúa đã dựng nên người nam và người nữ và Ngài ban phước cho cả hai. Xin cho mỗi chúng con, nam cũng như nữ, đều hết lòng phục vụ Chúa với lòng biết ơn sâu xa.

(c) 2019 Văn Phẩm Nguồn Sống. Used by permission.

#TrustInTheLord

53 views

Recent Posts

See All

VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Địa Chỉ Văn Phòng

1100 North Paradise Street

Anaheim, CA 92806 USA

Địa Chỉ Hộp Thư

PO Box 4568

Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

Liên Kết

Bản đồ trang Web

Lượt Khách

bottom of page