VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Truyền rao Phúc Âm, gây dựng niềm tin cho người Việt khắp thế giới

Không Làm Ngăn Trở Tin Lành


I Cô-rinh-tô 9:11-15

 

Nghe AudioCâu gốc: “…chúng tôi chẳng từng dùng quyền ấy; nhưng chúng tôi chịu mọi sự, hầu cho khỏi làm ngăn trở Tin Lành của Đấng Christ chút nào …vì tôi đành thà chết còn hơn là chịu ai cất lấy cớ khoe mình này đi” (câu 12, 15).

Câu hỏi suy ngẫm: Sứ đồ Phao-lô cho biết quan điểm của ông và những bạn đồng công như thế nào đối với những quyền lợi của chức vụ sứ đồ? Nguyên nhân nào dẫn đến việc ông khước từ sử dụng quyền ấy? Niềm vui trong công tác phục vụ Chúa của bạn là gì?

Hàng loạt câu hỏi được Sứ đồ Phao-lô nêu lên trong phân đoạn Kinh Thánh này để đưa ra lời khẳng định với các tín hữu tại Hội Thánh Cô-rinh-tô về những quyền lợi mà người đang thực hiện công tác sứ đồ đáng được nhận hưởng. Tuy nhiên, ông cho biết ông trình bày những điều này không nhằm mục đích đòi hỏi những quyền lợi ấy cho bản thân (câu 15), vì chính ông chưa sử dụng những quyền này (câu 11, 15). Sứ đồ Phao-lô bày tỏ tinh thần của ông và những người bạn đồng công với ông chỉ nhắm đến mục đích Tin Lành của Đấng Christ được rao giảng rộng khắp, chứ hoàn toàn không muốn bất cứ điều nào, kể cả việc sử dụng những quyền lợi của chức vụ sứ đồ, làm cản trở đi công tác thuộc linh cao quý này (câu 11). Điều quan trọng hơn, ông cho rằng đây cũng là niềm tự hào của người phục vụ Chúa, ông thà chết chứ không để bị cất đi cớ khoe mình này (câu 15).

Sự khoe mình mà Sứ đồ Phao-lô nói đến ở đây không phải là sự kiêu ngạo về chức vụ hay tài năng của chính mình. Hoặc cảm thấy mình cao trọng hơn những sứ đồ khác vì mình từ chối những quyền lợi trên. Nhưng đây là niềm tự hào của người phục vụ Chúa khi được trọn lòng chu toàn trọng trách mà Ngài giao phó. Đặc biệt với Hội Thánh Cô-rinh-tô, ông không muốn để con dân Chúa hiểu lầm ông trong tình trạng lộn xộn của Hội Thánh.

Chắc chắn rằng khi một người nhận được sự kêu gọi của Đức Chúa Trời, họ đều khát khao để trở nên những đầy tớ trung kiên của Ngài, vì thế họ không muốn những suy tư, chi phối về vật chất, về những mối quan hệ làm bận tâm, cản trở việc truyền bá Phúc Âm của Chúa. Đây thật sự là niềm kiêu hãnh của những người được kêu gọi làm đầy tớ của Đức Chúa Trời, là những người đã bước đi theo tiếng gọi của Ngài, không vì mục đích tìm kiếm lợi lộc vật chất nhưng tìm điều làm vui lòng Đức Chúa Trời với lòng tin chắc Chúa sẽ “nuôi mình bởi Tin Lành.” Đây cũng thật sự là nét đẹp không gì mô tả được của những người dấn thân vào con đường phục vụ Chúa mà chúng ta cần trân trọng và ghi nhớ.

Suy nghĩ “Tôi sẽ được gì?” có chi phối khiến bạn đắn đo khi thực hiện công tác phục vụ Đức Chúa Trời?

Kính lạy Đức Chúa Trời, Đấng đã thương xót kêu gọi, chọn lựa con để giao phó trách nhiệm thiêng liêng, xin giúp con luôn nhận thấy giá trị quý báu trong chức vụ lớn lao này để tâm trí con không bị chi phối bởi vật chất hay bất cứ quyền lợi nào mà đánh đổi niềm kiêu hãnh này.

(c) 2019 Văn Phẩm Nguồn Sống. Used by permission.

#Gospel

7 views

Recent Posts

See All

VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Địa Chỉ Văn Phòng

1100 North Paradise Street

Anaheim, CA 92806 USA

Địa Chỉ Hộp Thư

PO Box 4568

Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

Liên Kết

Bản đồ trang Web

Lượt Khách