top of page
VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Truyền rao Phúc Âm, gây dựng niềm tin cho người Việt khắp thế giới

Đồn Ra Công Việc Chúa


 Câu gốc: “Đáng ngợi khen Đức Giê-hô-va, cầu khẩn Danh Ngài và đồn công việc Ngài ra giữa các dân tộc!” (câu 8).

Câu hỏi suy ngẫm: Vua Đa-vít đã làm gì trong ngày rước Hòm Giao Ước về Giê-ru-sa-lem? Vua làm như vậy với động cơ nào? Bạn chúc tụng, cảm tạ Chúa vì những điều gì trong cuộc sống của bạn?

Sau khi rước được Hòm Giao Ước từ nhà của ông Ô-bết Ê-đôm về Giê-ru-sa-lem và đặt trong một chiếc lều đã được chuẩn bị sẵn cho Hòm, thì Vua Đa-vít với lòng hân hoan và biết ơn Chúa đã trao một bài Thánh thi cho ông A-sáp và các anh em của ông, là những người được bổ nhiệm để dùng âm nhạc thờ phượng Chúa trước Hòm Giao Ước. Bài Thánh thi này được ghi lại trong I Sử-ký 16:8-36. Khi đọc hai câu đầu của Thánh thi này, chúng ta thấy ngay lòng tràn ngập niềm vui mừng và lòng biết ơn Chúa của Vua Đa-vít. Những dòng đầu tiên của bài Thánh thi kêu gọi con dân của Chúa hãy ca ngợi, cảm tạ, cầu khẩn Danh Chúa, và rao truyền cho muôn dân biết những gì Ngài đã làm cho họ.

Vua Đa-vít chúc tụng và cảm tạ Chúa vì sau bao nhiêu năm gian khổ, phải trốn tránh trong đồng vắng để tránh sự bức hại của Vua Sau-lơ, giờ đây ông được làm vua theo lời hứa của Chúa. Ông biết sở dĩ mình có được như ngày hôm nay là nhờ ông được Chúa ở cùng, được Ngài cứu giúp và ban phước. Ông kêu gọi dân Chúa nhớ lại ơn Chúa giải cứu họ từ chỗ bị bức hại dưới tay những kẻ thù hung hãn, giờ đây Chúa ban cho họ thắng hơn những kẻ thù của mình.Ông muốn dân Chúa cùng hòa lòng với ông trong tinh thần cảm tạ Chúa; ngoài ra, ông cũng muốn họ cùng với ông kêu cầu Ngài, để tiếp tục được ở trong sự gìn giữ và ban phước của Ngài.Nhưng không chỉ dừng ở đó, ông còn muốn dân Chúa cùng với ông rao truyền cho muôn dân biết những việc diệu kỳ Chúa đã làm cho họ.

Chúng ta cũng phải học theo gương của Vua Đa-vít, chúc tụng, cảm tạ Chúa vì muôn vàn ơn phước mà Ngài đã ban cho đời sống của chúng ta, trong đó quan trọng nhất là vì ơn cứu rỗi mà Ngài đã ban cho mình. Chúng ta cũng kêu cầu Chúa để tiếp tục được Chúa ban ơn và gìn giữ. Nhưng không chỉ dừng ở đó, chúng ta cũng phải nói cho những người xung quanh mình biết những điều kỳ diệu Chúa đã làm cho đời sống mình và những ơn phước Ngài đã ban cho mình. Cơ Đốc nhân là những người đã nhận được sự tha thứ, cứu rỗi của Chúa, ai trong chúng ta cũng có câu chuyện rất riêng, rất đặc biệt, đầy ơn phước về những điều Chúa đã làm cho đời sống mình. Làm sao chúng ta có thể nín lặng được, làm sao chúng ta có thể không chúc tụng, cảm tạ Chúa, và nói cho mọi người biết về những điều Ngài đã làm cho mình.

Bạn có sẵn sàng kể lại câu chuyện đầy ơn phước của bạn cho những người chưa biết Chúa ở xung quanh bạn không?

Lạy Chúa, xin cho con cứ tiếp tục cảm tạ và cầu khẩn Danh Ngài. Xin cho con không dừng lại ở đó nhưng mạnh mẽ truyền rao những điều Ngài đã làm cho đời sống con để nhiều người cùng chúc tụng Chúa.

(c) 2019 Văn Phẩm Nguồn Sống. Used by permission.

10 views

Recent Posts

See All

VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Địa Chỉ Văn Phòng

1100 North Paradise Street

Anaheim, CA 92806 USA

Địa Chỉ Hộp Thư

PO Box 4568

Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

Liên Kết

Bản đồ trang Web

Lượt Khách

bottom of page