top of page
VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Truyền rao Phúc Âm, gây dựng niềm tin cho người Việt khắp thế giới

Tìm Kiếm Mặt Ngài Luôn Luôn


 Câu gốc: “Phải tìm cầu Đức Giê-hô-va và sức mạnh Ngài, Phải tìm mặt Ngài luôn luôn” (câu 11).

Câu hỏi suy ngẫm: Những điều Vua Đa-vít kêu gọi trong hai câu này có ý nghĩa gì? Làm thế nào để tìm kiếm mặt Chúa luôn luôn? Bạn đã nếm trải phước hạnh nào khi tìm cầu Chúa?

I Sử-ký 16:8-36 là bài ca cảm tạ của Vua Đa-vít sau khi mang được Hòm Giao Ước, tượng trưng cho sự hiện diện của Đức Chúa Trời, về Giê-ru-sa-lem. Mục đích của Vua Đa-vít “…phải thỉnh Hòm của Đức Chúa Trời về cùng chúng ta; vì trong đời Sau-lơ, chúng ta không có đến trước Hòm Giao Ước mà cầu vấn Đức Chúa Trời” (I Sử-ký 13:3). Trước đó, người Ít-ra-ên đã không đến với Hòm Giao Ước để tìm cầu Chúa, do đó Vua Đa-vít kêu gọi dân Chúa phải tìm cầu Chúa, tìm mặt Ngài luôn luôn. Vì Đức Chúa Trời là Đấng thần linh vô hình (Giăng 4:24) nên tìm kiếm Chúa không phải là tìm kiếm một người bằng xương bằng thịt nhưng là tìm kiếm sự hiện diện của Ngài. Tìm kiếm mặt Ngài không phải là nhìn thấy diện mạo của Chúa theo nghĩa đen nhưng là tìm kiếm sự hiện diện của Ngài trong đời sống mình.

Nếu không được gặp người rất yêu thương mình và mình rất yêu thương người đó trong một thời gian thì chúng ta sẽ cảm thấy thật cô đơn và buồn. Lòng nhớ nhung, yêu mến thúc giục chúng ta phải nỗ lực tìm cách được ở cùng người yêu, và khi gặp được, chúng ta sẽ hết sức vui mừng. Cũng giống như vậy, khi gặp được Chúa, chúng ta sẽ có sự vui mừng lớn vì được ở trong sự tương giao ngọt ngào với Ngài. Khi một người tìm thấy mặt Chúa, tức được ở trong sự hiện diện của Ngài, thì người đó được sự ban ơn của Chúa và sự vui mừng (I Sử-ký 16:10b; Gióp 33:26). Sự vui mừng cũng là bằng chứng cho thấy người đó đã thật sự gặp được Chúa, biết Ngài, và yêu mến Ngài (Thi-thiên 16:11).

Vua Đa-vít vô cùng khao khát được ở trong sự hiện diện của Chúa, Đấng vô cùng thân thiết với ông, Đấng mà ông gọi là “Đức Chúa Trời tôi” nên ông đã thốt lên rằng “Lạy Đức Chúa Trời, Chúa là Đức Chúa Trời tôi, vừa sáng tôi tìm cầu Chúa…Linh hồn tôi khát khao Chúa, thân thể tôi mong mỏi về Chúa” (Thi-thiên 63:1). Chỉ khi nào Chúa thật thân thiết với mình thì chúng ta mới thấy khát khao Chúa như vậy. Mối quan hệ của chúng ta với Chúa được thể hiện trong thái độ tìm kiếm Chúa của chúng ta.

Bởi những kinh nghiệm tuyệt vời của mình với Chúa, Vua Đa-vít kêu gọi hãy tìm mặt Ngài “luôn luôn.” Ý ông muốn nói phải bước vào sự hiện diện của Chúa mỗi ngày trong cuộc sống, khi rảnh rang cũng như bận rộn, trong thuận cảnh cũng như nghịch cảnh, để tương giao với Chúa, cảm tạ, tìm kiếm ý muốn, tìm kiếm sức mạnh của Ngài… và được sự vui mừng từ Ngài ban cho.

Bạn có tìm kiếm Chúa mỗi ngày và “luôn luôn” qua việc đọc Lời Chúa và cầu nguyện với lòng khao khát Chúa vô bờ bến như Vua Đa-vít không?

Lạy Chúa, xin cho con hết lòng tìm kiếm Chúa và tìm kiếm mặt Ngài luôn luôn để con có được sự vui mừng và phước hạnh từ Ngài ban cho.

(c) 2019 Văn Phẩm Nguồn Sống. Used by permission.

118 views0 comments

VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Địa Chỉ Văn Phòng

1100 North Paradise Street

Anaheim, CA 92806 USA

Địa Chỉ Hộp Thư

PO Box 4568

Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

Liên Kết

Bản đồ trang Web

Lượt Khách

bottom of page