top of page
VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Truyền rao Phúc Âm, gây dựng niềm tin cho người Việt khắp thế giới

Bài Ca Khải Hoàn, Các Dân Kinh Hãi


Xuất Ê-díp-tô Ký 15:14-17

 

Nghe AudioCâu gốc: “Các dân tộc nghe biết việc này đều run sợ, cơn kinh hãi áp hãm dân xứ Pha-lê-tin” (câu 14).

Câu hỏi suy ngẫm: Các dân tộc nào được nêu tên trong phân đoạn Kinh Thánh này? Họ khiếp sợ cho đến bao giờ và tại sao? Làm thế nào các dân tộc đó biết Đức Giê-hô-va ném cả đạo binh Ai Cập xuống biển? Bạn hiểu gì về hoạch định của Chúa dành cho bạn? Bạn đáp ứng ra sao?

Các dân tộc nghe biết việc Đức Giê-hô-va ném xuống biển cả đạo binh Ai Cập thì thảy đều khiếp sợ, nhưng chỉ dân tộc Phi-li-tin, Ê-đôm, Mô-áp, và Ca-na-an được nêu tên. Thứ tự các dân tộc này được kể dựa trên vùng đất họ cư ngụ trên tuyến đường dân Chúa sẽ đi qua từ Ai Cập đến xứ Ca-na-an. Những dân này tiếp tục ở trong sự sợ hãi, tê liệt cho đến khi tuyển dân của Chúa vượt qua phần đất của họ (câu 16). Chính Chúa năng quyền và thành tín đưa dắt dân Ngài đã chuộc để làm đền thánh của Ngài, đến vùng đất đã hứa ban cho tổ phụ của họ (câu 17).

Việc Chúa ném đại binh Ai Cập xuống biển chẳng những giải cứu dân của Ngài khỏi sự truy đuổi và bắt làm nô lệ trở lại cho người Ai Cập; mà còn làm các dân tộc ở vùng lân cận khiếp vía, giúp tuyển dân dễ dàng vượt qua các địa phận này. Đức Chúa Trời hoạch định mọi sự thật là toàn hảo, Đấng Toàn Tri nhìn thấy trước mọi diễn tiến sẽ xảy ra. Sau khi được cứu thoát, tuyển dân mới vỡ lẽ và hiểu được tại sao họ phải quay lại đóng trại ở ngõ cụt trước Phi-ha-hi-rốt, ngang Ba-anh-Sê-phôn, giữa khoảng Mít-đôn và biển. Và tại sao Chúa lại để quân Ai Cập và Ít-ra-ên ở yên đến sáng thì Ngài mới tiêu diệt quân đội Ai Cập. Chúa luôn thực hiện công việc Ngài đúng lúc và đúng nơi. Sự việc xảy ra đúng thời điểm và ở vị trí lý tưởng để người ta đứng trên vọng canh có thể chứng kiến cảnh khốn cùng của tuyển dân và sau đó là sự giải cứu diệu kỳ của Đức Giê-hô-va. Từ đó tin tức kỳ diệu này được loan truyền khắp nơi.

Cũng như thế, nhiều lần trong đời chúng ta thắc mắc với Chúa, Tại sao?... Tại sao?... Nhưng Đức Chúa Trời chỉ dắt chúng ta đi từng bước. Những gì xảy ra cho chúng ta trong ngày hôm nay dường như chẳng có ý nghĩa nào rõ rệt, khác nào chỉ là một chấm nhỏ mờ nhạt trong một bức tranh thêu. Và Chúa Toàn Năng, Toàn Tri, Toàn Ái sẽ giúp chúng ta kết nối những chấm nhỏ đó thành một bức tranh hoàn hảo, tuyệt đẹp, và ý nghĩa. Chúng ta chỉ cần đặt niềm tin tuyệt đối nơi Chúa, bước đi theo sự hướng dẫn của Ngài, chúng ta sẽ kinh nghiệm được tình yêu, năng quyền diệu kỳ của Chúa và tìm thấy ý nghĩa thật của cuộc đời mình.

Bạn có đặt lòng tin tuyệt đối nơi Chúa và trao quyền quyết định cuộc đời mình cho Ngài chưa?

Con tạ ơn Cha đã giải cứu và có những hoạch định tốt đẹp cho con để con có thể hát lên: “Dù không biết ngày mai sẽ thế nào, con chỉ biết sống mỗi một ngày. Tương lai con còn biết bao nhiêu điều; nhưng tâm hồn vẫn luôn bình an. Vì con biết Chúa nắm tương lai mình và con biết Ngài đi trước con.”

(c) 2019 Văn Phẩm Nguồn Sống. Used by permission.

#SeekingGod

6 views

Recent Posts

See All

VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Địa Chỉ Văn Phòng

1100 North Paradise Street

Anaheim, CA 92806 USA

Địa Chỉ Hộp Thư

PO Box 4568

Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

Liên Kết

Bản đồ trang Web

Lượt Khách

bottom of page