top of page
VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Truyền rao Phúc Âm, gây dựng niềm tin cho người Việt khắp thế giới

Vợ Chồng Hiệp Một Trong Sự Giảng Đạo


 Câu gốc: “Người khởi sự giảng cách dạn dĩ trong nhà hội. Bê-rít-sin và A-qui-la nghe giảng bèn đem người về với mình, giãi bày đạo Đức Chúa Trời cho càng kỹ lưỡng hơn nữa” (câu 26).

Câu hỏi suy ngẫm: Hai vợ chồng ông bà A-qui-la Bê-rít-sin, và ông A-bô-lô là những ai? Vợ chồng Bê-rít-sin và A-qui-la đã giúp gì cho ông A-bô-lô? Bạn học được điều gì nơi vợ chồng A-qui-la và Bê-rít-sin, cũng như từ ông A-bô-lô?

Hai vợ chồng tín hữu người Do Thái là ông A-qui-la và bà Bê-rít-sin phải rời khỏi thành phố La Mã, vì vào thời điểm đó Hoàng đế La Mã Cơ-lốt ra lệnh đuổi tất cả người Do Thái ra khỏi thủ đô. Họ đến định cư tại thành phố Cô-rinh-tô thuộc Hy Lạp. Nơi đây, họ gặp Sứ đồ Phao-lô trong hành trình truyền giáo lần thứ hai của ông. Sứ đồ Phao-lô đã tá túc nơi nhà cặp vợ chồng này, họ cùng làm nghề may trại để mưu sinh (Công-vụ Các Sứ-đồ 18:1-3). Sứ đồ Phao-lô dạy dỗ các tín hữu tại Cô-rinh-tô một năm rưỡi (Công-vụ Các Sứ-đồ 18:11). Chắc rằng vợ chồng A-qui-la và Bê-rít-sin học được nơi vị sứ đồ uyên bác này nhiều điều sâu nhiệm về đạo Chúa. Sau đó Sứ đồ Phao-lô trở về Hội Thánh nhà tại An-ti-ốt xứ Sy-ri, trên đường đi, ông có ghé thăm Hội Thánh Ê-phê-sô. Hai vợ chồng A-qui-la và Bê-rít-sin cũng rời Cô-rinh-tô với Sứ đồ Phao-lô nhưng họ ở lại Ê-phê-sô (Công-vụ Các Sứ-đồ 18:18).

Ông A-bô-lô là người Do Thái quê ở A-léc-xan-tri, một thành phố lớn phía bắc của Ai Cập. Ông là người có tài hùng biện và thông hiểu Kinh Thánh Cựu Ước, đã chịu phép báp-tem của ông Giăng Báp-tít. Ông A-bô-lô đến Ê-phê-sô và giảng cách dạn dĩ trong nhà hội Do Thái về Chúa Giê-xu. Bà Bê-rít-sin và ông A-qui-la nghe ông A-bô-lô giảng, nhận biết những hạn chế của ông nên đã đem ông về nhà, dạy thêm kiến thức cho ông, giải nghĩa rõ ràng giúp ông hiểu biết sâu hơn về đạo Chúa.

Chúng ta rút được các bài học về ba nhân vật này như sau:

- Kinh Thánh luôn để tên hai vợ chồng A-qui-la và Bê-rít-sin đi đôi nhau. Dù tự mưu sinh bằng nghề may trại, nhưng họ luôn nhiệt tình và hiệp một trong công tác phục vụ Chúa, giúp đỡ nhiều cho Sứ đồ Phao-lô (Rô-ma 16:4).

- Kinh Thánh có lúc để tên chồng trước (Công-vụ Các Sứ-đồ 18:2; I Cô-rinh-tô 16:19); có lúc để tên vợ trước (Công-vụ Các Sứ-đồ 18:18; Rô-ma 16:3), cho thấy bà Bê-rít-sin cũng năng động, cũng được biết đến là người quan trọng như chồng mình.

- Ông A-bô-lô dù là người trí thức, lại có tài ăn nói, nhưng vẫn đủ khiêm nhường để chịu học hỏi thêm về đạo Chúa nơi hai vợ chồng này.

Khi vợ chồng hết lòng học Lời Chúa, hiệp một với nhau trong việc dạy Lời Chúa, Chúa sẽ dùng để góp phần gây dựng con cháu trong gia đình và Hội Thánh Chúa cách đặc biệt.

Vợ chồng bạn có chung sức hiệp lòng trong việc học và dạy Lời Chúa không?

Lạy Chúa, xin nhắc nhở vợ chồng con biết chung sức hiệp lòng dạy dỗ Lời Chúa cho con cháu trong nhà và hỗ trợ những người trong chức vụ dạy đạo bằng nhiều hình thức theo khả năng và hoàn cảnh Chúa cho phép.

(c) 2019 Văn Phẩm Nguồn Sống. Used by permission.

25 views0 comments

VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Địa Chỉ Văn Phòng

1100 North Paradise Street

Anaheim, CA 92806 USA

Địa Chỉ Hộp Thư

PO Box 4568

Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

Liên Kết

Bản đồ trang Web

Lượt Khách

bottom of page