top of page
VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Truyền rao Phúc Âm, gây dựng niềm tin cho người Việt khắp thế giới

Giảng Dạy Lời Của Lẽ Thật


II Ti-mô-thê 2:14-17a

 

Nghe AudioCâu gốc: “Hãy chuyên tâm cho được đẹp lòng Đức Chúa Trời như người làm công không chỗ trách được, lấy lòng ngay thẳng giảng dạy lời của lẽ thật” (câu 15).

Câu hỏi suy ngẫm: Sứ đồ Phao-lô khuyên ông Ti-mô-thê nhắc nhở các tín hữu lúc bấy giờ điều gì? Vì sao? Ông cũng khuyên ông Ti-mô-thê phải giảng dạy Lời của lẽ thật thế nào? Bạn đang áp dụng lời dạy này ra sao?

Giữa bối cảnh có nhiều giáo sư giả dạy những giáo lý sai trật lúc bấy giờ, Sứ đồ Phao-lô khuyên ông Ti-mô-thê phải nhắc nhở các tín hữu thật cẩn thận. Trước hết, ông phải nhắc họ tránh những sự tranh cãi về chữ nghĩa vì điều đó chẳng giúp ích gì mà còn gây tổn hại cho người nghe (câu 14). Các giáo sư giả thường gây chia rẻ từ những lý lẽ vô nghĩa với những chi tiết không quan trọng để tạo ra sự xung đột. Tiếp theo, ông Ti-mô-thê cần nhắc họ tránh những lời nhảm nhí phàm tục, nếu không họ dễ lún sâu vào con đường không tin kính và làm ảnh hưởng đến người khác nữa (câu 16).

Sứ đồ Phao-lô khuyên ông Ti-mô-thê phải cẩn thận trong những lời dạy của mình và phải chuyên tâm cho được hài lòng Chúa (câu 15). Người giảng dạy Lời Chúa được ví sánh như người làm công của Chúa. Lời Đức Chúa Trời là một kho báu mà người giảng dạy phải đào sâu khám phá. Lời Chúa cũng là công cụ giúp “người làm công” xây dựng, đo lường, và sửa chữa để con dân Chúa có một đời sống đúng với tiêu chuẩn của Ngài.

Để trở thành người làm công không chỗ trách được hoặc không có gì đáng hổ thẹn thì người giảng Lời Chúa phải giảng dạy một cách ngay thẳng và đúng đắn. Người đó phải hết lòng suy ngẫm, nghiên cứu, và tìm cách áp dụng Lời Chúa vào chính đời sống cá nhân của mình trước khi giảng dạy người khác. Học hỏi nghiên cứu Lời Chúa chăm chỉ và thường xuyên là điều tối quan trọng và cần thiết đối với người giảng dạy Lời lẽ thật. Người đó phải có mối liên hệ mật thiết với Chúa và nhạy bén với sự dạy dỗ của Đức Thánh Linh để không đi lệch mục đích của Chúa trong đời sống mình và cả trong việc hướng dẫn người khác. “Lấy lòng ngay thẳng mà giảng dạy Lời của lẽ thật” có nghĩa là giải nghĩa Kinh Thánh một cách trung thực và vạch ra một con đường thẳng để hướng dẫn người nghe đi theo. Người chuyên tâm giảng dạy Lời Chúa cách đúng đắn sẽ giúp con dân Chúa được tăng trưởng thuộc linh và Hội Thánh Chúa được gây dựng theo đúng ý muốn Ngài.

Bài học nhắc nhở mỗi chúng ta, nếu được Chúa dùng để giảng dạy Lời Chúa, hãy lấy lòng ngay thẳng mà giảng dạy. Nếu là người học hay người nghe thì xin Chúa cho chúng ta nhận được Lời của lẽ thật từ mục sư, truyền đạo hay giáo viên dạy Lời Chúa cho mình. Hãy hết lòng cầu nguyện cho nhau.

Bạn có cầu nguyện cho những người có trách nhiệm để họ luôn lấy lòng ngay thẳng mà giảng dạy Lời của lẽ thật không?

Lạy Chúa, xin giúp con luôn biết chuyên tâm cho được hài lòng Chúa trong việc học và dạy Lời Chúa của con, để con trở thành người làm công không chỗ trách được trước mặt Ngài.

(c) 2019 Văn Phẩm Nguồn Sống. Used by permission.

#GodsWord

13 views

Recent Posts

See All

VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Địa Chỉ Văn Phòng

1100 North Paradise Street

Anaheim, CA 92806 USA

Địa Chỉ Hộp Thư

PO Box 4568

Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

Liên Kết

Bản đồ trang Web

Lượt Khách

bottom of page