top of page
VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Truyền rao Phúc Âm, gây dựng niềm tin cho người Việt khắp thế giới

Ân Tứ Dạy Dỗ


 Câu gốc: “…ai dạy dỗ, hãy chăm mà dạy dỗ” (câu 7b).

Câu hỏi suy ngẫm: Sứ đồ Phao-lô dùng hình ảnh gì để ví sánh mỗi Cơ Đốc nhân trong Hội Thánh? Ông khuyên mỗi người cần phải như thế nào? Người có ơn dạy dỗ phải làm gì? Chúa ban cho bạn những ân tứ nào và bạn sử dụng ra sao?

Sứ đồ Phao-lô nhiều lần ví sánh mỗi Cơ Đốc nhân trong Hội Thánh giống như các chi thể trong thân (I Cô-rinh-tô 12) và nhấn mạnh mỗi người đều có vị trí cùng chức năng khác nhau, không ai giống ai (câu 4). Mỗi người được Chúa ban cho các ân tứ khác nhau tùy theo ân sủng Ngài (câu 6). Ông khuyên mỗi Cơ Đốc nhân nên sống và sử dụng ân tứ Chúa cho cách đúng đắn. Khi mỗi chi thể hoạt động tốt trong chức năng của mình thì cả thân thể mới khỏe mạnh được. Hơn nữa, mỗi chi thể cũng cần hỗ trợ các chi thể khác làm tốt trách nhiệm của mình và cùng gây dựng thân thể Đấng Christ khỏe mạnh. Sứ đồ Phao-lô liệt kê một số ân tứ nổi bật mà con dân Chúa nhận được và có lời khuyên dạy cho từng người: “Người được ân tứ nói tiên tri, hãy nói theo lượng đức tin; người được ân tứ phục vụ, hãy phục vụ; người được ân tứ dạy dỗ, hãy dạy dỗ; người được ân tứ khích lệ, hãy khích lệ; người được ân tứ ban phát, hãy ban phát rộng rãi; người được ân tứ lãnh đạo, hãy siêng năng lãnh đạo; người được ân tứ làm việc từ thiện, hãy vui vẻ mà làm” (câu 6b-8 BTTHĐ).

Hôm nay, chúng ta nhấn mạnh đến ân tứ dạy dỗ. Người có ân tứ dạy dỗ hãy chăm mà dạy dỗ, chớ xao lãng hay dạy cách sơ sài. Người có ân tứ này sẽ biết cách hướng dẫn người khác học Lời Chúa có hiệu quả, sẽ chăm chỉ nghiên cứu học hỏi và thích truyền đạt lại cho người khác, giúp đỡ người khác thực hành Lời Chúa để trưởng thành. Khi một Cơ Đốc nhân nhận biết Chúa ban cho mình ân tứ dạy dỗ thì hãy nhờ ơn Chúa mà phát huy để có thể giúp đỡ người khác học biết Lời Chúa. Người đó chớ nên lẩn tránh hay cố làm những việc khác mà mình không có ân tứ như nói tiên tri, phục vụ, lãnh đạo v.v… Tuy nhiên, khi nhận ra ơn Chúa ban cho mình là dạy dỗ thì người đó phải chuyên tâm học hỏi và trau dồi trong việc giảng dạy, hướng dẫn người khác với lòng nhiệt tình, tận tâm, và kiên trì.

Ân tứ dạy dỗ là một ân tứ rất quan trọng trong số các ân tứ mà Sứ đồ Phao-lô kể ra vì dạy dỗ ở đây là dạy chân lý Kinh Thánh giúp người khác sống đúng với tiêu chuẩn của Chúa. Tuy nhiên, người dạy dỗ sẽ không dạy có hiệu quả nếu không có sự hiệp một, khiêm cung nhận sự hỗ trợ của các chi thể khác. Do đó, các chi thể trong Hội Thánh cần yêu thương, hiệp tác, và hết lòng hỗ trợ nhau để gây dựng Hội Thánh vững mạnh.

Bạn có được Chúa ban cho ân tứ dạy dỗ không? Bạn có đang dạy hết lòng không?

Lạy Chúa, xin giúp con nhận ra ân tứ Chúa ban cho con để con hết lòng sử dụng cho lợi ích của thân thể Ngài. Nếu con có ơn dạy dỗ, xin Chúa giúp con chuyên tâm mà dạy dỗ.

(c) 2019 Văn Phẩm Nguồn Sống. Used by permission.

108 views0 comments

Recent Posts

See All

VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Địa Chỉ Văn Phòng

1100 North Paradise Street

Anaheim, CA 92806 USA

Địa Chỉ Hộp Thư

PO Box 4568

Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

Liên Kết

Bản đồ trang Web

Lượt Khách

bottom of page