top of page
VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Truyền rao Phúc Âm, gây dựng niềm tin cho người Việt khắp thế giới

Nia Sàng Sảy Nơi Cửa Các Thánh


 Câu gốc: “Tay Ngài sẽ cầm nia mà giê thật sạch sân lúa mình, và thâu lúa mì vào kho; nhưng đốt trấu trong lửa chẳng hề tắt” (Lu-ca 3:17).

Câu hỏi suy ngẫm: Chúa muốn nói gì với dân Chúa khi Ngài phán: “Ta đã lấy nia sảy chúng nó nơi cửa các thành đất này”? Điều này liên quan đến việc Chúa Giê-xu dùng nia giê sạch sân lúa trong ngày cuối cùng như thế nào? Bài học khích lệ cũng như cảnh tỉnh bạn điều gì?

Hình ảnh nông dân dùng chiếc nia sàng sảy rơm và trấu ra khỏi hạt lúa được Tiên tri Giê-rê-mi sử dụng để mô tả sự đoán phạt mà Đức Giê-hô-va sẽ thực hiện giữa vòng dân Ngài. Có thể trong thời gian trước đây, những trấu, rơm xen lẫn vào giữa những hạt gạo và tưởng chừng như rất an toàn. Nhưng đến thời điểm này sẽ có một sự sàng sảy kỹ càng và kết cuộc rất khác nhau: lúa mì được mang vào kho, nhưng trấu, rơm sẽ bị đốt trong lửa không hề tắt. Điều quan trọng hơn nữa, là hành động sàng sảy này được thực hiện cách triệt để, không miễn trừ một ai và chắc chắn sẽ không ai được thoát khỏi, vì sẽ được thực hiện “nơi cửa các thành,” tức nơi các cổng thành trong xứ (câu 7). Cổng thành là nơi vào ra, tập trung dân chúng nên sẽ không ai còn đường nào để tránh được cơn đoán phạt này. Dân Chúa sẽ không thể lẩn tránh, hay đổ lỗi cho người khác về điều bội nghịch mình đã phạm cùng Đức Giê-hô-va; về tội họ không tuyên xưng Danh Ngài nhưng lại chuyên lòng thờ thần tượng hư không và không chịu ăn năn. Chính Đức Giê-hô-va sẽ thực hiện sự phân định từng thành phần thật rõ ràng, “Ta đã lấy nia sảy chúng nó,” nên hoàn toàn chính xác và công minh.

Hình ảnh sàng sảy này cũng đã được ông Giăng Báp-tít sử dụng để giảng dạy về việc Chúa Giê-xu sẽ phân loại trong ngày chung cuộc. “Tay Ngài sẽ cầm nia mà giê thật sạch sân lúa mình, và thâu lúa mì vào kho; nhưng đốt trấu trong lửa chẳng hề tắt” (Lu-ca 3:17). Tại thời điểm này sẽ không có sự pha trộn, sự nhầm lẫn do vô tình hay cố ý giữa các thành phần lúa mì và trấu.

Đây là một sự khích lệ cho những ai đang ưu phiền hoặc chịu khổ vì những thành phần được ví như “cỏ lùng, trấu, rơm,…” đang xen lẫn và lấn ép cuộc sống của người theo Chúa. Tuy nhiên, đây cũng là lời cảnh báo, nhắc nhở rất nghiêm khắc cho những ai nghĩ mình có thể qua mặt mọi người, lừa dối cả Đức Chúa Trời khi môi miệng xưng nhận Đức Chúa Trời là Chúa, nhưng trong lòng lại cách xa và chẳng tôn kính Ngài. Mọi sự sẽ được phơi bày ra trong ngày chính tay Đức Giê-hô-va là Đấng Công Bình lấy nia sàng sảy thật sạch những trấu và rơm. Hãy là những hạt gạo hữu ích chứ không phải là những vỏ trấu, rơm vô dụng.

Bạn có thật sự cẩn thận đời sống khi biết chính “Tay Ngài sẽ cầm nia mà giê thật sạch sân lúa mình” không?

Lạy Đức Chúa Trời Công Bình, Đấng thực hiện sự đoán phạt trên muôn dân. Xin giúp con luôn nhớ kết quả phân loại Ngài sẽ thực hiện trong ngày cuối cùng để con được khích lệ và cẩn thận gìn giữ đời sống trung tín theo Chúa cho trọn đời.

(c) 2019 Văn Phẩm Nguồn Sống. Used by permission.

29 views

Recent Posts

See All

VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Địa Chỉ Văn Phòng

1100 North Paradise Street

Anaheim, CA 92806 USA

Địa Chỉ Hộp Thư

PO Box 4568

Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

Liên Kết

Bản đồ trang Web

Lượt Khách

bottom of page